Amaliehaven Plejecenter

forsidebillede22
Amaliehaven Plejecenter Svanehaven 2
6440 Augustenborg
Telefon
88724676
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
amaliehaven@sonderborg.dk
Hjemmeside
Sønderborg Kommune

Om os

Boliger

60

Beboere

61

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Amaliehaven - stedet hvor livet leves

Omgivelser

Amaliehaven er beliggende i udkanten af en mindre by, som hedder Augustenborg. Vi har både natur og by tæt på, og vi benytter flittigt begge dele til udflugter, gåture og samtaler om gamle dage.

På Amaliehaven er der rig mulighed for aktiviteter tilpasset den enkelte beboer. Vi tilbyder arrangementer som erindringsdans, lotto, kortspil, gudstjeneste, ringridning mv.

Dronefoto af Amaliehaven

Amaliehaven med Augustenborg Fjord i baggrunden.

Aktiviteter

Amaliehaven tilbyder en lang række af aktiviteter til beboerne på plejecentret. Aktiviteterne afhænger af beboernes ønsker. Plejecentret vægter meget højt, at der er aktivitetstilbud til beboerne, der understøtter de ting, beboerne har beskæftiget sig med inden de flyttede på plejecenter. 
Rækken af aktiviteter er uendelig – når nye beboere kommer til, opstår der nye ønsker, som vi måske ikke tilbyder i dag.
Det afgørende er, at vi lytter til den enkelte beboer og pårørende og vil gerne gøre hverdagslivet så trygt, genkendeligt og inspirerende som muligt.
For øjeblikket tilbyder vi:

 • Gåture i nærområdet
 • Gymnastik 
 • Wellness
 • Kortspil
 • Strikkeklub
 • Filmforevisning i fjernsyn 
 • Udflugter ud i det blå
 • Årstidens fester
 • Deltagelse i højtiders arrangementer
 • Træn dig glad
 • Udflugt til vores orangeri
 • Gudstjeneste
 • Bagedage
 • Bankospil
 • Oplæsning

Til enkelte af disse aktiviteter har vi frivillige, der gerne hjælper med at gøre aktiviteten så hyggelig som muligt.

Derud over kommer bridgeklubben, kortklubben og billardklubben på ugentlige dage, hvor de afholder deres aktiviteter hos os.

Relation til beboerne

Vi vægter højt, at der er aktivitetstilbud til alle beboere, hvor der i høj grad tages individuelle hensyn til den enkeltes fysiske og/eller psykiske begrænsninger.

Vores mål er bl.a.:
 • At yde en god kvalitet i omsorg og pleje
 • At skabe en meningsfuld hverdag for den enkelte beboer.

Vores værdigrundlag er:

At vi sætter fokus på værdierne nærvær, tryghed og respekt - det vil sige, det er vigtigt at:

 • Du føler tryghed og nærvær, så du bevarer din personlighed og værdighed
 • Din selvbestemmelse bliver respekteret.

Vi arbejder ud fra værdierne:

Dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement. Du vil derfor opleve den gode dialog mellem dig selv, medarbejderne og dine pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ønsker den bedst mulige dialog med beboere og pårørende, og har derfor oprettet et bruger- og pårørenderåd.

Rådet fungerer som talerør for beboerne overfor ledelsen, og de sociale myndigheder. Rådet bidrager til at sikre, at hverdagene forløber i harmoni, og i overensstemmelse med de værdier, som vi står for og skal arbejde efter. 

Det sker i praksis ved, at rådets medlemmer drøfter retningslinjerne for det daglige liv, og bidrager med synspunkter til retningslinjerne for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.
Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale uanmeldte tilsyn og risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed.