Plejehjemmet Løjtegårdsvej

forside forår
Plejehjemmet Løjtegårdsvej Løjtegårdsvej 100
2770 Kastrup
Telefon
32 46 58 00
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
plloj.as@taarnby.dk
Hjemmeside
Pjejehjemmet Løjtegårdsvej

Om os

Boliger

120

Beboere

120

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig

Plejehjemsleder

Plejehjemmet har ikke en plejehjemsleder, men derimod en distriktsleder.

Omgivelser

Vi bor i naturskønne omgivelser med skov og grønne områder i et villakvarter.  Vi har have og smukke omgivelser, som bruges til gåture med mere.

Værdigrundlag

Professionel: Seriøs, loyal, professionel, dygtighed, stabilitet, respekt, innovativ, dialog personlig faglig udvikling, god ledelse

Omsorgsfuld: Meningsfuld hverdag, omsorg, empatisk, rummelig, tålmodig, lydhør, nærværende, tolerant, respekt for hinanden, gode kollegaer

 

 

Samarbejdsvillig: Engagement, fleksibilitet, initiativtagende, omstillingsparat, hjælpsom, respekt, forståelse, samarbejde, imødekommende, tale pænt, dialog

Tryg – Positiv: Tryghed, tillid, ærlighed, nærvær, smil, imødekommende, åbenhed, troværdig, positiv ånd, hyggeligt samvær, humor, livsglæde, venlighed, positiv atmosfære

 

Aktiviteter

Der tilbydes diverse aktiviteter og udflugter, både på de enkelte afdelinger samt på tværs i huset.

Plejepersonalet og fysioterapeuterne vurderer løbende den enkelte beboers behov for vedligeholdelsestræning.

Træning kan være alsidig, og der vil ofte være tale om deltagelse på hold, f.eks. gymnastikhold, som gennemføres af personalet i fysioterapien, eller aktiviteter som gennemføres på hhv. fysioterapien eller plejeafdelingen. Det kan f.eks. også være gåture, dans eller div. spil.

Vi har også en udendørs trænings- og aktivitetsbane, som benyttes, når vejret tillader det.

Ved festlige arrangementer og højtider gør vi ekstra meget ud af mad og underholdning.

En gang om måneden er der gudstjeneste.

Relation til beboerne

Vores relation til vores beboere og deres pårørende, bygger på gensidig respekt, omsorg, tålmodighed og forståelse, og tilgangen til opgaverne er en professionel tilgang med et højt fagligt niveau. Vi prioriterer en tryg og positiv atmosfære, og tilstræber medindflydelse og medinddragelse i samarbejdet  med både beboerne og deres pårørende.
Vi har fokus på rehabilitering, så vi sikre at beboerne er i stand til at varetage så mange opgaver som muligt på egen hånd så længe som muligt.

Samarbejde med pårørende

Pårørende
For at give de bedste muligheder for indhold og livskvalitet i hverdagen for vores beboere på plejehjemmet, tillægger vi et godt samarbejde og en god dialog mellem beboere, pårørende og personale stor værdi.
Man er altid velkommen til at henvende sig og drøfte evt. ønsker eller udfordringer.

Besøg
Din familie og venner er hjerteligt velkomne. Der er ingen fast besøgstid. Man bedes dog vise hensyn i relation til spisetiderne, således at måltidet kan afvikles stille og roligt. Beboere og pårørende er velkomne til at gå ture og benytte plejehjemmets have og fællesarealer.

Information til pårørende
Plejehjemmet informerer én pårørende ved akut sygdom m.v.
Pårørende bedes selv sørge for at informere videre. Man bedes sikre at plejehjemmet har alle nødvendige data og telefonnumre m.v.

Personalet har i gennemsnit 3,4 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Demensmærkning