OK-Fonden Lotte

Pause i solen
OK-Fonden Lotte Borgmester Fischers Vej 2A
2000 Frederiksberg
Telefon
33212029
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
Lotte@ok-fonden.dk
Hjemmeside
Lotte.ok-fonden.dk

Om os

Boliger

60

Beboere

60

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

"På OK-Fonden Lotte gør vi os umage med alt det vi gør"

Omgivelser

OK-Fonden Lotte er beliggende centralt på Frederiksberg. OK-Fonden Lotte blev bygget i2014 og ligger i gå afstand til diverse indkøbsmuligheder, samt offentlig transport.

På 7. sal ligger den skønneste tagterrasse, med kaprifolier der slynger sig op mod himlen, som afdække for solens bagende stråler. Desuden er terrassen beplantet med alverdens farverige og duftende blomster, som bliver bestøvet af husets egne bier. 

Visioner og værdier

På OK-Fonden Lotte "Leves Livet - Hele Livet"
Vision: Her på plejehjemmet OK-Fonden Lotte, er det vigtigt, at beboerne kan forfølge deres drømme og leve livet - hele livet. Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og trykhed er omdrejningspunktet, uanset livssituation, alder og helbred.
Plejehjemmet OK-Fonden Lotte er et sted hvor man har lyst til at komme, hvor man føler sig hjemme- om man er beboer, pårørende eller medarbejder.
Vi sætter nærvær og samvær meget højt, og bekæmper ensomhed og kedsomhed. Fællesskabet er utrolig vigtigt- vi er alle sociale væsener, som medarbejderne understøtter beboernes sociale liv, ligesom medarbejderne drager omsorg for beboernes sundhed og behandler hver og én, med respekt og værdighed. 
Værdigrundlag: 
Ligeværdigt samarbejde
Vi møder mennesker med tillid. Vi ønsker at være velkomne- og at man føler sig velkommen hos os.
Høj faglighed
Vores indsats og resultater afspejler, at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, fordi vi ønsker at udvikle og lære.
Plads til forskellighed
Vi kan lide, at der er højt til loftet. Vi tror på, at viljen til at lytte til hinanden og friheden til at se tingene fra forskellige vinkler giver de bedste resultater. Vi går sammen, men ikke i takt.
Familien er værdifuld
Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende. sammen gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner.
Æstetiske omgivelser
Vi gør os umage for, at skabe omgivelser, som hver dag glæder både sanserne og sindet.

Aktiviteter

På OK-Fonden Lotte har vi aktiviteter for enhver smag. Aktiviteterne fastsættes i samarbejde med fornøjelsesrådet, som er bestående af personale og beboere. Her kan bl.a nævnes sang, dans, banko, ture ud af huset i vores egen bus, jazzkoncerter, ferier, højtlæsning, filmklub, strikkeværksted, manicure, café hygge med gamle LP´er og sjusser m.m

Vi går langt for at imødekomme den enkeltes ønsker og behov også selvom der må gåes på kompromis med andre ting.

Vi kan være spontane og gribe dagen i al sin herlighed.

PÅ OK-Fonden Lotte har vi egen fysioterapi med to fysioterapeuter tilknyttet. Alle beboere tilbydes et individuelt velkomstmøde, gratis individuel træning og holdtræning.

Højtiderne bliver fejret med god mad og drikke. Især julen er forbundet med mange traditioner og fælles aktiviteter. Beboerne hjælper med at pynte op, bage småkager og lave konfekt.

Hver dag er en fest, men nogle gør vi noget særligt ud af og inviterer pårørende og vores mange frivillige til god mad og levende musik.

Dans med Allan Steen ved klaveret

Relation til beboerne

På OK-Fonden Lotte "Leves Livet - Hele Livet"

Respekt for beboernes individuelle vaner, ønsker og behov er udgangspunktet for al pleje og omsorg på OK-Fonden Lotte. En tilgang til omsorg og pleje, som kræver at vi har et indgående kendskab til den enkelte beboers vaner og tidligere livsstil. Derfor lægger vi også vægt på, samvær og dybdegående samtaler med beboeren og pårørende allerede ved indflytning på OK-Fonden Lotte. Personalet gør alt for at skabe et trygt og rart hjem for hver enkelt beboer. Det opnår vi mest af alt gennem nærvær og ved at bruge tiden sammen. Personalet og beboerne spiser sammen, vi drikker kaffen sammen, snakker og hygger ved enhver lejlighed. Den personlige pleje er også vigtig for vores beboeres velbefindende. Ydermere tilbydes beboerne at benytte vores tilknyttede frisør og fodterapeut eller at vælge efter eget ønske i byen.

Samarbejde med pårørende

Vi ser pårørende som et aktiv og alle pårørende er til enhver lejlighed velkomne i huset. For at forstå det enkelte menneske og det levede liv bag, gør vi brug af den pårørendes viden i den samlede livshistorie.