Plejehjemmet Toftegården

Billede af plejehjemmet

Plejehjemmet Toftegården

Hovedgaden 28
6064 Jordrup

Telefon
75556044
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Toftegården

Om os

Boliger

12

Beboere

12

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Hanne Lysholt Laursen

E-mail
hala@kolding.dk
Vi er et lille sted og værdsætter det nære og de gode tætte relationer

Omgivelser

Toftegården ligger midt i hovedgaden i en mindre by, i et dejligt område. Der er kort afstand til indkøb - der er busstoppested lige uden for døren.

Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør

De fem leveregler har alle til formål at skabe mere selvværd og sammenhæng for borgerne.


1: Tal et sprog alle mennesker forstår
Denne leveregel handler om, at når personalet kommunikerer med borgerne, så skal de huske, at deres faglighed ofte skal oversættes. Borgerne forstår ikke mange af de fagudtryk og henvisninger til lovparagraffer, som er hverdagssprog for personalet. Der skal derfor arbejdes med at kommunens personale bliver bevidste om, når grænsen imellem det vi kan kalde ”fagland” og ”borgerland” krydses. Samtidig skal personalet arbejde med at kommunikere enkelt og det der er relevant for borgerne.

2: Alt inden for din radar er dit ansvar
Denne leveregel er inspireret af Tivolis ”tre meter regel”, som handler om, at en medarbejder i Tivoli har ansvaret for alt i en radius på tre meter. Det gælder uanset, om det er skrald, der skal samles op, gæster der har brug for hjælp til at finde vej eller et barn der har slået hul på knæet. Oversat til Senior- og Socialforvaltningen handler det om, at personalet aldrig skal slippe en borger før, en anden har taget over. Samtidig er man altid forpligtet til at reagere, hvis der er en borger, som har brug for hjælp. Dette uanset om borgerens behov for hjælp er inden for personalets eget fagområde. Vi skal hjælpe borgeren med at finde det rette sted hen.

3: Det er borgerens plan
Denne leveregel tager udgangspunkt i ”Min plan” udviklet til Kolding Kommunes sygedagpengeområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Vi ønsker at overføre princippet om, at borgeren altid udfylder og ”bærer” sin egen plan – det er ikke forvaltningens plan. Samtidig skal vi arbejde for, at borgeren kun har én plan, også selvom borgeren modtager hjælp fra flere forskellige fagområder inden for kommunen.

4: Sæt fællesskabet i spil
Denne leveregel tager afsæt i en tro på, at alle mennesker kan bidrage med noget, og når de får lov at bidrage, så vokser selvværdet. De fleste mennesker vil gerne være en del af (lokal)samfundet på lige vilkår med andre mennesker, så derfor er det også vigtigt, at vi ikke ser kommunen som hele svaret på borgernes udfordringer og behov for hjælp. Vi skal tænke i at understøtte helhedsløsninger, der rækker ud i civilsamfundet.

5: Gå borgeren i møde
Denne leveregel er inspireret af en hollandsk model for klagesagshåndtering, som også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med igennem ”Styrket borgerkontakt”. Modellen bygger på, at når personalet får en indikation på, at en borger er utilfreds eller usikker, så skal man som ansat reagere hurtigt, tage mundtligt kontakt til borgeren og altid afslutte samtalen med at lave en aftale om næste handling. De hollandske erfaringer viser, at på denne måde stiger tilfredsheden blandt borgerne, og der bliver færre klager.

Aktiviteter

På Toftegården bliver beboerne inddraget i de daglige gøremål, hvis de har lyst, og hvis de kan. Der er desuden forskellige aktiviteter i huset så som småudflugter med plejecentrets bus, filmvisning, sang- og hyggeeftermiddage. Vi har en gruppe frivillige tilknyttet; "Toftegårdens Venner". De laver forskellige arrangementer for brugerne, ligesom sognets præst holder gudstjeneste på centeret 1 gang om måneden. I Toftegårdens hovedbygning er der et åbent aktivitetstilbud hvor der to gange om ugen også kommer brugere ude fra byen.

Relation til beboerne

Vi arbejder med at fastholde/vedligeholde funktioner og færdigheder i det omfang det magtes af borgerene. Derud over er målet at skabe tillid, forudsigelighed, genkendelighed og struktur ved hjælp af daglige rutiner. Samt at beboeren oplever en meningsfuld hverdag og at personalet udviser høj faglighed og professionalisme.
Vi arbejder med en holdning om at skabe en meningsfuld hverdag for den enkelte borger, hvor vi er opmærksomme på at støtte op om, at borgerne bevarer sine funktioner og de aktiviteter, der har størst betydning. Vi respekterer borgernes valg og guider og vejleder omkring faglige spørgsmål og sikrer en god og positiv dialog.

Samarbejde med pårørende

Vi vil gerne dialogen. Dialog er værktøjet til samarbejdet med borgere/pårørende, personalet og øvrige samarbejdspartnere. Beboere og pårørende bliver mødt med et engageret, imødekommende og kompetent personale. Vi har plads til forskellighed og udvikler gerne vores tilbud til beboerne.

Om os

Boliger

12

Beboere

12

Om boligerne

Toftegården er oprindelig opført i 1930, ombygget og udvidet i 2002. Udover boligerne er der aktivitetscenter i tilknytning til centret. Der er diverse fælles arealer, som beboerne kan anvende.

Boligen

Alle boliger indeholder stue, som kan opdeles via flytbart skab, thekøkken, soveværelse samt badeværelse. Der er en fælles spise- og dagligstue, fælles bryggers, samt et modtagekøkken.

Indskud og husleje

Indskud minimum 20.180 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.510 kr.
Når du får en plejebolig på Toftegården, indgår du lejekontrakt med Boligselskabet Domea.

Kontakt

Plejehjemmet Toftegården

Hovedgaden 28
6064 Jordrup

Telefon
75556044
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Toftegården

Mad

På Toftegården kan beboerne vælge at købe alle måltiderne i en samlet kostpakke. Måltiderne kan spises enten i fællesstuen eller, hvis det ønskes, i egen lejlighed. Maden leveres dagligt fra Elbokøkkenet. Middagsmaden leveres varm og spises til middag. Der er på Toftegården sat fokus på ældres kost og ernæring, hvor vi tilstræber, at kosten er tilpasset til den enkelte borgers behov. Der kan ved beboeres særlige behov udarbejdes specielle kostplaner i samarbejde med køkkenet.

Om ydelser med egenbetaling

Du kan købe forplejning til et fast beløb hver måned. Det er samme takst for alle plejehjem i Kolding kommune. Desuden skal du betale for serviceartikler. Hver måned får du en regning på beløbet.

Kontakt

Plejehjemmet Toftegården

Hovedgaden 28
6064 Jordrup

Telefon
75556044
E-mail
seniordrift@kolding.dk
Hjemmeside
Toftegården