Broager plejecenter

img5439 0021
Broager plejecenter Møllegade 18
6310 Broager
Telefon
88724545
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
broager_plejecenter@sonderborg.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

40

Beboere

40

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder


 

Broager Plejecenter   – det aktive sted i
 hjertet af Broager.

Omgivelser

Vi bor lige midt i Broager tæt på indkøbsfaciliteter, lægehus og offentlig transport.Broagerland er et naturskønt område omkranset af vand og skov.

Broager Plejecenter

billede13

Broager Plejecenter ligger midt i byen.

Aktiviteter

Aktiviteterne kan finde sted i såvel de enkelte huse som i fælleshuset: "Kernehuset".

Aktiviteterne er bl.a.:

 • Stolegymnastik
 • Gåture
 • Sang
 • Udflugter
 • Cykelture på sofacykel
 • Bankospil
 • Wellness
 • Gudstjeneste
 • Dans

Aktiviteterne planlægges ud fra beboernes ønsker og behov, og under hensyntagen til den enkeltes ressourcer. Personalet understøtter aktiviteterne, og der lægges vægt på aktiviteter i dagtimerne samt aftentimerne.

Udover dette kommer der naturvejleder og musikterapeut til forskellige aktiviteter, hvor både musikken og naturen vægtes meget højt. Bl.a. griller vi over bål, tager i kolonihave eller i skoven.

Relation til beboerne

Beboer bager kager på bål

I relationen med medarbejderne videregives glæde til selvrealisering og en oplevelse af nærvær, tryghed og respekt, hvor du i højsædet. Der ydes faglig omsorg og rummelighed med respekt for dine valg og ønsker.

Der er en daglig struktur på hverdagen, som giver tryghed for mange. I denne struktur er der indarbejdet aktivitetstilbud til alle beboer ud fra individuelle hensyn ift. fysiske og psykiske begrænsninger med respekt for den enkeltes valg.

Du oplever livskvalitet og trivsel i daglig dagen via personalets faglighed, samarbejde og positivitet. Dette sker gennem værdierne – dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement, som medarbejder arbejder ud fra.

    

 

Samarbejde med pårørende

Bruger- pårørenderådet består af beboere, pårørende, personale og repræsentanter fra lokalrådet. Rådet fungerer som talerør for beboerne overfor ledelsen, og de sociale myndigheder.

Rådet har til opgave at styrke den gensidige dialog, og at følge op på forhold, der vedrører og påvirker beboernes hverdag.

Det sker i praksis ved at rådets medlemmer drøfter retningslinjerne for det daglige liv, og bidrager med synspunkter til retningslinjerne for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.

Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale uanmeldte tilsyn og risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed.