Sirius

Plejehjemmet Sirius ligger ved Grønlands Torv i den sydøstlige del af Aalborg

Sirius

Grønlands Torv 17
9210 Aalborg SØ

Telefon
9931 5017
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside

Om os

Boliger

72

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Altan/terrasse
 • Eget dyr tilladt

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Charlotte Andersen

E-mail
På Plejehjemmet Sirus tror vi på, at ethvert menneske har behov for indtryk, stimulering og aktivitet for at kunne leve livet fuldt ud.

Omgivelser

Plejehjemmet Sirus ligger midt på Grønlands Torv, hvor der er nem adgang til apotek, bibliotek, dagligvarebutikker, frisør, kirke samt Aktivitetscenteret Grønlandstorv.


Der er grønne arealer i området og en lille skov med sø. I tilknytning til plejehjemmet er der to gårdhaver, hvor vi nyder sommeren.

Værdier

Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov tilbyder Plejehjemmet Sirius at skabe rammerne for en respektfuld pleje og omsorg:

• Alle bliver behandlet med nærvær, værdighed og respekt i en varm og kærlig ånd.


 Vi betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt og respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis.

• Vi imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg.


 Vi giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboerne, pårørende, frivillige og medarbejderne.

• Vi tager afsæt i den enkelte beboers ressourcer og hjælper/støtter beboerne til at blive så selvhjulpne som muligt, så de kan mestre eget liv.

Aktiviteter

Vi har vores eget lille aktivitetscenter ”Oasen”, som har åbent på alle hverdage. Oasen drives af to medarbejdere sammen med en dejlig skare af frivillige, som er med til at give vores beboere en indholdsrig hverdag.

Vi har faste ugentlige/månedlige aktiviteter - så som sang, banko, spil, kortspil, gudstjeneste, neglecafe, besøg fra Dyrenes Værn samt hygge og socialt samvær.

Vi holder fester, hvor vi har musikalsk underholdning, synger og danser og glemmer hverdagens udfordringer. Derudover lægger vi vægt på at komme ud af huset på busture, gåture, cykelture og ikke mindst vores årlige sommerhustur.

Vi følger årets gang med respekt for traditionerne og samarbejder med kirken, produktionsskolen, børnehaven, dagplejen samt Dyrenes Værn.

Sirius Venner
Vores frivillige er organiseret i Plejehjemmets Sirus Venner, som sammen med vores bruger-/pårørenderåd er med til at bestemme, hvilke arrangementer der afholdes.

Sirius Venner er en meget fleksibel gruppe. Nogle frivillige kommer hver dag, andre kommer to-tre gange om ugen, atter andre kommer udelukkende og hjælper til ved vores arrangementer.

Relation til beboerne

Vi samarbejder med beboerne ud fra deres ønsker og behov og motiverer dem ud fra vores faglige kompetencer.

Vi har en høj faglig tilgang i arbejdet med beboerne og har et tæt samarbejde med vores plejehjemslæge, hjemmesygeplejen og andre relevante samarbejdspartnere - som f.eks. omsorgstandplejen, fysioterapeuter og demenssygeplejersker osv.

Plejehjemslæge tilknyttet Sirius
Plejehjemmet Sirius har læge Esben Sevelsted tilknyttet som praktiserende læge. Vi anbefaler, at beboerne skifter læge til Esben Sevelsted, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med medarbejderne på Sirius.

Samarbejde med pårørende

Vi mener, at de pårørende er et enormt vigtigt element i beboernes liv og trivsel. 


Vi holder indflytningssamtaler og opfølgningssamtaler, som de pårørende er velkomne til at deltage i.

Vi bestræber os på, at de pårørende skal føle sig velkomne i vores hus og inddrager de pårørende så meget som muligt - alt efter den enkeltes beboers ønsker. Vi inviterer f.eks. de pårørende med til vores arrangementer, så beboere og pårørende kan få nogle fælles oplevelser.

Om os

Boliger

72

Beboere

Om boligerne

På plejehjemmet Sirius har vi 3 typer tilbud:


• 
55 almindelige plejehjemspladser
• 7 pladser med fortrinsret for døve
10 pladser for sindslidende over 55 år

Specielt om pladserne til døve
De 7 døvepladser findes på en afdeling med i alt 16 pladser. Nogle af medarbejderne kan tegnsprog og ellers samarbejder vi med Aalborg Kommunes seniorvejleder, som kommer i huset hver uge. Vi bruger tolk til lægebesøg, indflytningssamtaler osv.

Vi holder aktiviteter for de døve beboere sammen med de hørende, men tager hensyn til de døve. Der kan være busture ud af huset kun for døve og cirka hver anden måned afholder vi gudstjeneste med en døvepræst.

Specielt om pladserne til sindslidende
De 10 pladser for sindslidende ligger i en boenhed for sig selv. Her er der plads til forskeligheder og vi har meget fokus på og respekt for den enkelte beboers behov.

Vi søger at skabe en stabil og forudsigelig hverdag ud fra den enkelte beboers behov. Vi tager udgangspunkt i miljøterapi, hvor vi støtter op om det, den enkelte beboer ikke mestrer mere. Vi har fokus på aktiviteter, som tilbydes dagligt alt efter ønske og behov fra beboerne.

Boligen

Hver bolig er mellem 25 og 30 m2 stor og indrettet med dejlig lys stue, badeværelse med bruser og køkkenkrog med køleskab. Nogle af boligerne har en karnap og fra andre er der direkte adgang til en lille lukket gårdhave.

Plejehjemmet rummer i alt 72 boliger, der fordeler sig på seks boenheder. Til hver boenhed hører en fælles dagligstue og et anretterkøkken med spiseplads, hvor beboerne kan deltage i fællesspisning, hvis de ønsker det.

Den fælles dagligstue bruges også til socialt samvær med naboer, familie og medarbejdere.

Indskud og husleje

Indskud minimum 15.000 - 20.076 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.856 - 8.548 kr.
Der tages forbehold for fejl og ændringer i husleje, indskud mv.

Kontakt

Sirius

Grønlands Torv 17
9210 Aalborg SØ

Telefon
9931 5017
E-mail
Hjemmeside

Mad

Mad
Vi følger Aalborg Kommunes kvalitetsstandarder hvad angår mad og rengøring.

Vi ønsker at styrke beboernes livskvalitet gennem det gode måltid. Beboerne er med til at bestemme, hvornår det varme måltid nydes og er på skift med til at vælge, hvilken menu de ønsker. 

Vi har fokus på, at maden er varieret og tilberedt, så den ser lækker og indbydende ud. Vi har uddannet måltidsværter, der har fokus på det gode måltid, som de øvrige medarbejdere kan hente inspiration fra.

Beboerne kan deltage i fællesspisningen eller spise i deres egen bolig alt efter hvad de ønsker.

Tøjvask
Vi har eget vaskeri, hvor vi vasker tøjet separat for hver enkelt beboer.

Om ydelser med egenbetaling

Der opkræves særskilt betaling for døgnkost og evt. fællesudgifter.

Kontakt

Sirius

Grønlands Torv 17
9210 Aalborg SØ

Telefon
9931 5017
E-mail
Hjemmeside