Plejecenter Holbergcentret

holbergcentretrosenhuset1
Plejecenter Holbergcentret Holbergsvej 18
4180 Sorø
Telefon
57876621
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
cacl@soroe.dk
Hjemmeside
www.soroe.dk

Om os

Boliger

44

Beboere

44

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv i et samspil med borgere, pårørende og frivillige. 

Omgivelser

Holbergcentret ligger i Sorø midtby - centralt nær offentlige forbindelser. Tæt på skov og Sorø sø. Det ligger i stille omgivelser - uden støj og tung trafik. Vi har en dejlig gårdhave, som kan nydes hele året.

Vi ønsker at skabe de bedste forudsætninger for den enkelte borger som bor i en plejebolig. Vi sætter borgernes liv i fokus, og vil i samarbejde med borgeren skabe den bedst mulige oplevelse af meningsfuldhed, nærvær og sundhed – for derefter at bruge det som rettesnor i hverdagens samspil med borgeren.

Rosenhuset-Holbergcentret gangstier

Aktiviteter

Personale, elever, institutioner i nærområdet og frivillige samarbejder dagligt om fælles aktiviteter såsom, banko, hyggelæsning, gudstjeneste, stolegymnastik og sæsonprægede aktiviteter som Skt. Hans fest, sommerudflugt, luciaoptog m.m. 

Holbergcentret - aktivitet

Relation til beboerne

Relation

Når du flytter ind på Holbergcentret vil plejen tage udgangspunkt i dine behov og interesser. Formålet er at vedligeholde dit nuværende funktionsniveau. 

Derfor vil der i starten af din indflytning være en indflytningssamtale, hvor blandt andet dine pårørende er inviteret med hvis det ønskes.  

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med dine pårørende er en stor og uundværlig ressource for dig og personalet.  Dialog og samarbejde er derfor nøgleord for et godt pårørendesamarbejde.  
Vi forventer, at samarbejdet med dine pårørende og dig er aktivt og til glæde for alle parter.