Vesterbo Plejehjem

Vesterbo Plejehjem Vesterled 42
5471 Søndersø
Telefon
64828350
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vesterbo@nordfynskommune.dk
Hjemmeside
Plejehjem - Nordfyns Kommune

Om os

Boliger

64

Beboere

64

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Beboerne skal fortsat leve et aktivt liv med udgangspunkt i egne ønsker og drømme.

Omgivelser

Vi bor i dejlige omgivelser i udkanten af Søndersø by, hvor der er gode tilkørselforhold. Der er indkøbs muligheder i umiddelbar nærhed, og kirken ligger også tæt på. 

Udeområder

Vesterbo

Aktiviteter

På plejehjemmet har vi fokus på alle hverdagens aktiviteter. Alle de aktiviteter vi laver i hverdagen, er med til at forme vores vaner, roller og mening med livet. Derfor støtter vi dig i en hverdag, som tager udgangspunkt i dine behov, ønsker og vaner, for at du kan have et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang. Det betyder, at vi samarbejder med dig omkring, hvad dine ønsker og behov er, og hvordan vi kan støtte dig i at bevare dine færdigheder og leve et godt liv.

På plejehjemmet er der mange forskellige aktiviteter. Herunder finder du nogle eksempler:

 • Vi støtter op om daglige gøremål i boligen f.eks. påklædning, vasketøj, blomstervanding, sengeredning og oprydning
 • Vi har en del samvær i fælles opholdsstuer, hvor vi f.eks. har fællesspisning, tv, avislæsning og spil
 • Vi tilbyder også fællesaktiviteter som eksempelvis gymnastik, banko, udflugter og årstidsbestemte begivenheder
 • Vi har tilknyttet aktivitetsmedarbejdere, der arbejder efter ”klippekortsordningen”. Klippekortsordningen giver dig mulighed for 30 min. ekstra hjælp, støtte og aktiviteter hver uge. Du er selv med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes.

Hvis du eller personalet vurderer, at din funktionsevne er nedsat fx efter en skade eller sygdom, vil ergoterapeuten på plejehjemmet i samarbejde med dig planlægge vedligeholdende træning eller et genoptræningsforløb. De øvrige personaler kan også støtte op omkring at forbedre dine færdigheder gennem deltagelse i dagligdagens gøremål.

Relation til beboerne

Vi tilstræber, at dagligdagen på plejehjemmet understøtter at alle beboere har mulighed for et godt, værdigt og selvstændigt liv. Derfor arbejder vi ud fra, at du er eksperten i dit eget liv. Derfor skal støtte, hjælp og pleje skal tilrettelægges i et samspil med dig, dine ønsker og behov og vores faglige viden. Som følge heraf er vigtigt for os, at vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med dig og dine pårørende.

Vi afholder husmøder for beboere i hvert hus ca. 6 gange årligt, hvor formålet er at drøfte beboernes ønsker til hverdagslivet og aktiviteter på plejecentret. Det kan eksempelvis dreje sig om ønsker til mad og aktiviteter i fællesarealer.

Samarbejde med pårørende

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med dine pårørende. De skal føle sig velkomne og involveret i jeres daglige liv. Det er vigtigt, at vi som personale kender de forventninger, du og din familie har til os. Vi inviterer dig og dine pårørende til møder i forbindelse med indflytning og herefter efter behov. Herudover opfordrer vi alle til at komme til os, hvis der er noget der undrer eller frustrerer. Pårørende er også meget velkommen til at tage del i dagligdagslivet og aktiviteter.

Der er støtteforeninger tilknyttet hvert plejehjem, som f.eks. afholder forskellige arrangementer. Som pårørende er du meget velkommen til at deltage.

På hvert plejehjem er der nedsat et bruger- og pårørenderåd, som har til formål at være forum for dialog mellem beboere, pårørende samt kommunen.