Hørup Plejecenter

Billede af plejehjemmet
Hørup Plejecenter Hørup Bygade 44
6470 Sydals
Telefon
88724650
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
horupplejecenter@sonderborg.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

52

Beboere

55

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Hørup Plejecenter - Livskvalitet i hverdagen

Omgivelser

Hørup Plejecenter er beliggende i et flot naturskønt område tæt på både skov og strand. Samtidig har vi skønne og brugervenlige udendørsarealer og gårdhaver. Det er alt sammen er med til at skabe nogle skønne rammer for den tredje alder. Plejecentret har 52 boliger og dertil er tilknyttet yderligere 24 centernære ældreboliger.

Hørup Plejecenter blev grundlagt i 1976 og er i perioden 2001 til 2003 blevet delvist om- og tilbygget. Moderniseringen af plejecentret har betydet, at vi i dag har store rummelige lejligheder med lækre faciliteter i lyse og hyggelige omgivelser.

Hørup Plejecenter

Bolig

Hørup Plejecenter en sommerdag

Aktiviteter

Hørup Plejecenter - et center i lokalsamfundet

Vi har en række tilbud til byens og lokalområdets borgere -oftest vil du kunne møde personale, plejehjemsbeboere og daghjemsbrugere, der også deltager i aktiviteterne. Tilbuddene koordineres af plejehjemmets aktivitetscenter (kontakt aktivitetsmedarbejder Dorthe Kastrup for supplerende oplysninger på mobil tlf. 27 90 63 60) Vær opmærksom på, at deltagelse kræver, at du selv kan transportere dig til og fra aktiviteten og er selvhjulpen under opholdet. 

Aktiviteter for ældre i lokalsamfundet og beboere:
-  Gudstjeneste
     (torsdage kl. 10.30-11.30, 2 gange pr. måned)
-  Stolegymnastik (tirsdage kl. 10.30-11.30 i lige uger)
-  Erindringsdans (tirsdage kl. 10.30-11.30 i ulige uger)
-  Krolf (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 10-12, fra          1. maj til 31. oktober, foregår i haven og kun, hvis vejret      tillader det)
-  Højskoleeftermiddage (kl. 16-17.30, ca. 4 gange årligt)
- Onsdagsfrokost (1. onsdag i måneden kl. 11.30-13.00,            tilmelding nødvendigt på 27 90 63 60 senest fredag              middag ugen før)

Aktivitet for interessegrupper:
- Rundvisning / foredrag vedr. Hørup Plejecenter for               foreninger

Aktiviteter, der involverer børn i lokalområdet og beboere:
- Dagplejegrupper (faste besøg i Syd-huset)
- Vuggestuegruppe (faste besøg i Drejet/Smøgen)
- Bygadens Børnehave (lanterneaften, ringridning,                 motionsløb)
- Hørup spejderne (anemonedag)
- Kegnæs friskole (Luciaoptog)
- Personalets børn/børnebørn (fastelavn)

Aktiviteter, der involverer frivillige som hjælpere/initiativtagere:
Vi har en række aktiviteter, hvor frivillige deltager som hjælpere eller selv driver aktiviteten. Henvend dig til Dorthe Kastrup (mobil 27 90 63 60), hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne. Vi tager imod dig med åbne arme og giver dig en grundig introduktion. Det kunne for eksempel handle om: Hjælp ved gudstjeneste, erindringsdans og gymnastik. Være ”skubber” eller ”cykelven”, så vores beboere kan komme ud og mærke vejret i kørestol eller i tandemcykel. Deltage som hjælper ved busture ud i det blå. Hundebesøgsven, igangsætter ved aktiviteter for enkeltpersoner eller i mindre grupper (fx kortspil, sang, højtlæsning af avis, inden- eller udendørsspil, snak over kaffen, let havearbejde). Kun fantasien sætter grænser.



hoejskoleeftermiddag2

Relation til beboerne

Garden
På Hørup Plejecenter arbejder vi ud fra værdierne dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement.

Vi arbejder med afsæt i den enkelte beboer og med det sigte at sikre en hverdag med livskvalitet – og hvor der er kvalitet i indsatsen.

I hverdagen forsøger vi det omsat ved at vores beboere skal have et godt liv. 

 • Et godt liv hvor respekt og værdighed bevares trods fysiske, psykiske og mentale begrænsninger.
 • Et godt liv hvor vi skaber trygge rammer i hverdagen, og hvor vi tager afsæt i den enkelte beboer og dennes ressourcer. 
 • Et godt liv hvor beboerne oplever fortsat at have selvbestemmelse, indflydelse og bliver involveret i hverdagens gøremål og aktiviteter.
 • Et godt liv, hvor vi anerkender og respekterer den enkelte beboers integritet.

Konkret i hverdagen viser det sig ved:

 • Et plejecenter der er en del af lokalsamfundet – hvor pårørende, frivillige, pensionister, skoler, børnehaver og andre oplever, at de altid er velkomne.
 • Et plejecenter der byder på pæne og hjemlige omgivelser, både inde og ude.

Samarbejde med pårørende

Sammensætning af beboer- og pårørenderådet på Hørup Plejecenter pr. 12.05.2024

Beboere på plejecentret:

Martin Madsen Lund

Poul Maribo Pedersen

Åse Grau

Herdis Olsen 


Pårørende til beboere på plejecentret:

Dicte Carlsen, tlf. 21 67 27 06 

Henning Elmholt, tlf. 61 79 74 42

Jane Nicolai, tlf. 21 62 03 73 


Frivillige tilknyttet plejecentret:

Birte Sørensen, tlf. 74 40 75 36

 

Medarbejderrepræsentanter:

Dorthe Vagner Kastrup, tlf. 27 90 63 60

 

Ledelsesrepræsentanter:

Ulla Pedersen, tlf. 27 90 55 29

Viola Johnsson, tlf. 21 60 70 07

 

  

 

 

Rådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder.
Beboer- og pårørenderådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.
Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Personalet har i gennemsnit 26,13 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023