Sillerup Plejekollegium S/I

plov 21

Sillerup Plejekollegium S/I

Sillerup Møllevej 3
6100 Haderslev

Telefon
74347450
Virksomhedsform
Selvejende

Om os

Boliger

39

Beboere

40

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Mulighed for tilkøb
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Susanne Spindler

E-mail
susp@haderslev.dk
Det enkelte menneske har værdi i sig selv, er enere og har ret til en plads i fællesskabet

Omgivelser

Plejekollegiet er naturskønt beliggende i landsbyen Sillerup, ca. 10 km NØ for Haderslev

    Værdier og mål for Sillerup Plejekollegium S/I

Værdier: Trivsel, anerkendelse, faglighed, dialog, omsorg og nærvær.

Mål: Plejekollegiet er et godt sted at bo og arbejde.

Som beboer har du (med)ansvar for og frihed til at bestemme over  dit eget liv.

Det betyder, at du samarbejder med personalet, og at du skal være en aktiv medspiller for at opnå det gode hverdagsliv.

Ledelse og medarbejdere samarbejder om, at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø, med henblik på at fastholde
og udvikle en kvalificeret medarbejderstab til gavn for dig 


Aktiviteter

Der er  aktiviteter året rundt krydret med nyt og altid med afsæt i dine ønsker og behov. Hver måned er der en ny aktivitetsoversigt at finde hos hver enkelt beboere. Ret til ændringer og aflysninger forbeholdes.
Vi har ansat 2 omsorgsmedarbejdere og nyder godt af vores vennekreds, når vi afholder fx askepot og torsdagsbar eller tager på tur med vores bus. Vi har  en krolfbane i vores skønne have. Vi er  certificeret som idrætsplejehjem under DAI´s projekt "bevæg dig for livet senior". 

 

Relation til beboerne

Vi sætter dig I  centrum i udførelsen af opgaverne. Bæredygtige relationer skabes i (sam)arbejdet med dig om det gode hverdagsliv.  

Samarbejde med pårørende

Vi samarbejder med dine pårørende, hvor dette er muligt og påkrævet. Sammen med tidligere repræsentanter for Beboer- og pårørenderådet har vi udarbejdet en  lokal pårørendepolitik. Desuden har pårørerende og medarbejdere udarbejdet vores velkomstfolder, der udleveres og gennemgås ved indflytning. Dine pårørende inddrages, efter aftale, i hverdagen på kollegiet og varetager funktioner vedrørende dig og dine forhold efter aftale.

vi har ikke et pårørenderåd, men tilsigter at afholde 1-2 årlige pårørendeaftener.

Om os

Boliger

39

Beboere

40

Om boligerne

Plejekollegiet er om- og tilbygget ad flere omgange, senest i 2020, hvor vi etablerede en ny administrationsbygning. vi har 18 2-rums-boliger og 21 1-rums-boliger. Lejlighedernes størrelse er 57-86m2 og har alle eget bad og køkken.

Boligen

Boligerne  udlejes via Sillerup Plejekollegiums ældreboliger. Sillerup Plejekollegium har driftsaftale med Haderslev Kommune og leverer pleje og praktisk bistand efter service- og sundhedslov og efter gældende kvalitetsstandarder og serviceniveau ved Haderslev Kommune

Indskud og husleje

Indskud minimum 14.300 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
3966 kr.

Priserne er inkl. vand og varierer med boligstørrelse.

a´conto varme udgør udgør 6-800 kr. El afregnes til udbyder.

Der betales desuden for service- og vaskepakker.

Kontakt

Sillerup Plejekollegium S/I

Sillerup Møllevej 3
6100 Haderslev

Mad

Elitesmiley, økologi og fokus på madspild er sammen med høj faglighed faste ingredienser i den daglige kost.
Hos os produceres al mad fra bunden 365 dage pr. år. Vi serverer varmt mad til middag.

Ernæringsindsatsen er individuel og  tager afsæt i din ernæringstilstand og ønsker.

Om ydelser med egenbetaling

Ved arrangementer, hvor plejekollegiet ellers ville have en udgift, opkræves brugerbetaling.

Kontakt

Sillerup Plejekollegium S/I

Sillerup Møllevej 3
6100 Haderslev