Plejehjemmet Pyrus Allé

Plejehjemmet Pyrus Allé Pyrus Alle 15
2770 Kastrup
Telefon
32500521
Virksomhedsform
E-mail
plpyr.sf@taarnby.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Pyrus Alle

Om os

Boliger

48

Beboere

48

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig

Plejehjemsleder

kommunen har ikke længere plejehjemsledere, men derimod distriktsledere.

Omgivelser

Plejehjemmet Pyrus Allé er et hyggeligt ældre plejehjem, der ligger i et villakvarter.

Værdigrundlag

Respekt:
Vi er lydhøre og har en værdig kommunikation
Vi anerkender hinandens forskellighed
Vi værdsætter hinandens viden og erfaringer
Vi vægter vores samarbejde på gensidig tillid og åbenhed

Trivsel:
Vi mener, at trivsel er vigtigt for alt samarbejde og skaber grobund for et godt arbejdsmiljø, arbejdsglæde og udvikling
Vi vægter balance mellem krav, behov og ressourcer
Vi giver plads til humor og glæde, har en værdsættende og humoristisk omgangstone
Vi skaber tryghed indenfor husets rammer og tager hensyn til de individuelle behov

Engagement:
Vi arbejder ansvarsbevidst med en positiv indfaldsvinkel
Vi er nærværende og empatiske
Vi er motiveret for forandringer

Samarbejde:
Vi arbejder for at nå fælles mål, hvor vi vægter tværfaglighed, samhørighed og medbestemmelse
Vi er fleksible og rummelige
Vi er troværdige
Vi er motiveret for ny læring

Omsorg:
Vi ser omsorg som en følelse, en praksis og et forhold mellem mennesker
Vi accepterer og er der for hinanden

Aktiviteter

Der forefindes mange aktiviteter på plejehjemmet, bl.a. via Hobbystuen.
Hver onsdag afholdes der banko i festsalen.
Du er velkommen til at invitere en pårørende med.

Der arrangeres påske - og julefrokost, fastelavnsfest og andre former for fester. Bibliotekaren kommer her 2. tirsdag i måneden og afholder bog-café. Her er der oplæsning og der bliver serveret kaffe.

På din fødselsdag serveres der så vidt muligt lun kage / æblekage til eftermiddagskaffe.
Præsterne fra Korsvejens kirke kommer på skift her i huset.

Den sidste mandag i måneden serveres der lagkage til eftermiddagskaffe – fælles fejring af de beboere der har haft fødselsdag i den pågældende måned.

Relation til beboerne

Målsætning

At beboere og personale i fællesskab tilstræber at skabe et hjem, hvor beboeren kan leve i overensstemmelse med tidligere livsform, nuværende ønsker og ydeevne.

At den enkelte beboers ressourcer stimuleres og bevares længst muligt.

At der i respekt for den enkelte beboers situation ydes støtte til egen omsorg.
At boligen er beboerens hjem, hvor pårørende er velkomne på samme måde som i beboerens tidligere bolig. Herved får pårørende mulighed for at blive inddraget i husets hverdag, så der kan opnås så hjemlige forhold som muligt.

Samarbejde med pårørende

Pårørende
For at give de bedste muligheder for indhold og livskvalitet i hverdagen for vores beboere på plejehjemmet, tillægger vi et godt samarbejde og en god dialog mellem beboere, pårørende og personale stor værdi.
Man er altid velkommen til at henvende sig og drøfte evt. ønsker eller udfordringer.

Besøg
Din familie og venner er hjerteligt velkomne. Der er ingen fast besøgstid. Man bedes dog vise hensyn i relation til spisetiderne, således at måltidet kan afvikles stille og roligt. Beboere og pårørende er velkomne til at gå ture og benytte plejehjemmets have, fællesarealer og pårørende er altid velkomne til at spise med mod betaling (ved bestilling i forvejen).

Information til pårørende
Plejehjemmet informerer én pårørende ved akut sygdom m.v.
Pårørende bedes selv sørge for at informere videre. Man bedes sikre at plejehjemmet har alle nødvendige data og telefonnumre m.v.

Personalet har i gennemsnit 5,11 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Demensmærkning