Plejecenter Holbergcentret

Holbergcentret-Rosenhuset
Plejecenter Holbergcentret Holbergsvej 18
4180 Sorø
Telefon
57876600
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sundhedogomsorg@soroe.dk
Hjemmeside
www.soroe.dk

Om os

Boliger

44

Beboere

44

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Livet må ikke gå i stå, fordi man bor på plejecenter. Et plejecenter skal være et sted, hvor man har lyst at komme og bo. Fordi vi bliver ældre, betyder det ikke, at livet går i stå! Vi inkluderer vores ældre i livet på centret

Omgivelser

Holbergcentret ligger i Sorø midtby. Centralt nær offentlige forbindelser. Tæt på skov og Sorø sø. Det ligger i stille omgivelser - uden støj og tung trafik. Vi har en dejlig gårdhave, som kan nydes hele året.

Vi udvikler fællesskaber - vi involverer vores beboere i hverdagen - vi vil sikre livskvalitet for alle i plejecentret. Vi arbejder med inklusion og ikke eksklusion

Rosenhuset-Holbergcentret gangstier

Mangfoldighed - at møde det enkelte menneske med ligeværd. Anerkendelse af den enkelte i forholdt til pleje og omsorg. Plejepersonalet  er støttende og lyttende i forhold til den enkeltes behov og udfordringer.

Samspil og engagement - vi sikrer at give de bedste muligheder og et godt liv.

Vi har som personale, en interesse i at samarbejde med pårørende og er nysgerrige på, hvad pårørende kan bidrage med i aktivitet og oplysninger.


Aktiviteter

Alle mennesker har særlige vaner og rytmer. Vi forsøger at finde en god balance. Det er forskelligt, hvornår man står op på Holbercentret - nogle vil gerne tidligt op og andre vil gerne sove længe. Nogle vil gerne ud at spise i cafeen sammen med andre hvor nogle godt kan lide at få morgenmaden i egen bolig. Frem til frokosten kan der trænes, læses avis, ses tv samt deltage i aktiviteter.

Frokosten indtages i cafeen sammen med personalet - enkelte spiser i egen bolig.

Om eftermiddagen er der forskellige aktiviteter som bankospil, hygge samvær omkring kaffebordet, gymnastik, fællessang og musik.

Aftensmaden indtages i cafeen sammen med personalet - enkelte spiser i egen bolig.

Holbergcentret - aktivitet

Relation til beboerne

Relation

Beboerne bliver inddraget i hvordan deres hverdag fungerer samt i planlægning af pleje og aktiviteter. Vi arbejder rehabiliterende med fokus på dine interesser og de aktiviteter der giver dig glæde - både mentalt og fysisk. Formålet er at vedligeholde beboerens nuværende funktionsniveau, stimulering af sanser samt have gode oplevelser sammen. Beboerne deltager i livet i huset, ved at deltage i de praktiske opgaver såsom: dække bord, lægge tøj sammen samt rengøring i egen bolig sammen med personalet.

Der er ansat resourcemedarbejdere, som sammen med beboerne planlægger forskellige aktiviteter. Vi arbejder med "Klippekort", som nu er en permanent aftale på plejecentrene. Vi har ansat en aktivitetsmedarbejder, som arbejder dels i grupperinger og enkeltvis med tilbud om aktivitet for beboerne.

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med pårørende er en stor og uundværlig ressource for beboerne og personalet. Holbergcentret ønsker pårørende inddragelse. Det er med til at skabe tryghed. Som pårørende er du altid velkommen - både til hverdag og fest. Dialog og samarbejde er nøgleord for godt pårørendesamarbejde. Vi forventer, at samarbejdet er aktivt og til glæde for alle parter.

Personalet har i gennemsnit 17 sygefraværsdage pr. år.

Tilsynsrapporter

Demensmærkning