Centerboligerne Pedersvej

Pedersvej

Centerboligerne Pedersvej

Pedersvej 100-104
4600 Køge

Telefon
56676536
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

18

Beboere

21

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Altan/terrasse
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Jette Rødgård

E-mail
jette.roedgaard@koege.dk
Her er der plads og rum for alle

Omgivelser

Centerboligerne ligger ca. 1½ km fra Køge bymidte og ca. 1 km fra Køge station.

Der er et mindre fællesareal tilknyttet boligerne.

Værdighed i ældreplejen

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats,

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Der er en fælles terrasse på Pedersvej, som benyttes meget i sommerperioden. Desuden er der et kælderrum, der benyttes til billard og hygge af nogle af husets beboere.

Der arrangeres fælles aktiviteter i Æblekøkkenet, på Møllebo plejehjem, som ligger 25 meter fra Pedersvej. Der er åbent for aktiviteter alle hverdage, fra ca. 9 til 15.30, undtagen onsdage.

I Æblekøkkenet er ansat en aktivitetsmedarbejder, som sørger for diverse aktiviteter af fysisk eller social art i løbet af ugen, eks. bankospil, fælles spisning og hygge i alle afarter, samt mere højtidsrelaterede aktiviteter som luciaoptog, julefrokost, nytårstaffel, Halloween-halløj etc. Der laves hver måned en oversigt over diverse arrangementer.

I fællesbygningen i ældrecenteret er der en café, der i hverdagen benyttes af daghjemmet på Møllebo, men her laves også større arrangementer for Møllebo plejehjem og Centerboligerne på Pedersvej, som Møllebo organisatorisk er tilknyttet. Disse arrangementer kan være underholdning, sang og musik, høstfest, julefrokost etc.

Møllebos Venner er en forening, der er tilknyttet Møllebo og Pedersvej, og som søger og får penge til aktiviteter fra kommunen. Her er tilknyttet enkelte frivillige, samt beboere og deres pårørende.

Ud over disse tilbud, har hver beboer ½ times aktivitetstid med en medarbejder, til aktiviteter man selv gerne vil lave med denne medarbejder. Man kan også samle op til 3 timer sammen til en bytur eller lign. Aktiviteterne her kan være alt muligt; højtlæsning, hjælp til indkøb, snak, gåture, o.lign. efter beboerens ønsker.

Relation til beboerne

Fagligt har personalet en vidensbaseret tilgang til plejen, underlagt Køge Kommunes standarder for plejen. Vi forsøger i så vid udstrækning som muligt at handle efter beboerens og pårørendes ønsker for beboeren og med en klar målsætning om, at beboeren får en hverdag med den livskvalitet, der er vigtig for vedkommende.

Samarbejde med pårørende

Vi oplever, at relationen til de pårørende er meget vigtig for vores beboeres trivsel, og vi samarbejder med de pårørende i så vid grad, som de kan og ønsker.

Personalet har i gennemsnit 34,7 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

18

Beboere

21

Om boligerne

Centerboligerne på Pedersvej ligger i en stor rød ejendomsblok på Pedersvej 100-104. Der er 18 stort set identiske boliger i 3 opgange med elevator. Boligerne indeholder en entre, et pænt stort badeværelse, stue med lille tekøkken, køleskab og en enkelt kogeplade, og soveværelse.

Der kan flytte ægtepar ind, men hvis begge ægtefæller skal have hjælp til plejen, kan det være nødvendigt for den ene at sove i stuen. Der er vaskeri i kælderen, hvor også personalet har et kontor, som de opholder sig i, når de ikke er i lejlighederne. Det fast tilknyttede personale er til stede mellem kl. 7-23. Om natten kan beboerne benytte nødkald til hjemmeplejen.

Boligen

Boligerne indeholder en entre, et pænt stort badeværelse, stue med lille tekøkken, køleskab og en enkelt kogeplade, og soveværelse.

Boligerne er almennyttige og udlejes af DAB

Indskud og husleje

Indskud minimum 15.697-16.370 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
7.838-8.210 kr.

Boligerne udlejes af boligselskabet DAB efter lov om almennyttige boliger.
Indskud og husleje varierer alt efter, hvilken størrelse bolig du flytter ind i. Huslejen er inkl. aconto forbrug og signal.


Kontakt

Centerboligerne Pedersvej

Pedersvej 100-104
4600 Køge

Telefon
56676536
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Mad

På Pedersvej laver beboerne hel eller delvis selv deres mad. Dog er det muligt at bestille og få leveret kølemad fra Det Danske Madhus, som man selv skal opvarme.

På hverdage er det muligt at købe varm eller kold mad i Møllebo's café. I caféen kan man indtage sin mad i selskab med andre borgere.

Der er mulighed for at få lavet en indkøbsordning, hvor man kan bestille og få leveret varer en gang ugentligt.Om ydelser med egenbetaling

Der er egenbetaling på mad og andet der hører under normal husholdning.

Der kan være egenbetaling på visse aktiviteter.

Kontakt

Centerboligerne Pedersvej

Pedersvej 100-104
4600 Køge

Telefon
56676536
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune