Pleje- og Omsorgscenter Toftegården

Pleje- og Omsorgscenter Toftegården

Nygade 2
9632 Møldrup

Telefon
87876299
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
asr@Viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Toftegården

Om os

Boliger

29

Beboere

29

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Anni Søby Rasmussen

E-mail
asr@viborg.dk
Vi tilstræber at skabe et godt hjem med fleksible tilbud og aktiviteter

Omgivelser

Toftegården ligger i et roligt og naturskønt område i Møldrup ca. 20 km nord for Viborg. Toftegården ligger centralt placeret i byen med få minutters gang til købmand, bager, frisør, mm. Der er gode busforbindelser til større byer.

Vision og værdigrundlag

Kerneopgaven
Kerneopgaven i vores arbejde er, at ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.

Derfor:

 • Har vi fokus på måden, hvorpå vi møder borgeren og afstemmer forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Tager vi altid udgangspunkt i borgerens muligheder – frem for begrænsninger. Alle kan bidrage med noget og de, der kan selv, skal selv. Vi støtter og udfordrer den enkelte til at kunne selv og arbejder derfor med rehabilitering og progression.

Succeskriterier:
Vi lykkes, når:

 • Vi arbejder efter fælles mål og retning

 • Vi koordinerer vores ressourcer og aktiviteter

 • Borgerne er tilfredse og oplever koordinerede, sammenhængende forløb

 • Vi som ansatte trives

 • Den fælles økonomi er sund.

 

Vision:

 • Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv

 • Aktivt medborgerskab og sund livsførelse

 • Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår

En rehabiliterende tilgang:
Vores mål er at arbejde 100% rehabiliterende i Viborg Kommune med udgangspunkt i følgende fire prioriteringer:

 • Vi afstemmer altid forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Vi sætter det rigtige hold omkring borgeren

 • Vi løser opgaven med stor kvalitet

 • Vi trives og er motiverede af vores kerneopgave

Vi forstår rehabilitering som værende
”en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”

 

Aktiviteter

På Pleje- Omsorgscenter Toftegården har vi fokus på hverdagsaktiviteter, der aktiverer og skaber afveksling i hverdagen. Vores motto er, at alle kan være med uanset niveau. Derfor tilbyder vi meningsfulde aktiviteter, der er afstemt således, at de både støtter og udfordrer den enkeltes ressourcer.

I dagligdagen foregår der blandt andet følgende aktiviteter, du kan deltage i: Madlavning, sang, spil, køreture, udflugter, ferieture, banko, gudstjeneste m.m.

Vi følger årets gang og markerer højtider som blandt andet jul, påske, pinse og høstfest. Dette gør vi ved at bringe stemningen hjem til centeret gennem spændende aktiviteter, der tager udgangspunkt i højtidens traditioner.

Ligeledes foregår der i Toftegårdens aktivitetsafdeling flere aktiviteter, hvor du kan være med til f.eks. siddedans, kreativt værksted, gymnastik m.m., ligesom du kan finde spændende redskaber og aktivitetsstimuli i hver enkel afdeling.

Selvom hverdagen på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården er præget af et aktivt hverdagsliv, er vores målsætning også, at skabe unikke stjernestunder. Dette sker med udgangspunkt i den særlige klippekortsordning, der sikrer ældre borgere en ekstra halv times pleje og omsorg om ugen. Dette tiltag gør det mulig for os at forsøde hverdagen med ekstra oplevelser, pleje eller lignende, der ligger ud over det den enkelte beboer er visiteret til.

Relation til beboerne

I forbindelse med indflytningen vil du få tilknyttet en kontaktperson, der i samarbejde med dig og dine pårørende vil afdække dine behov, for at finde ud af, hvilken hjælp du skal have tildelt. Hjælpen tildeles med afsæt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard og dine individuelle behov og ønsker. Du kan få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, rengøring, sygepleje, træning og aktiviteter. Hjælpen revurderes løbende og tager afsæt i vores kerneopgave med at "Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet".

Vi vil støtte dig i at udvikle og fastholde dine færdigheder og kompetencer. Vi mener det er vigtigt, at kunne klare så meget som muligt selv, derfor skal du forsat bidrage med det du kan. På centret er vi et fællesskab, hvor alle byder ind for at løse dagens naturlige gøremål.

Vi arbejder med den anerkendende kommunikation, sansestimulation, refleksion, opmærksomhed og nærvær, respekt for relationer, identitetsstøtte samt inddragelse af livshistorie, rammer og overskuelighed.

Samarbejde med pårørende

Pårørende er altid velkomne i din bolig og på centret, under hensyntagen til vores daglige rytme.       

Pårørende indbydes til tæt samarbejde og til naturlig deltagelse i centrets aktiviteter og tilbud.

Om os

Boliger

29

Beboere

29

Om boligerne

På Pleje- og Omsorgscenter Toftegården er der 11 demensboliger og to midlertidige pladser i Solsikken, samt 16 plejeboliger på Tulipanvej og Irisvej.

Hver afdeling har en have, et stort fællesrum med spisebord og stole, dagligstue med tv, hyggekroge og køkken. Derudover bor der to katte på Toftegården.

Der er en sansehave, hvor bl.a. syns-, duft- og smagssanserne stimuleres, og hvor fællesskabet med Toftegårdens andre beboere kan dyrkes.

Boligen

Demensboligerne i Solsikken, består af en stue/soverum og et handicapvenligt badeværelse. Der er en sansehave, hvor bl.a. syns-, duft- og smagssanserne stimuleres, og hvor fællesskabet med Toftegårdens andre beboere kan dyrkes.

Plejeboligerne på Tulipanvej og Irisvej, består af en stue med køkkenkrog, soveværelse, et handicapvenligt badeværelse samt egen terrasse og direkte adgang til fælles terrasse og have.

Boligerne er beliggende med direkte adgang til nyrenoverede lyse fællesfaciliteter i bomiljø.

I boligen skal du skal selv sørge for møblering, men vi opfordrer til at undgå overmøblering af hensyn til evt. brug af hjælpemidler. På badeværelset er der loftslys, alle øvrige lamper og lys samt indkøb af elpærer sørger du selv for. Du er meget velkommen til at komme og se lejligheden inden indflytning.
Du skal være opmærksom på at melde flytning til folkeregisteret samt sørge for evt. indboforsikring.

Indskud og husleje

Indskud minimum 17.305,00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.426,00 kr.
Priseksemplet tager udgangspunkt i en 2-værelseslejlighed på Tulipanvej på 72 m2 (2019)

Kontakt

Pleje- og Omsorgscenter Toftegården

Nygade 2
9632 Møldrup

Telefon
87876299
E-mail
asr@Viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Toftegården

Mad

Tilbud til borger på Viborg kommunes plejehjem
Vælger du en af Viborg kommunes plejehjem, så vil du opleve at:

 • Du tilbydes god og velsmagende mad lavet af gode råvarer, så dit behov for ernæring tilgodeses.

 • Din livskvalitet fremmes gennem en optimal ernæringstilstand

 • Måltidet er med til at fremme socialt samvær.

 • Du har medindflydelse på maden og måltiderne

Menu efter beboernes ønsker

Køkkenet arbejder med gamle dyder, friske råvarer og mange forskellige tilbud, som vi håber, du vil synes om. Hos os sætter vi mad, smag og velvære i højsædet, hvilket vores erfarne kostfaglige personale sørger for.

 

Menuplanen bliver fornyet ud fra beboernes ønsker, så der året rundt er spændende og lækre retter på menuen. For det meste består menuen af traditionelle danske retter, men menuerne følger også årstiderne og bliver tilberedt af sæsonens friske råvarer.

 

Det er plejepersonalet, som informerer køkkenpersonalet løbende om, hvilke individuelle ønsker og behov du har. Dine pårørende er også velkomne til at kontakte plejepersonalet, hvis de har spørgsmål eller ønsker. Plejepersonalet vil formidle spørgsmål og ønsker videre til det kostfaglige personale.

 

Fokus på hjemlighed på kommunes plejecentre

På vores plejehjem har vi fokus på ”det gode måltid” og på at skabe hjemlighed og hverdagsliv for beboerne.

 

Madtilbuddet er udarbejdet som en fleksibel løsning med henblik på beboernes daglige gøren. Tilbuddet er, at beboerne kan være med til at tilberede maden fra bunden på afdelingen, hvis det ønskes, og næste dag er aktiviteten måske en tur i haven, og så kan maden være helt færdig og klar til at sætte på middagsbordet. Der er ligeledes mulighed for en kombination af de nævnte eksempler.

 

Vi anbefaler, at du spiser sammen med de andre på afdelingen. Det styrker det sociale samvær, og dette kan bidrage til, at du spiser mere og får den energi, du har brug for.

 

Har du individuelle kostbehov?
Har du brug for diabeteskost, fedt- og kolesterolkost, energitæt kost, blød kost, vegetarkost eller ønsker du ikke at spise fisk, kan vi tilbyde dig mad, der matcher dine behov. Tilbud til borger på Viborg kommunes plejehjem.

Om ydelser med egenbetaling

Køkkenet tilbyder en døgnkostpakke, hvor vi tænker måltider ind til hele døgnet. Derfor indgår alle dagens måltider samt drikkevarer.

Vi sikrer, at der støttes op om måltider og drikkevarer tilpasset dine ønsker og ernæringsbehov.

Døgnkostpakken består af 3 hovedmåltider, mellemmåltider samt drikkevarer.

Pris for en døgnkostpakke er 127,50 kr. pr. dag.

Der er dog loft over egenbetaling pr. måned på 3880,00 kr. i 2022.

Kontakt

Pleje- og Omsorgscenter Toftegården

Nygade 2
9632 Møldrup

Telefon
87876299
E-mail
asr@Viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Toftegården