Hørup Plejecenter

Billede af plejehjemmet
Hørup Plejecenter Hørup Bygade 44
6470 Sydals
Telefon
88724650
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
horupplejecenter@sonderborg.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

52

Beboere

60

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Hørup Plejecenter - Livskvalitet i hverdagen

Omgivelser

Hørup Plejecenter er beliggende i et flot naturskønt område tæt på både skov og strand. Samtidig har vi skønne og brugervenlige udendørsarealer og gårdhaver. Det er alt sammen er med til at skabe nogle skønne rammer for den tredje alder. Plejecentret har 52 boliger og dertil er tilknyttet yderligere 24 centernære ældreboliger.

Hørup Plejecenter blev grundlagt i 1976 og er i perioden 2001 til 2003 blevet delvist om- og tilbygget. Moderniseringen af plejecentret har betydet, at vi i dag har store rummelige lejligheder med lækre faciliteter i lyse og hyggelige omgivelser.

Hørup Plejecenter

Bolig

Hørup Plejecenter en sommerdag

Aktiviteter

På Hørup Plejecenter er der et aktivitetscenter, som kan bruges af borgere og plejecentrets beboere. Aktiviteterne er enten sociale, vedligeholdende eller praktiske. Aktiviteterne spænder bredt og der bliver lavet løbende planer for aktiviteter, arrangementer, fester og ture ud af huset.

Nogle af de faste aktiviteter:

Onsdagsfrokost

Aktivitetscentret byder nu kommunens pensionister til frokost kl. 12.00-15.00 den første onsdag i hver måned. Kom og nyd god mad og hyggeligt samvær. Tilmelding nødvendig på 27 90 6360 senest fredag middag ugen før.

Krolf

Vi spiller fra den 1. maj – 31. oktober. Mandage, tirsdage, onsdage og torsdage fra 10.00 – 12.00, hvis vejret tillader det.Sommerfest

Relation til beboerne

Garden
På Hørup Plejecenter arbejder vi ud fra værdierne dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement.

Vi arbejder med afsæt i den enkelte beboer og med det sigte at sikre en hverdag med livskvalitet – og hvor der er kvalitet i indsatsen.

I hverdagen forsøger vi det omsat ved at vores beboere skal have et godt liv. 

 • Et godt liv hvor respekt og værdighed bevares trods fysiske, psykiske og mentale begrænsninger.
 • Et godt liv hvor vi skaber trygge rammer i hverdagen, og hvor vi tager afsæt i den enkelte beboer og dennes ressourcer. 
 • Et godt liv hvor beboerne oplever fortsat at have selvbestemmelse, indflydelse og bliver involveret i hverdagens gøremål og aktiviteter.
 • Et godt liv, hvor vi anerkender og respekterer den enkelte beboers integritet.

Konkret i hverdagen viser det sig ved:

 • Et plejecenter der er en del af lokalsamfundet – hvor pårørende, frivillige, pensionister, skoler, børnehaver og andre oplever, at de altid er velkomne.
 • Et plejecenter der byder på pæne og hjemlige omgivelser, både inde og ude.

Samarbejde med pårørende

Sammensætning af beboer- og pårørenderådet på Hørup Plejecenter pr. 7.10.23

Beboere på plejecentret:

Mimmi Christine Stolberg

Poul Maribo Pedersen

 

Pårørende til beboere på plejecentret:

Birger Jønsson, tlf. 53 37 18 44

Henning Elmholt, tlf. 61 79 74 42

Jonna Hedegaard Pedersen, tlf. 21 40 84 02

 

Frivillige tilknyttet plejecentret:

Ingolf Pedersen, tlf. 21 79 40 09

Birte Sørensen, tlf. 74 40 75 36

 

Medarbejderrepræsentanter:

Dorthe Vagner Kastrup, tlf. 27 90 63 60

 

Ledelsesrepræsentanter:

Ulla Pedersen, tlf. 27 90 55 29

Viola Johnsson, tlf. 21 60 70 07

 

  

 

 

Rådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder.
Beboer- og pårørenderådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.
Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed.