Plejecenter Blomstergården/Mølleparken

Mølleparken forside
Plejecenter Blomstergården/Mølleparken Ventemøllevej 32
4293 Dianalund
Telefon
57876600
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sundhedogomsorg@soroe.dk
Hjemmeside
www.soroe.dk

Om os

Boliger

47

Beboere

47

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Aktivitet i dagligdagen giver glæde i hverdagen

Omgivelser

Mølleparken/Blomstergården ligger centralt i byen nær ved indkøbsmuligheder. Begge huse har dejlige gårdhaver. Hver bolig i stueplan har deres egen terrasse og i Mølleparken er der på 1. sal 2 store fælles terrasser.

Vi tilstræber, at livet leves så tæt på det, den enkelte har levet før i tiden

Idrætsplejecenter

Vi har fokus på Kost, Rehabilitering, Aktivitet og Medicin


Aktiviteter

Mølleparken er et certificeret idrætsplejecenter. Dette indebærer, at der dagligt er aktiviteter af forskellig art.  Aktiviteterne ledes af frivillige og af personalet.

I Blomstergården tilrettelægges dagen og aktiviteterne efter hvad den enkelte beboer magter.

Aktiviteter

Relation til beboerne

Relation

Beboerne bliver inddraget i hvordan deres hverdag fungerer samt i planlægning af pleje og aktiviteter.

Vi ønsker en tryg, rummelig og aktiv hverdag for alle med respekt for forskellighederne, så derfor vil der blive taget hensyn til de behov, som hver enkelt har.

Vi har fokus på Kost, Rehabilitering, Aktivitet og Medicin i hverdagen.

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med pårørende er en vigtig del af livet i
Blomstergården og Mølleparken, så alle kan føle tryghed.

Dialog og samarbejde er nøgleord for godt pårørendesamarbejde. Vi forventer, at samarbejdet er aktivt og til glæde for alle parter.Personalet har i gennemsnit 18,6 sygefraværsdage pr. år.

Dokumenter

Demensmærkning