Møllebo

moellebo20081027jen8739rweb1
Møllebo Nørre Boulevard 103-105
4600 Køge
Telefon
56676536
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

24

Beboere

24

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

På Møllebo er der plads og rum for alle

Omgivelser

Møllebo plejehjem ligger i udkanten af Køge bys centrum, på en stor boulevard, Nørre Boulevard. Plejehjemmet ligger godt 1 km. fra Køge station og Køge bymidte og der er gode busforbindelser.

Vision og værdier

vaerdighed i aeldreplejen1

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Der arrangeres fælles aktiviteter i Æblekøkkenet, der ligger ud for terrassen ved gårdhaven, og her bruges gårdhaven flittigt. Der er åbent for aktiviteter alle hverdage fra kl. ca. 9 til 13.

I Æblekøkkenet er ansat en aktivitetsmedarbejder, som sørger for diverse aktiviteter af fysisk eller social art i løbet af ugen, eks. bankospil, fælles spisning og hygge i alle afarter, samt mere højtidsrelaterede aktiviteter som luciaoptog, julefrokost, nytårstaffel, Halloween-halløj etc. Der laves hver måned en oversigt over diverse arrangementer.

I fællesbygningen i ældrecenteret er der en café, der i hverdagen benyttes af daghjemmet på Møllebo, men her laves også større arrangementer for Møllebo plejehjem og Centerboligerne på Pedersvej, som Møllebo organisatorisk er tilknyttet. Disse arrangementer kan være underholdning, sang og musik, høstfest, julefrokost etc.

Ud over disse tilbud, har hver beboer ½ times aktivitetstid med en medarbejder, til aktiviteter man selv gerne vil lave med denne medarbejder. Man kan også samle op til 3 timer sammen til en bytur eller lign. Aktiviteterne her kan være alt muligt; højtlæsning, hjælp til indkøb, snak, gåture, o.lign. efter beboerens ønsker
52

Relation til beboerne

81
Fagligt har Møllebo en vidensbaseret tilgang til plejen underlagt Køge kommunes standarder for plejen. Vi forsøger i så vid udstrækning som muligt at handle efter beboerens og pårørendes ønsker for beboeren og med en klar målsætning om, at beboeren får en hverdag med den livskvalitet, der er vigtig for vedkommende.

Samarbejde med pårørende

Vi oplever, at samarbejdet med de pårørende er meget vigtig for vores beboeres trivsel, og vi samarbejder med de
pårørende i så vid grad, som de kan og ønsker.

Personalet har i gennemsnit 14,6 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2024

Dokumenter

Demensmærkning