Åstedparken Ældrecenter

hjemmetforside11
Åstedparken Ældrecenter Kirkevej 14
6900 Skjern
Telefon
99 74 23 90/ 99 74 23 97
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
tanja.hansen@rksk.dk
Hjemmeside
Åstedparkens hjemmeside

Om os

Boliger

18

Beboere

20

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi vil skabe de bedste omgivelser og muligheder for vores beboere - med det mål for øje, at man kan mest muligt, længst muligt - og at man som beboer får den faglige rehabiliterende støtte, der vurderes nødvendigt hertil. Det er vigtigt for os, at vores beboere bevarer livskvaliteten.

Omgivelser

Åstedparkens Ældrecenter er placeret i den gamle del af Borris by, lige ved siden af kirken.
Der er en velholdt have rundt om centeret med en gangsti, der giver mulighed for at komme en tur ud i den friske luft og de dejlige omgivelser. I midten af ældrecentret har vi en gårdhave, hvor vi, når vejret er med os, f.eks. samles til eftermiddagskaffe, gymnastik, eller kan nyde blomster og selvplantede grønsager. Centret er placeret i rolige omgivelser, men med kort afstand ned til byen. Transportmulighederne til Borris er gode, der kører tog og bus til og fra byen

Værdigrundlag - vision

På Åstedparken tilstræber vi en omgangsform i en afslappet og familiær tone, gerne krydret med lidt humor. Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboeres ønsker og behov og arbejder målrettet med de mål der opsættes sammen med beboer og pårørende.
Hver beboer har tilknyttet to kontakt personer, som er primær ansvarlige for plejen. Alt personale kender dog alle beboer, og vi hjælper hinanden på kryds og tværs, så det giver en smidig og meningsfuld hverdag.
Vi arbejder hele tiden med at bevare og højne kvaliteten i huset således beboer og pårørende kan opleve tryghed og have tillid til, at stedet gør deres bedste.

Aktiviteter

Vi er meget bevidste om at vi bor i et lille meget velfungerende lokalsamfund, hvor samspillet med det omkring liggende samfund spiller en stor rolle. Vi vægter fællesskaber på tværs af alder og har mange aktiviteter med dagplejen, børnehaven, skolen, kirken, erhvervsskolen mfl.
Der er en meget velfungerende og stærk vennekreds som bakker op om og arrangere mange aktiviteter som f.eks. bankospil, høstfest, juletræsfest, udflugter, Gudstjenester, musikarrangementer m.m. Både arrangementer målrettet beboer og pårørende og arrangementer hvor husets venner og byen er inviteret med. Vennekredsen og frivillige af huset er en meget synlig medspiller i huset og ses dagligt i gang med at vande blomster, skrælle kartofler, gøre rent i haven, plante blomster om, fodre fisk eller andre gøremål.
Det giver liv og glæde for husets beboer at der er mange besøgende i huset.
I løbet af ugen er der faste aktiviteter som gåtur, gymnastik, sang og musik, ”pigeklub”, filmaften m.m.
Derud over er der fokus på den enkelte beboers ressourcer og der er mulighed for at hjælpe med nogen af de daglige gøremål som tidligere har haft betydning feks. at skrælle kartofler, bage, lægge vasketøj sammen eller f.eks. hjælpe til i haven.
Der laves hver måned en aktivitetskalender, der giver beboer, pårørende og byens borgere en oversigt over de ting der foregår på ældrecenteret.

Relation til beboerne

Når man flytter ind på Åstedparken er der en forventningsafstemning med beboer og pårørende, hvor bla. livshistorien har en central plads. Derud over giver en daglig nærværende dialog med beboerne indblik i den enkeltes værdier og ønsker, hvilket giver personalet grundlag for at kunne give individuel pleje og omsorg. 
Det er meget forskelligt fra beboer til beboer, hvor meget netværk der er. Vi forsøger at inddrage det netværk der i forvejen er, og ellers lever vi højt på frivillige der også kan bidrage til fællesskaber.

Samarbejde med pårørende

Beboerens pårørende ses som en meget vigtig medspiller for at kunne skabe de bedste forhold for den enkelte beboer. Ved forventningssamtalen og løbende aftales det i hvilken grad de pårørende ønsker at være med på banen. De pårørende har altid mulighed for at ringe til stedet, og få et personale medlem i røret. Afhængig af hvilke ting der skal drøftes kan man blive henvist til kontaktpersonen eller leder.