Plejecenter Blomstergården/Mølleparken

blomstergaarden 32
Plejecenter Blomstergården/Mølleparken Ventemøllevej 32
4293 Dianalund
Telefon
57 87 66 68/57 87 66 62
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sundhedogomsorg@soroe.dk
Hjemmeside
www.soroe.dk

Om os

Boliger

47

Beboere

47

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig
 • Udflugter ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Aktivitet og nærvær giver glæde til hverdag

Omgivelser

Mølleparken/Blomstergården ligger centralt i byen nær ved indkøbsmuligheder. Begge huse har dejlige gårdhaver. Hver bolig i stueplan har deres egen terrasse og i Mølleparken er der på 1. sal 2 store fælles terrasser. 

Afstand til indkøbsmuligheder: 500-1000 meter 
Afstand til kirke: >1000 meter 

Vi ønsker at skabe de bedste forudsætninger for den enkelte borger, som bor i en plejebolig. Vi sætter borgernes liv i fokus, og vil i samarbejde med borgeren skabe den bedst mulige oplevelse af meningsfuldhed, nærvær og sundhed - for derefter at bruge det som rettesnor i hverdagens samspil med borgeren.

blomstergaarden 23
Værdier: Dialog, samarbejde, nærvær.  

Aktiviteter

Personale, elever, institutioner i nærområdet og frivillige samarbejder dagligt om fælles aktiviteter såsom, banko, ”Syng dansk” (skoleelever synger hos os), hyggelæsning, gudstjeneste, besøgshunde fra TrygFonden, Fredags-Café, stolegymnastik, SquareDance hold besøger os nogle gange årligt og sæsonprægede aktiviteter som Skt. Hans fest, luciaoptog  m.m. 
Aktiviteter

Relation til beboerne

blomstergaarden2
Beboerne bliver inddraget i hvordan deres hverdag fungerer samt i planlægning af pleje og aktiviteter. 

Vi ønsker en tryg, rummelig og aktiv hverdag for alle med respekt for forskellighederne, så derfor vil der blive taget hensyn til de behov, som hver enkelt har. Ved indflytningssamtalen og løbende i relationen mellem kontaktperson, beboer og pårørende vil vi sammen drøfte ønsker og vi vil justere, så beboeren får de nødvendige tilpasninger i sin hverdag. 

Vi har fokus på at der gives den rette kost, rehabilitering, aktiviteter og medicin hver dag. 

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med pårørende er en vigtig del af livet i Blomstergården og Mølleparken, så alle kan føle tryghed. 

Samarbejdet med dine pårørende er vigtigt og en ressource for dig og for personalet.   

Tillid, respekt og gensidig positive dialoger er nøgleord for et godt samarbejde.  

Vi vil gerne inddrage de pårørende ud fra både dine ønsker og behov. 

Vi forventer, at samarbejdet med dine pårørende og dig er aktivt og til glæde for alle parter.