Sirius

Plejehjemmet Sirius ligger ved Grønlands Torv i den sydøstlige del af Aalborg
Sirius Grønlands Torv 17
9210 Aalborg SØ
Telefon
9931 5017
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside

Om os

Boliger

72

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Charlotte Andersen
E-mail

På Plejehjemmet Sirus tror vi på, at ethvert menneske har behov for indtryk, stimulering og aktivitet for at kunne leve livet fuldt ud.

Omgivelser

Plejehjemmet Sirus ligger midt på Grønlands Torv, hvor der er nem adgang til apotek, bibliotek, dagligvarebutikker, frisør, kirke samt Aktivitetscenteret Grønlandstorv.


Der er grønne arealer i området og en lille skov med sø. I tilknytning til plejehjemmet er der to gårdhaver, hvor vi nyder sommeren.

Værdier

Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov tilbyder Plejehjemmet Sirius at skabe rammerne for en respektfuld pleje og omsorg:

• Alle bliver behandlet med nærvær, værdighed og respekt i en varm og kærlig ånd.


 Vi betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt og respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis.

• Vi imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg.


 Vi giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboerne, pårørende, frivillige og medarbejderne.

• Vi tager afsæt i den enkelte beboers ressourcer og hjælper/støtter beboerne til at blive så selvhjulpne som muligt, så de kan mestre eget liv.

Aktiviteter

Vi har vores eget lille aktivitetscenter ”Oasen”, som har åbent på alle hverdage. Oasen drives af to medarbejdere sammen med en dejlig skare af frivillige, som er med til at give vores beboere en indholdsrig hverdag.

Vi har faste ugentlige/månedlige aktiviteter - så som sang, banko, spil, kortspil, gudstjeneste, neglecafe, besøg fra Dyrenes Værn samt hygge og socialt samvær.

Vi holder fester, hvor vi har musikalsk underholdning, synger og danser og glemmer hverdagens udfordringer. Derudover lægger vi vægt på at komme ud af huset på busture, gåture, cykelture og ikke mindst vores årlige sommerhustur.

Vi følger årets gang med respekt for traditionerne og samarbejder med kirken, produktionsskolen, børnehaven, dagplejen samt Dyrenes Værn.

Sirius Venner
Vores frivillige er organiseret i Plejehjemmets Sirus Venner, som sammen med vores bruger-/pårørenderåd er med til at bestemme, hvilke arrangementer der afholdes.

Sirius Venner er en meget fleksibel gruppe. Nogle frivillige kommer hver dag, andre kommer to-tre gange om ugen, atter andre kommer udelukkende og hjælper til ved vores arrangementer.
Beboere spillerspil

Relation til beboerne

Vi samarbejder med beboerne ud fra deres ønsker og behov og motiverer dem ud fra vores faglige kompetencer.

Vi har en høj faglig tilgang i arbejdet med beboerne og har et tæt samarbejde med vores plejehjemslæge, hjemmesygeplejen og andre relevante samarbejdspartnere - som f.eks. omsorgstandplejen, fysioterapeuter og demenssygeplejersker osv.

Plejehjemslæge tilknyttet Sirius
Plejehjemmet Sirius har læge Esben Sevelsted tilknyttet som praktiserende læge. Vi anbefaler, at beboerne skifter læge til Esben Sevelsted, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med medarbejderne på Sirius.

Samarbejde med pårørende

Vi mener, at de pårørende er et enormt vigtigt element i beboernes liv og trivsel. 


Vi holder indflytningssamtaler og opfølgningssamtaler, som de pårørende er velkomne til at deltage i.

Vi bestræber os på, at de pårørende skal føle sig velkomne i vores hus og inddrager de pårørende så meget som muligt - alt efter den enkeltes beboers ønsker. Vi inviterer f.eks. de pårørende med til vores arrangementer, så beboere og pårørende kan få nogle fælles oplevelser.

Personalet har i gennemsnit 26 sygefraværsdage pr. år.

Dokumenter

Demensmærkning