Plejehjemmet Irlandsvej

Plejehjemmet Irlandsvej Irlandsvej 122
2770 Kastrup
Telefon
32468246
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
plirl.sf@taarnby.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Irlandsvej

Om os

Boliger

114

Beboere

114

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig

Plejehjemsleder

E-mail

Omgivelser

Huset er nyrenoveret og fremstår lyst og venligt. Alle boliger vender ud mod lukkede haver. Derudover har vi en sansehave, en stor fælles have, samt en træningshave. Huset ligger placeret med masser af muligheder for udflugter til grønne arealer, som vi benytter vores cykler til.
Vores værdigrundlag

træ

Vores værdigrundlag:

Omsorg
Udvise menneskelig omsorg overfor både beboere, pårørende og kollegaer i dagligdagen. Vi skal alle kunne føle tryghed i hinandens nærvær. Udvise empati for beboere, pårørende og kollegaer.

Rummelighed
I forhold til hinanden, hinandens kultur, race og religion. Kunne rumme beboere og deres pårørende. At være ærlige og indbyrdes acceptere og respektere kollegaers ret, til at sige til og fra på dage, hvor de menneskelige ressourcer er små.

Respekt
Respekt for hinanden, beboere og pårørende. Respekt betyder at tale ordentligt, at udføre pleje- og omsorg på en værdig måde, at følge instrukser og overholde aftaler. Behandle hinanden, som den enkelte ønsker at blive behandlet. Respekterer forskelligheder og værdier. Dette er kimen til et godt arbejdsmiljø, et godt hjem, frem for en institution.

Ærlighed
I alle livets forhold. Tænk over hvordan ærlighed kommunikeres ud. I det daglige samarbejde, tales der med og aldrig om hinanden.

Kærlighed til faget
Ro, renlighed og regelmæssighed er gamle værdier, som er den del af glæden ved arbejdet. Kærligheden til faget ligger i omsorgen og glæden over faget, kompetencerne, den faglige udvikling og den professionelle tilgang.
Anerkendelsen ligger i, at det gør en forskel, at vi er her for vores beboere og pårørende. I faget ligger en målrettethed og lyst til, at opnå resultater i plejen og omsorgen for beboerne.

Loyalitet
Loyalitet er en tro på varetagelsen af hinandens interesser. Det betyder, at vi taler til og aldrig om hinanden. Vi forventer respekt, tillid, tiltro, tryghed og troværdighed af hinanden på arbejdspladsen og i beboernes hjem. 

 
Humor
Vi griner og er glade sammen. Vi griner med hinanden og ikke af hinanden. Vi har en forståelse for, hvornår humor kan anvendes og hvornår den ikke kan, som en del af forståelsen for hinandens trivsel på arbejdspladsen og i beboernes hjem.

Samarbejde
Dette betyder at vi kan være fleksible, bruge hinanden og hinandens kompetencer og ressourcer på tværs af afdelingerne. Vi opfatter plejehjemmet, som en arbejdsplads og et hjem.

Symbolikken i livets træ
Livets træ vokser og gror på et grundlag af næring, som en livsvigtig kilde. Kilden er os på arbejdspladsen og i beboernes hjem. Det giver næring til udvikling og trivsel, fordi vi i fællesskab, kan muligheder, i stedet for begrænsninger.

Aktiviteter

Aktivitetsafdelingen Oasen er placeret ved indgangen
og har åbent:
Mandag og onsdag klokken 8.30 – 11.30
Tirsdag klokken 9.00 – 11.30
Torsdag fra klokken 8.30 – 11.30
Fredag fra klokken 8.30 – 11.30

I aktivitetsafdelingen tilbydes der forskellige former for beskæftigelse. Du kan fremstille forskellige ting, deltage i filmklub, oplæsning, gymnastik m.v. eller blot hygge dig.

Eftermiddagen er åben for individuelle arrangementer aftalt med personalet i aktivitetsafdelingen.

Gudstjeneste afholdes hver måned i sanserummet.

Der arrangeres forskellige fester, som alle beboere er velkomne til at deltage i. Påske- og julefrokost afholdes af de enkelte afdelinger.
aktivitet

Relation til beboerne

relation til beboere
Målsætning
Tryghed og værdighed i egen plejebolig
At der er respekt omkring beboerens privatliv, bolig, retten til beslutninger og medbestemmelse.
At beboere og personale i fællesskab tilstræber at skabe et hjem, hvor beboeren kan leve i overensstemmelse med tidligere livsform, nuværende ønsker og ydeevne.

Pleje, omsorg og aktivitet for beboere i egen plejebolig
At den enkelte beboers ressourcer stimuleres og bevare længst muligt. Egenomsorg, træning, sundhedsoplysning, sygdomsforebyggelse, aktivitetstilbud og opmærksomhed på den enkelte beboers individuelle behov.

Kommunikation med beboere og pårørende
At huset er beboerens hjem, hvor pårørende er velkomne på samme måde som i beboerens tidligere bolig. Pårørende forventes, aktivt at være medinddraget og præge miljøet, for at opnå og bevare de hjemlige forhold hos den enkelte beboer. Miljøet skal være positivt og medmenneskelig respekt vises i holdninger og adfærd.

Kollegialt samarbejde
Vi tilstræber et dynamisk og ligeværdigt samarbejde, personalegruppen imellem og på tværs af race, religion, kultur og social baggrund. At alle arbejder efter fælles mål og værdier. At den enkelte medarbejders faglige niveau bibeholdes og udvikles tidssvarende gennem intern og ekstern uddannelse og undervisning.

Samarbejde med pårørende

Pårørende
For at give de bedste muligheder for indhold og livskvalitet i hverdagen for vores beboere på plejehjemmet, tillægger vi et godt samarbejde og en god dialog mellem beboere, pårørende og personale stor værdi.
Man er altid velkommen til at henvende sig og drøfte evt. ønsker eller udfordringer.

Besøg
Din familie og venner er hjerteligt velkomne. Der er ingen fast besøgstid. Man bedes dog vise hensyn i relation til spisetiderne, således at måltidet kan afvikles stille og roligt. Beboere og pårørende er velkomne til at gå ture og benytte plejehjemmets have, fællesarealer og pårørende er altid velkomne til at spise med mod betaling (ved bestillig i forvejen).

Festerne
Af hensyn til vores lokaleforhold, vil det kun være muligt at tilbyde én pårørende at deltage i festerne (mod betaling).

Bruger- og pårørenderåd
Opstarter 22/7-2019

Information til pårørende
Plejehjemmet informerer én pårørende ved akut sygdom m.v.
Pårørende bedes selv sørge for at informere videre. Man bedes sikre at plejehjemmet har alle nødvendige data og telefonnumre m.v.