Helle Plejecenter

Helle Plejecenter Vinkelvej , Tofterup 2
7200 Grindsted
Telefon
79948800
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
mapi@varde.dk
Hjemmeside
Helle Plejecenter

Om os

Boliger

45

Beboere

45

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Helle Plejecenter er ikke blot et sted at bo, det er et sted, hvor livet fortsat leves.

Omgivelser

Helle Plejecenter ligger i Starup i et naturskønt område lige ned til Holme Å

Vi har fokus på det gode miljø for såvel bruger, borger og personale

Vi har fokus på at yde omsorg for den enkelte og tage hensyn til borgerens behov. Vi arbejder ud fra værdighed, samarbejde, omsorg og trivsel til både borger og personale. 

Vi har fokus på vores udvikling, så vi kan skabe den bedst mulige kvalitet i ydelsen til borgerne. 

Personalet varetager dagligt kvalitetssikring, som sikre "den røde tråd" i plejen og behandlingen af vores borgere. 

Borgerne på plejecentret er, for hovedpartens vedkommen, diagnosticeret med en demensdiagnose. Ofte er de endvidere diagnosticerede med andre sygdomme - sædvanligvis relateret til bevægeapparatet, hjerte/kar sygdomme eller cerebrale forandringer der påvirker deres dagligdag således de har behov for tæt personalekontakt for at kunne få deres daglige behov dækket. 
 

Det er visitationen i Varde Kommune, som visiterer borgerne til en plejecenterplads. 

Aktiviteter

Helle Plejecenter sætter en ære i at fylde dagen ud med mange aktiviteter også i samarbejde med vores mange frivillige.

Af aktiviteter kan nævnes: højtlæsning, kortspil, fredagsbar, busture ud i det blå, bankospil, gudstjenester, sang og bevægelse.

Aktiviteterne må frit benyttes af vores beboere.

Vores venneforeninger afholder også fester så som Sct. Hans, høstfest, ålegilde m.m.

Relation til beboerne

Vi lægger vægt på at skabe rammer for en varm og tryg hverdag, hvor du kan bevare din livsstil og dine værdier, samt føre et liv med høj kvalitet og nærvær.

Samarbejde med pårørende

Vi ønsker at dit liv på Helle Plejecenter, er i overensstemmelse med - og i forlængelse af - dit tidligere liv.

Vi vil derfor også rigtig gerne samarbejde med dine pårørende, som kender dig og dit liv. Det er vores mål, at vi sammen kan skabe de bedste rammer for, at du kan leve det liv du ønsker.

Vi inviterer både dig og dine pårørende ind til en samtale, når du flytter ind. De oplysninger I giver os til samtalen, bruger vi i den daglige pleje og omsorg.

Vi forventer et åbent og ærligt samarbejde, så har I noget på hjertet både ros og ris, så henvend Jer endeligt til plejepersonalet eller plejehjemslederen.

Vi sætter stor pris på en åben dialog. 

Personalet har i gennemsnit 3,9 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2022

Dokumenter

Demensmærkning