Jernbanebo

Jernbanebo Nydamsvej 1
5800 Nyborg
Telefon
63337040
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sundhedogaeldre@nyborg.dk
Hjemmeside
www.nyborg.dk/plejehjem

Om os

Boliger

14

Beboere

14

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Sammen med beboeren og pårørende skaber vi mulighed for et så sundt, aktivt og værdigt liv som muligt.

Omgivelser

Demensenheden er beliggende centralt i Nyborg by, tæt på offenlig transport og gode parkeringsmuligheder. Fra demensenheden er der fra boligerne udsigt til enten dejlig fælleshave eller grønt område med kolonihaver. Beboerne kan desuden finde sol og læ i lukket gårdhave, som ligger centralt i huset.

I stedets dejlige fælleshave spilles kroll og der trænes/hygges i den nyanlagte træningshave.

Udover samvær i beboernes fælles køkken-alrum kan stedets cafe, hvor kommer gæster udefra, også benyttes.

Aktiviteter

På Nydamvej 1 findes et aktivcenter, som beboerne kan benytte. Her foregår en række forskellige aktiviteter, som er beskrevet i bladet "Svellen". Derudover er der hverdagsaktiviter, som stimulerer sanserne, såsom gåture, musikarrangementer, deltagelse i bagning og besøg i træningshave. Der er også fokus på fejring af helligdage og fødselsdage samt andre begivenheder.

Aktiviteter afhænger af beboernes ønsker og interesser, som vil derfor varierer hen over året.  

Relation til beboerne

Relationen til beboerne og deres familie bygger på respekt og tager udgangspunkt i beboernes opfattelse af, hvad et sundt, aktivt og værdigt liv er. Vi ønsker at skabe de bedste muligheder for, at borgeren kan leve det liv, borgeren ønsker. Vi understøtter beboeren i at tage ansvar for eget liv og motiverer til at træffe sunde, aktive og værdige valg.

I mødet med beboeren, dens familie og pårørende samt samarbejdspartnere lægger vi vægt på fire værdier:

– Vi drager omsorg

– Vi er troværdige

– Vi viser respekt

– Vi har høj kvalitet i alt

Samarbejde med familie og pårørende

Vi ser pårørende som betydningsfulde medspillere. I samarbejdet med borgerens familie og pårørende er vi troværdige og viser respekt. Dette kommer til udtryk ved, at vi er ærlige og ligeværdige i vores kommunikation med borgeren og dennes familie og pårørende. Vi lægger vægt at være tilgængelige og åbne for dialog med borgere og pårørende.

Personalet har i gennemsnit 14 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning