Tangshave Bo- og Aktivitetscenter

Tangshave Bo- og Aktivitetscenter Tangshave 1
6430 Nordborg
Telefon
88724700
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
tangshave@sonderborg.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

70

Beboere

70

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vores beboere og deres familie oplever Tangshave som et ansvarsfuldt og professionelt plejecenter med høj kvalitet og nærvær i den daglige pleje og omsorg.

Omgivelser

Tangshave ligger i Nordborg på Nordals - ca. 3 km fra Danfoss. Omgivelserne er præget af skøn natur og kort afstand til vand og strand

Boliger og Aktivitetscenter ligger på samme grund.

Haven består af buske, frugttræer, blomster og Alsiske hegn. Desuden er der en sansehave og et aktivitetsområde

Fest og hygge

Fest og hygge på Tangshave


Aktiviteter

Beboerne deltager i de daglige gøremål der er i boligen. En deltagelse der er med til at den enkelte vedligeholder sine funktioner længst muligt.

Der er forskellige aktiviteter i boligerne afhængig af hvad beboerne ønsker der skal ske.

I aktivitetscenteret er der følgende aktiviteter:

- Håndarbejdsgruppe

- Vævegruppe

- Gymnastik

- Kortgruppe

- køreture i elektrisk kørestol med "skubberne"

- Lotto

- Gudstjeneste

- Årstidens fester/arrangementer

- gå- og køreture

- Biograf

- Søndagscafe

- Torsdagsgruppens arrangement

- og hvad der nu ellers sker i løbet af et år

Vi har mange frivillige som står for mange af de nævnte aktiviteter og arrangementerRelation til beboerne

Vi tilstræber at beboerne og deres familie oplever Tangshave som et ansvarsfuldt og professionelt plejecenter med høj kvalitet og nærvær i den daglige pleje og omsorg.

Vi tilstræber at hverdagen er meningsfuld for den enkelte beboer

Vi arbejder ud fra værdierne nærvær, tryghed og respekt, hvilket betyder at beboerne skal møde personale der respekterer at beboerne er forskellige, at miljøet i boligen er tryg og at personalet opleves nærværende.

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med pårørende begynder allerede ved
indflytningen på Tangshave. Her aftales bl.a. gensidige forventninger til hinanden.                                            Desuden findes der et Bruger- pårørenderåd, med en repræsentant for hver bolig. Rådet er beboernes talerør over for ledelsen og her drøftes bl.a. dagligdagen i boligen, kosttilbuddet, tilsynsrapporter m.m.