Plejecenter Mølleparken

Plejecenter Mølleparken Damgade 5
6400 Sønderborg
Telefon
88724609
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
bebs@sonderborg.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

62

Beboere

64

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Livet leves hele livet -  Vi gør det rigtige sammen med dig.

Omgivelser

Hvorfor vælge Mølleparken :

Mølleparken består af den historiske smukke og ældre hovedbygning og 2 tilbygninger, som fremstår tidssvarende i de smukke omgivelser ud til Mølledammen. 
I Mølleparken har du mulighed for at vælge store et rums -, to rums - eller ægtefælleboliger. Kombinationen og beliggenheden giver os et særligt dejligt miljø, med mulighed for at tilgodese jeres forskellige ønsker for bolig.

Udeliv:

Vi vil gerne fremhæve vores unikke beliggenhed. Vi er ganske få 100- meter fra gå- gaden med bylivet og gode muligheder for indkøb og oplevelser for dig og dine nærmeste. Alligevel er vi beliggende som i en oase med den smukkeste natur, nemlig søen med ænderne der roligt svømmer forbi.

I vores dejlige gårdhave har du mulighed for at sidde på en af de mange små terrasser. Her blomstrer æbletræerne, og andre af årstidens planter og blomster. Her mærker vi de første af solens varme stråler om foråret, glædes over de lune sommeraftener. Vi ønsker at du skal have mulighed for at nyde udelivet lidt længere. Derfor har vi fået bygget et stort Orangeri i gårdhaven, med isolering og varme. Her kan du nyde efterårets smukke farver og opleve den første frost eller sne, når vinteren sætter ind.

Når vejret tillader det, tager vi frokosten med i haven, nyder solen og livet i haven. Det er også her at børnehaven kommer på besøg - her hvor Sønderborggarden  kommer og spiller for os, her vi griller til Sankt Hans, her det lokale skyttelaug kommer på besøg og her ringrideroptoget går forbi. 

 At hver enkelt kan se mening med sit liv her i Mølleparken, handler om at give plads og have øje for forskellighed, og hvad du netop gerne vil i dit liv. Det vil vi gerne hjælpe dig med.


 

Mølleparkens omgivelser

Aktiviteter

På Mølleparkens Plejecenter vil vi gerne hjælpe dig med at bevare dine funktioner så længe som muligt.

Derfor  vil vi gerne i samarbejde med dig drøfte, hvilke aktiviteter du kan fortsætte ved indflytning.

Aktiviteter på Plejecenter Mølleparken kan eksempelvis være:

At hjælpe med tilberedning af mad i boenhedens køkken – fx kartoffelskrælning, bagning, borddækning.

Samvær i den fælles opholdsstue – fx fællesspisning, tv, avislæsning, spil.

Daglige gøremål i boligen – fx tøjvask, blomstervanding, sengeredning og oprydning.

Indkøbsture, udflugter og gåture.

Derudover har vi flere fællesarrangementer afhængig af årstiden. 

Relation til beboerne

Værdigrundlag for Plejecenter Mølleparken

Værdigrundlaget omfatter de værdier, der arbejdes efter i forhold til beboerne, disses familie og venner, ledelsen, medarbejderne og samarbejdspartnere i øvrigt.

Sammen med dig og din familie vil vi gøre din hverdag meningsfuld. Vi vil gerne gøre vores til, at du skal føle glæde ved livet. Vi vil glæde os i nu'et og til morgendagen. Vort motto er: "Hold hovedet koldt og hjertet varmt!"

Nærvær - Tryghed - Respekt er gennemgående værdier.                                                

A. Hvert enkelt menneske har værdi i sig selv – vi respekterer hinanden.

Det opnås ved, at:

 • Beboerne har egen bolig.

 • Beboernes værdighed og ret til selvbestemmelse respekteres.

 • Beboerne og personalet tager hensyn til hinanden og viser forståelse for andres måder at være og leve på.

 • Personalet har indfølingsevne og situationsfornemmelse.

 • Personalet skal skabe en god stemning i dagligdagen ved at være venlige og imødekommende.

B. Samarbejdet er baseret på nærvær og dialog.
Det sker ved, at:

 • Dialogen er præget af åbenhed og tillid.

 • Der sikres en fyldestgørende og gensidig information.

 • Aftaler bliver holdt.

C. Dagligdagen er kendetegnet ved et trygt og hjemligt miljø.

Det betyder, at:

 • Beboernes ret til privatliv respekteres.

 • Beboerne og personalet arbejder sammen om de daglige gøremål.

 • Beboernes familie og venner indgår naturligt i samarbejdet.

 • Beboerne modtager den nødvendige pleje og omsorg.

D. Beboerne oplever et indholdsrigt og meningsfuldt liv.
Det sikres ved, at:

 • Dagligdagen i plejecentret/plejehjemmet tager udgangspunkt i det, som beboerne finder meningsfyldt.

 • Den enkelte beboer til- og fravælger selv de aktiviteter, som vedkommende ønsker at deltage i.

 • Beboerne har mulighed for at dyrke interesser og få oplevelser, som de sætter pris på.

 • Beboerne og personalet har fælles oplevelser.

 • Beboerne har mulighed for at fejre mærkedage, højtider m.v.

Samarbejde med pårørende

Pårørende er et aktiv for beboere og personale på Mølleparkens Plejecenter. Beboernes familie er cremen på hverdagens rutiner. Derfor ønsker vi, at de pårørende vil føle sig hjemme i Mølleparken og være en stor del af vores hverdag, så vi sammen kan skabe det gode liv for beboerne. Mølleparken skulle gerne være et sted, hvor pårørende naturligt kommer og sætter en kop kaffe på og er en del af huset. Vi har også brug for pårørendes hjælp ved arrangementer, ligesom vi vil opfordre til, at højtider og hyggeligt samvær foregår i Mølleparken.

Ved Mølleparken er der oprettet et bruger- og pårørenderåd.

Rådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder.

Rådet er også høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.