Åstedparken Ældrecenter

hjemmetforside11

Åstedparken Ældrecenter

Kirkevej 14
6900 Skjern

Telefon
99742245
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
majbrit.pind@rksk.dk
Hjemmeside
Åstedparkens hjemmeside

Om os

Boliger

18

Beboere

20

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • Internet
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Udflugter

Plejehjemsleder

majbritpindjuli22400x4002

Enhedsleder Majbrit Pind

E-mail
majbrit.pind@rksk.dk
Vi vil skabe de bedste omgivelser og muligheder for vores beboere - med det mål for øje, at man kan mest muligt, længst muligt - og at man som beboer får den faglige rehabiliterende støtte, der vurderes nødvendigt hertil. Det er vigtigt for os, at vores beboere bevarer livskvaliteten.

Omgivelser

Åstedparkens Ældrecenter er placeret i den gamle del af Borris by, lige ved siden af kirken.
Der er en velholdt have rundt om centeret med en gangsti, der giver mulighed for at komme en tur ud i den friske luft og de dejlige omgivelser. I midten af ældrecentret har vi en gårdhave, hvor vi, når vejret er med os, f.eks. samles til eftermiddagskaffe, gymnastik, eller kan nyde blomster og selvplantede grønsager. Centret er placeret i rolige omgivelser, men med kort afstand ned til byen. Transportmulighederne til Borris er gode, der kører tog og bus til og fra byen

Værdigrundlag - vision

På Åstedparken tilstræber vi en omgangsform i en afslappet og familiær tone, gerne krydret med lidt humor. Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboeres ønsker og behov og arbejder målrettet med de mål der opsættes sammen med beboer og pårørende.
Hver beboer har tilknyttet to kontakt personer, som er primær ansvarlige for plejen. Alt personale kender dog alle beboer, og vi hjælper hinanden på kryds og tværs, så det giver en smidig og meningsfuld hverdag.
Vi arbejder hele tiden med at bevare og højne kvaliteten i huset således beboer og pårørende kan opleve tryghed og have tillid til, at stedet gør deres bedste.

Aktiviteter

Vi er meget bevidste om at vi bor i et lille meget velfungerende lokalsamfund, hvor samspillet med det omkring liggende samfund spiller en stor rolle. Vi vægter fællesskaber på tværs af alder og har mange aktiviteter med dagplejen, børnehaven, skolen, kirken, erhvervsskolen mfl.
Der er en meget velfungerende og stærk vennekreds som bakker op om og arrangere mange aktiviteter som f.eks. bankospil, høstfest, juletræsfest, udflugter, Gudstjenester, musikarrangementer m.m. Både arrangementer målrettet beboer og pårørende og arrangementer hvor husets venner og byen er inviteret med. Vennekredsen og frivillige af huset er en meget synlig medspiller i huset og ses dagligt i gang med at vande blomster, skrælle kartofler, gøre rent i haven, plante blomster om, fodre fisk eller andre gøremål.
Det giver liv og glæde for husets beboer at der er mange besøgende i huset.
I løbet af ugen er der faste aktiviteter som gåtur, gymnastik, sang og musik, ”pigeklub”, filmaften m.m.
Derud over er der fokus på den enkelte beboers ressourcer og der er mulighed for at hjælpe med nogen af de daglige gøremål som tidligere har haft betydning feks. at skrælle kartofler, bage, lægge vasketøj sammen eller f.eks. hjælpe til i haven.
Der laves hver måned en aktivitetskalender, der giver beboer, pårørende og byens borgere en oversigt over de ting der foregår på ældrecenteret.

Relation til beboerne

Når man flytter ind på Åstedparken er der en forventningsafstemning med beboer og pårørende, hvor bla. livshistorien har en central plads. Derud over giver en daglig nærværende dialog med beboerne indblik i den enkeltes værdier og ønsker, hvilket giver personalet grundlag for at kunne give individuel pleje og omsorg. 
Det er meget forskelligt fra beboer til beboer, hvor meget netværk der er. Vi forsøger at inddrage det netværk der i forvejen er, og ellers lever vi højt på frivillige der også kan bidrage til fællesskaber.

Samarbejde med pårørende

Beboerens pårørende ses som en meget vigtig medspiller for at kunne skabe de bedste forhold for den enkelte beboer. Ved forventningssamtalen og løbende aftales det i hvilken grad de pårørende ønsker at være med på banen. De pårørende har altid mulighed for at ringe til stedet, og få et personale medlem i røret. Afhængig af hvilke ting der skal drøftes kan man blive henvist til kontaktpersonen eller leder.

 

Om os

Boliger

18

Beboere

20

Om boligerne

Ældrecenter er bygget i 1883. Det blev oprindeligt grundlagt som fattiggård og er efterfølgende blevet ombygget til alderdomshjem, plejehjem og nu Ældrecenter. Centeret er i nyere tid blevet
renoveret, hvor der bl.a. blev lavet en tilbygning med dejligt ovenlys og store glaspartier.
Åstedparken er i et plan med 18 boliger. Alle boliger har terrassedør og udgang til enten gårdhaven eller egen terrasse.

Boligen

Åstedparken fremstår som et tidssvarende og funktionelt hjem og arbejdsplads. Der er 18 boliger, 7 et rums boliger samt 11 torums boliger.
1-rums boligerne er indrettet med tekøkken, stue og et stort badeværelse. 2-rums boligerne er indrettet med tekøkken, stue, særskilt soveværelse og et stort badeværelse.

I huset er der en fælles kombineret spise- og udestue. Udestuen er indrettet som en hyggelig/hjemlig tv-stue. På Åstedparken er der gode fælles lokaler, hvor beboerne kan samles til arrangementer og spisning. Desuden har vi et modtager køkken, hvor maden fra Åkanden bliver varmet og anrettet.

 

I forbindelse med en indflytning taler beboer, pårørende og personale om, hvordan en hensigtsmæssig indretning af boligen kan være. Der skal tages hensyn til beboerens kæreste ejendele, men også at det er en arbejdsplads for personalet, så der skal være plads at bevæge sig på samt plads til relevante hjælpemidler.

Indskud og husleje

Indskud minimum 6762-12745 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
2550-4805 kr.
Indskud og husleje er varierende fra bolig til bolig afhængig af størrelse.
El, vand og varme bliver betalt ved siden af.
Ved tildeling af en bolig vil oplysningerne fremgå på den konkrete bolig.

Kontakt

Åstedparken Ældrecenter

Kirkevej 14
6900 Skjern

Telefon
99742245
E-mail
majbrit.pind@rksk.dk
Hjemmeside
Åstedparkens hjemmeside

Mad

På Åstedparken er måltiderne vigtige og det fylder meget, hvad der er på menuen. Vi prioriterer fællesskabet omkring måltiderne og især vores formiddagskaffe, som beboer og personale indtager sammen er et vigtigt omdrejningspunkt i huset. Det er også her vi synger fødselsdagssang og ”varmer op” til diverse aktiviteter. Alle der har lyst spiser sammen i spisestuen.
Der er som udgangspunkt faste pladser, så man ved hvor man skal sidde og kan føle en tryghed i det. Der er altid personale tilstede ved fællesmåltiderne.
Der serveres 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider om dagen. Ønsker man at spise på stuen bliver maden bragt.
Det er muligt at få hjælp til at indtage maden uanset om man ønsker at spise hos sig selv eller i spisestuen.
Åstedparken er modtage køkken fra Åkanden, hvilket betyder at råvarer og færdigretter som udgangspunkt leveres der fra. Der bliver skrællet og kogt friske kartofler hver dag. Ligesom der dagligt er frisk bagt brød til vores formiddagskaffe og eftermiddagskaffe.
Hvis man har besøg er det muligt at tilkøbe mad.
Ved arrangementer er forplejning inkluderet for beboerne og der er som regel en egen betaling for evt. pårørende.
Der står altid frisk frugt tilgængelig for beboer og personale.

Om ydelser med egenbetaling

Byrådet vedtager budgettet for hvert år og i den forbindelse vil der forekomme ændringer i taksterne for kost og servicepakker. De gældende takster vil kunne findes på kommunens hjemmeside.
Tøjvask foregår i husets vaskeri, hvor tøjet fra hver enkelt beboer vaskes særskilt. Tøjet tørres i tørretumbler eller hænges op. Det anbefales at man medbringer tøj, der kan tåle 40 grader eller derover. Der vaskes som udgangspunkt ikke tøj i hånden.
Huset har ansat en service medarbejder der varetager rengøringen på fællesarealer og på beboernes stuer. Der tages udgangspunkt i kommunens service niveau. Ved behov for yderligere rengøring opfordres pårørende til at hjælpe til.
Vennekredsen og huset har i fællesskab en bus som bruges til aktiviteter ud af huset. Det er også muligt som beboer at låne bussen f.eks. hvis man skal på sygehuset eller på besøg.
Byrådet har besluttet at fortsætte tilbuddet om klippekort, som betyder at hver beboer har gennemsnitlig 25 min hver uge, som de kan råde over sammen med et personale medlem. Det kan f.eks. bruges til sociale aktiviteter, gåtur, kortspil, oprydning i tøjskab eller hvad beboeren ønsker.

Kontakt

Åstedparken Ældrecenter

Kirkevej 14
6900 Skjern

Telefon
99742245
E-mail
majbrit.pind@rksk.dk
Hjemmeside
Åstedparkens hjemmeside