Pleje- og Omsorgscenter Pensionistgården

Pleje- og Omsorgscenter Pensionistgården Tjele Møllevej 10
8830 Tjele
Telefon
87876330
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
pa2@viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Pensionistgården

Om os

Boliger

21

Beboere

21

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi tilstræber at tilgodese beboers og pårørendes behov. Altså det gode samarbejde.

Omgivelser

Pensionistgården ligger i udkanten af Vammen by med udsigt til marker og skøn natur, og samtidig er købmanden inden for gåafstand. I forbindelse med Pensionistgården er der også ældreboliger.

Vision og værdigrundlag

Logo Pensionistgaarden

Kerneopgaven
Kerneopgaven i vores arbejde er, at ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.

Derfor:

 • Har vi fokus på måden, hvorpå vi møder borgeren og afstemmer forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Tager vi altid udgangspunkt i borgerens muligheder – frem for begrænsninger. Alle kan bidrage med noget og de, der kan selv, skal selv. Vi støtter og udfordrer den enkelte til at kunne selv og arbejder derfor med rehabilitering og progression.

Succeskriterier:
Vi lykkes, når:

 • Vi arbejder efter fælles mål og retning

 • Vi koordinerer vores ressourcer og aktiviteter

 • Borgerne er tilfredse og oplever koordinerede, sammenhængende forløb

 • Vi som ansatte trives

 • Den fælles økonomi er sund.


Vision:

 • Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv

 • Aktivt medborgerskab og sund livsførelse

 • Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår

En rehabiliterende tilgang:
Vores mål er at arbejde 100% rehabiliterende i Viborg Kommune med udgangspunkt i følgende fire prioriteringer:

 • Vi afstemmer altid forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Vi sætter det rigtige hold omkring borgeren

 • Vi løser opgaven med stor kvalitet

 • Vi trives og er motiverede af vores kerneopgave

Vi forstår rehabilitering som værende
”en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”.

 

Aktiviteter

Du har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, når du bor på Pensionistgården, som planlægges ud fra beboernes interesser. I vores aktivitetsafdeling foregår der blandt andet følgende aktiviteter: Bankospil, gymnastik, kortspil, sang, gudstjeneste, fester.

Formålet med at deltage i aktiviteter kan være alt lige fra træning, vedligeholdelse af færdigheder til socialt samvær.

Kontakt gerne aktivitetspersonalet for at høre, hvad vi kan tilbyde netop nu.

Relation til beboerne

På Pensionistgården lægger vi vægt på omsorg, respekt, ærlighed og anerkendelse for den enkelte og hinanden.

Vi vægter, at der er et godt samarbejde mellem pårørende, beboerne og personalet, samt at personalet er fagligt kvalificeret.

Samarbejde med pårørende

Pårørende kan komme og gå, som de vil, under hensyntagen til den daglige rytme på Pensionistgården.

Ved indflytning afholder vi en samtale, hvor du og dine pårørende deltager.

Du vil også få en kontaktperson, hvis opgave er at tilrettelægge de daglige fornødenheder og gøremål. Det er også kontaktpersonens opgave at formidle så tæt et samarbejde som muligt mellem dig/dine pårørende og Pensionistgården.