Plejeboligerne Boruphøj

dsf63361
Plejeboligerne Boruphøj Jernhøj 1
4140 Borup
Telefon
56565653
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

30

Beboere

30

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi sætter pris på den enkeltes personlighed og mødes i værdighed og ordentlighed.

Omgivelser

Plejeboligerne Boruphøj ligger i udkanten af Borup by. Vi ligger placeret på toppen med udsigt over marker og dele af den gamle bydel nord for plejeboligerne. I det øvrige er vi omkranset af nybyggeri som består af både villaer og lejeboliger. Huset har form som en hestesko og omkranser en fin nyetableret gårdhave og har pæne grønne områder omkring huset. Der er ca. 1000 meter til Borup bymidte.


Værdighed i ældreplejen

vaerdighed i aeldreplejen2

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

 Boruphøj tilbyder forskellige aktiviteter flere gange om ugen.

Der tilbydes gymnastik, sang, bankospil, højtlæsning, foredrag, musikarrangementer, gudstjeneste og meget andet. Ofte er årstiderne med til at præge aktiviteterne, og ikke mindst er beboerne med til at beslutte hvilke tiltag der skal være. Vi har ofte besøg af børnehaver og skoleklasser, som er en meget givtigt relation og kontakt.

Derudover har Boruphøj ansat en klippekortsmedarbejder, som tilbyder ½ times samvær/aktivitet alt efter den enkelte beboers ønsker og behov.  

Der er efterhånden etableret en større gruppe af frivillige, som vi sætter stor pris på. De er med til at støtte op om arrangementer, praktiske gøremål og tilbyder gåture hver 14 dag til de beboere som har lyst og behov.                            71

Relation til beboerne

11

Alle beboere tildeles en daglig kontaktperson, som har den primære kontakt. Der er ansat sygeplejerske, som har det overordnede ansvar for pleje og omsorg for vores beboere.
På Boruphøj opfatter vi de pårørende som beboernes nære relation og de er ofte vores mulighed for en større indsigt i beboerens livshistorie. Vi har brug for og stor glæde af de pårørende, da vi aldrig som personale kan erstatte forholdet til familie og venner.Samarbejde med pårørende

Vi vægter samarbejde med pårørende meget højt. 

Boruphøj har et plejehjemsråd. Det fungerer som forum for dialog mellem beboere, pårørende og personale. Der er møder op til 4 gange om året og valg til plejehjemsrådet hvert år i det første kvartal.

Det er vores forventning, at de pårørende så vidt det er muligt, varetager opgaver for beboeren omkring økonomi, ledsagelse til lægebesøg samt indkøb af tøj m.v. efter indflytning på Boruphøj.

En indflytning på plejehjem behøver ikke at hindre beboeren i at have et socialt liv udenfor plejehjemmet sammen med familien.

Vi ønsker at samarbejdet med de pårørende er kendetegnet ved:   

– Gensidig respekt

– Afklaring af gensidige forventninger

– Højt informationsniveau

– Åbenhed for forslag og konstruktiv kritik.

 

 

 

 

Personalet har i gennemsnit 33,1 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Demensmærkning