Plejehjemmet Irlandsvej

Plejehjemmet Irlandsvej

Irlandsvej 122
2770 Kastrup

Telefon
32468246
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
plirl.sf@taarnby.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Irlandsvej

Om os

Boliger

114

Beboere

114

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

Cathja Malou Rasmussen 

E-mail
cma.plirl.as@taarnby.dk
"Vi har et idegrundlag om helhedspleje. Det betyder at alle opgaver udføres af samtlige ansatte i plejen ud fra kontaktperson-princippet."

Omgivelser

Huset er nyrenoveret og fremstår lyst og venligt. Alle boliger vender ud mod lukkede haver. Derudover har vi en sansehave, en stor fælles have, samt en træningshave. Huset ligger placeret med masser af muligheder for udflugter til grønne arealer, som vi benytter vores cykler til.
Vores værdigrundlag

Vores værdigrundlag:

Omsorg
Udvise menneskelig omsorg overfor både beboere, pårørende og kollegaer i dagligdagen. Vi skal alle kunne føle tryghed i hinandens nærvær. Udvise empati for beboere, pårørende og kollegaer.

Rummelighed
I forhold til hinanden, hinandens kultur, race og religion. Kunne rumme beboere og deres pårørende. At være ærlige og indbyrdes acceptere og respektere kollegaers ret, til at sige til og fra på dage, hvor de menneskelige ressourcer er små.

Respekt
Respekt for hinanden, beboere og pårørende. Respekt betyder at tale ordentligt, at udføre pleje- og omsorg på en værdig måde, at følge instrukser og overholde aftaler. Behandle hinanden, som den enkelte ønsker at blive behandlet. Respekterer forskelligheder og værdier. Dette er kimen til et godt arbejdsmiljø, et godt hjem, frem for en institution.

Ærlighed
I alle livets forhold. Tænk over hvordan ærlighed kommunikeres ud. I det daglige samarbejde, tales der med og aldrig om hinanden.

Kærlighed til faget
Ro, renlighed og regelmæssighed er gamle værdier, som er den del af glæden ved arbejdet. Kærligheden til faget ligger i omsorgen og glæden over faget, kompetencerne, den faglige udvikling og den professionelle tilgang.
Anerkendelsen ligger i, at det gør en forskel, at vi er her for vores beboere og pårørende. I faget ligger en målrettethed og lyst til, at opnå resultater i plejen og omsorgen for beboerne.

Loyalitet
Loyalitet er en tro på varetagelsen af hinandens interesser. Det betyder, at vi taler til og aldrig om hinanden. Vi forventer respekt, tillid, tiltro, tryghed og troværdighed af hinanden på arbejdspladsen og i beboernes hjem. 

 
Humor
Vi griner og er glade sammen. Vi griner med hinanden og ikke af hinanden. Vi har en forståelse for, hvornår humor kan anvendes og hvornår den ikke kan, som en del af forståelsen for hinandens trivsel på arbejdspladsen og i beboernes hjem.

Samarbejde
Dette betyder at vi kan være fleksible, bruge hinanden og hinandens kompetencer og ressourcer på tværs af afdelingerne. Vi opfatter plejehjemmet, som en arbejdsplads og et hjem.

Symbolikken i livets træ
Livets træ vokser og gror på et grundlag af næring, som en livsvigtig kilde. Kilden er os på arbejdspladsen og i beboernes hjem. Det giver næring til udvikling og trivsel, fordi vi i fællesskab, kan muligheder, i stedet for begrænsninger.

Aktiviteter

Aktivitetsafdelingen Oasen er placeret ved indgangen
og har åbent:
Mandag og onsdag klokken 8.30 – 11.30
Tirsdag klokken 9.00 – 11.30
Torsdag fra klokken 8.30 – 11.30
Fredag fra klokken 8.30 – 11.30

I aktivitetsafdelingen tilbydes der forskellige former for beskæftigelse. Du kan fremstille forskellige ting, deltage i filmklub, oplæsning, gymnastik m.v. eller blot hygge dig.

Eftermiddagen er åben for individuelle arrangementer aftalt med personalet i aktivitetsafdelingen.

Gudstjeneste afholdes hver måned i sanserummet.

Der arrangeres forskellige fester, som alle beboere er velkomne til at deltage i. Påske- og julefrokost afholdes af de enkelte afdelinger.

Relation til beboerne

Målsætning
Tryghed og værdighed i egen plejebolig
At der er respekt omkring beboerens privatliv, bolig, retten til beslutninger og medbestemmelse.
At beboere og personale i fællesskab tilstræber at skabe et hjem, hvor beboeren kan leve i overensstemmelse med tidligere livsform, nuværende ønsker og ydeevne.

Pleje, omsorg og aktivitet for beboere i egen plejebolig
At den enkelte beboers ressourcer stimuleres og bevare længst muligt. Egenomsorg, træning, sundhedsoplysning, sygdomsforebyggelse, aktivitetstilbud og opmærksomhed på den enkelte beboers individuelle behov.

Kommunikation med beboere og pårørende
At huset er beboerens hjem, hvor pårørende er velkomne på samme måde som i beboerens tidligere bolig. Pårørende forventes, aktivt at være medinddraget og præge miljøet, for at opnå og bevare de hjemlige forhold hos den enkelte beboer. Miljøet skal være positivt og medmenneskelig respekt vises i holdninger og adfærd.

Kollegialt samarbejde
Vi tilstræber et dynamisk og ligeværdigt samarbejde, personalegruppen imellem og på tværs af race, religion, kultur og social baggrund. At alle arbejder efter fælles mål og værdier. At den enkelte medarbejders faglige niveau bibeholdes og udvikles tidssvarende gennem intern og ekstern uddannelse og undervisning.

Samarbejde med pårørende

Pårørende
For at give de bedste muligheder for indhold og livskvalitet i hverdagen for vores beboere på plejehjemmet, tillægger vi et godt samarbejde og en god dialog mellem beboere, pårørende og personale stor værdi.
Man er altid velkommen til at henvende sig og drøfte evt. ønsker eller udfordringer.

Besøg
Din familie og venner er hjerteligt velkomne. Der er ingen fast besøgstid. Man bedes dog vise hensyn i relation til spisetiderne, således at måltidet kan afvikles stille og roligt. Beboere og pårørende er velkomne til at gå ture og benytte plejehjemmets have, fællesarealer og pårørende er altid velkomne til at spise med mod betaling (ved bestillig i forvejen).

Festerne
Af hensyn til vores lokaleforhold, vil det kun være muligt at tilbyde én pårørende at deltage i festerne (mod betaling).

Bruger- og pårørenderåd
Opstarter 22/7-2019

Information til pårørende
Plejehjemmet informerer én pårørende ved akut sygdom m.v.
Pårørende bedes selv sørge for at informere videre. Man bedes sikre at plejehjemmet har alle nødvendige data og telefonnumre m.v.

Om os

Boliger

114

Beboere

114

Om boligerne

Plejehjemmet hører under Arbejdsmarkeds – og sundhedsforvaltningen i Tårnby Kommune.

Plejehjemmet er bygget i 1969 og renoveret og udvidet i 2005 og 2009. Den sidste del af renoveringen blev færdig i 2018.

Der er 114 boliger inkl. 38 midlertidige boliger. De midlertidige boliger er for borgere, der bor i eget hjem, og som har brug for pleje og omsorg i en kortere periode.

Plejehjemmet ledes af en plejehjemsleder der er sygeplejerskeuddannet og der er ca. 120 ansatte.

På plejehjemmet er der pt. 4 beboerafdelinger:

Afdeling B - 27 boliger
Afdeling C - 22 boliger
Afdeling S - 33 boliger
Afdeling T - 32 boliger

Boligen

Boligen består af en stue, entre med indbyggede skabe og et toilet med bad.
Ved indflytning er stuen udstyret med en plejeseng, som er et krav, når vi skal hjælpe dig.

Du kan indrette boligen med dine egne møbler og billeder, som du selv ønsker det, så den bliver hyggelig og indrettet (hensigtsmæssigt) efter dit behov.

Der betales for husleje, varme og el fra tildeling af boligen. Huslejen beregnes efter gældende regler og trækkes i din pension inden udbetalingen, hvis det er muligt.

Indskud og husleje

Indskud minimum kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
kr.

Huslejen fastsættes på baggrund af boligens omkostninger og beboerens indtægt. Beboeren kan aldrig betale mere end boligens omkostninger.

Der betales et indskud, som lyder på de første 10 dages husleje, når man flytter ind.

Kontakt

Plejehjemmet Irlandsvej

Irlandsvej 122
2770 Kastrup

Telefon
32468246
E-mail
plirl.sf@taarnby.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Irlandsvej

Mad

Køkkenets personale
Der er 4 faste medarbejdere ansat i køkkenfunktionen. Vi modtager den varme mad samt diæter fra en ekstern leverandør. Vi har en ernæringsassistent ansat som har ansvar for madbestilling, ernæringsscreening, egenkontrol mm.

Hvad kan De vælge
Morgenmad
Havregrød, øllebrød, A38, yoghurt m.v., brød, ost og marmelade.
Kaffe / te mælk, juice eller saft.

Formiddags-, eftermiddags- og aftenkaffe / te / drikke Kolde drikke består af saftevand, æblejuice og isvand.

Frokost
Smørrebrød med tilbehør og ostemad.
Der serveres vand til maden.

Til eftermiddagskaffen serveres forskellige kager / brød / småkager m.v.

Aftensmad
Aftensmaden består af 2 retter.
Der serveres isvand til maden.

Spisetider
Morgenmad : Klokken 8.00 – 9.30
Frokost: Klokken 12.00
Eftermiddagskaffe: Klokken 14.00
Aftensmad: Klokken 18.00
Aftenkaffe: Klokken 19.30

Om ydelser med egenbetaling

Betaling for serviceydelser 2021

 

Tårnby Kommunalbestyrelse har vedtaget nedenstående priser på serviceydelser i den såkaldte ”servicepakke” som er gældende i 2021.

 


Morgenmad

  18,50 kr. pr. dag

Aftensmad

  44,50 kr. pr. dag

Forret/dessert

  15,50 kr. pr. dag

Frokost

  33,50 kr. pr. dag

Drikkevarer

  14,00 kr. pr. dag

 

 Prisen for fuld forplejning er således 126,00 kr. pr. dag.

 

Vask

326,00 kr. pr. måned

Rengøringsartikler

  59,00 kr. pr. måned

Linned

347,00 kr. pr. måned

Undertøj

179,00 kr. pr. måned

Forsikring

    8,00 kr. pr. måned (gælder kun for beboere, der allerede er i ordningen)

Vinduespudsning

  24,00 kr. pr. måned

Terapi

  43,00 kr. pr. måned

Omsorgstandpleje

  40,00 kr. pr. måned

Kontakt

Plejehjemmet Irlandsvej

Irlandsvej 122
2770 Kastrup

Telefon
32468246
E-mail
plirl.sf@taarnby.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Irlandsvej