Dalsmark Plejehjem            

Dalsmark Plejehjem             Dalsmark 5
6300 Gråsten
Telefon
74650400
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
dalsmark@diakon.dk
Hjemmeside
www.dalsmark.dk

Om os

Boliger

38

Beboere

38

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

"Jeg ser det som min opgave, at skabe et HJEM.”

Omgivelser

Vores have  -  vores oase

Vi har gennem de seneste år været i gang med at danne en oase hvor sanserne stimuleres uanset årstid.

Vi afholder 2 gange årligt havedage hvor familierne til vores beboere, vennekredsen, personalet med flere deltager i et givent projekt, eller hjælper til på anden vis.

Hver bolig har egen terrasse, hvor mulighederne foreligger for at kunne danne sin egen personlige oase.

 
Naturen omkring plejehjemmet er meget smuk og vandet ligger ikke langt væk.

 

Målsætningen for Danske Diakonhjem er, som en del af folkekirkens diakoni, at oprette og drive plejehjem og plejecentre samt varetage servicefunktioner i forbindelse hermed.

Fokusskifte - "Fra institution til hjem"
Et liv styret af institutionstankegange kan være med til at øge oplevelsen af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed, som uopdaget fører til større behov for hjælp. Eden Alternative Filosofien påpeger, at ethvert menneske skal kunne have et godt liv, uanset alder, bolig og handicap. Det kræver en meget ihærdig, bevidst indsats at afbalancere denne umiddelbart let forståelige hensigt med organisationens samtidige behov for en ordentlig styring af økonomi, drift og kvalitet. Men filosofien og dens redskaber er en tydelig vejviser ift. at sikre værdighed og trivsel i hverdagen

 

Aktiviteter

Aktiviteterne er bl.a.:

 • Gymnastik
 • Gåture
 • Sang
 • Udflugter
 • "Vind i håret" Cykelture på Rickshaws
 • Bankospil
 • Andagt
  Rinkenæs Herrer og Møer
 • Dans

Aktiviteterne planlægges ud fra beboernes ønsker og behov, og under hensyntagen til den enkeltes ressourcer. Personalet understøtter aktiviteterne, og der lægges vægt på aktiviteter i dagtimerne samt aftentimerne.

Vores naturvejleder har forskellige aktiviteter, hvor både musikken og naturen vægtes meget højt. Vi griller over bål, tager til stranden eller i skoven.


Relation til beboerne

Vennekredsen er startet i år 2000 af en kreds af engagerede personer, der ønskede at give plejehjemmets beboere og daghjemmets brugere noget ekstra, der kan skabe liv, glæde og meningsfulde stunder.

Vennekredsen er organiseret som en selvstændig forening med formand, næstformand og kasserer. Foreningen afholder møde med alle medlemmerne ca. hver 2. måned, hvor alle arbejdsgrupperne informerer om afholdte og planlagte aktiviteter. På den årlige generalforsamling afholdes valg til ledelse og tovholdere til aktivitetsgrupperne.


Samarbejde med pårørende

Familierådet har til formål at oparbejde en familiekultur og styrke familielivet på Dalsmark, således at der gives gode muligheder for samvær, aktiviteter og arrangementer for beboerne og deres familier i samarbejde med plejehjemmets medarbejdere.

Familierådet skal sørge for muligheder for det gode liv på tværs af alle aldre, og der skal arbejdes for, at familierne oplever Dalsmark som et familiært miljø, således at familierne har lyst til at være aktive.

Personalet har i gennemsnit 7,3 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter