Gråsten Plejehjem

luftfoto22
Gråsten Plejehjem Kystvej 1
6300 Gråsten
Telefon
88724594
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
grasten_plejecenter@sonderborg.dk
Hjemmeside
Sønderborg Kommune

Om os

Boliger

48

Beboere

48

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

"Vi gør det umulige muligt"
Plejecentret skal være et godt sted at bo - leve - besøge og arbejde.

Omgivelser

Bygningerne er dejligt beliggende på en smuk grund direkte ned til vandet, således at der fra de fleste boliger og fra samtlige fællesarealer er en smuk udsigt over vandet.

Vi bor lige midt mellem centrum og Ulsnæscentret - tæt på forretninger, lægehus og apotek - og kan derfor gå til diverse aktiviteter i byen, samt besøge slottet.

 

 

 

 

Naturen er nabo

billed 61

Vi er nabo til Gråsten´s "Sildekule"

Aktiviteter

 • Vi gør meget ud af at beboerne deltager i Oldtimerløbet, kongefamiliens ankomst, æblefestival mm.

 • At beboerne hjælper med tilberedning af mad, bagning og borddækning

 • vi har en del samvær i fælles opholdsstuer, hvor vi fx har fællesspisning, tv, avislæsning og spil

 • Vi tager på indkøbsture, udflugter og gåture

 • Vi har daglige gøremål i boligen fx vasketøj, blomstervanding, sengeredning og oprydning

 • derudover har vi andre arrangementer, for blot at nævne et par stykker - biografeftermiddage, lørdagsdans, tirsdagssang, stolegymnastik, gudstjeneste, bankospil og wellness.

 

 


billed 51

Relation til beboerne

Vi arbejder ud fra værdierne : Tryghed, nærvær og respekt.

Vi ser muligheder frem for udfordringer og medindrager beboeren i alt undervejs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haender1

Samarbejde med pårørende

Vi vægter et tæt og godt samarbejde med pårørende. Vi ønsker en god og positiv og daglig dialog.

Alle beboere har en kontaktperson i plejen og en kontaktsygeplejerske.

Vi har et meget velfungerende bruger- pårørenderåd.