Møllebo

moellebo20081027jen8739rweb1

Møllebo

Nørre Boulevard 103-105
4600 Køge

Telefon
56676536
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

24

Beboere

24

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Altan/terrasse
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Gårdhave/grønne områder
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Udflugter
 • Pårørenderåd

Plejehjemsleder

Jette Rødgård

E-mail
jette.roedgaard@koege.dk
På Møllebo er der plads og rum for alle

Omgivelser

Møllebo plejehjem ligger i udkanten af Køge bys centrum, på en stor boulevard, Nørre Boulevard. Plejehjemmet ligger godt 1 km. fra Køge station og Køge bymidte og der er gode busforbindelser.

Vision og værdier

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Der arrangeres fælles aktiviteter i Æblekøkkenet, der ligger ud for terrassen ved gårdhaven, og her bruges gårdhaven flittigt. Der er åbent for aktiviteter alle hverdage fra kl. ca. 9 til 15.30, undtagen onsdage.

I Æblekøkkenet er ansat en aktivitetsmedarbejder, som sørger for diverse aktiviteter af fysisk eller social art i løbet af ugen, eks. bankospil, fælles spisning og hygge i alle afarter, samt mere højtidsrelaterede aktiviteter som luciaoptog, julefrokost, nytårstaffel, Halloween-halløj etc. Der laves hver måned en oversigt over diverse arrangementer.

I fællesbygningen i ældrecenteret er der en café, der i hverdagen benyttes af daghjemmet på Møllebo, men her laves også større arrangementer for Møllebo plejehjem og Centerboligerne på Pedersvej, som Møllebo organisatorisk er tilknyttet. Disse arrangementer kan være underholdning, sang og musik, høstfest, julefrokost etc.

Møllebos Venner er en forening, der er tilknyttet Møllebo og Pedersvej, og som søger og får penge til aktiviteter fra kommunen. Her er tilknyttet enkelte frivillige, samt beboere og deres pårørende.

Ud over disse tilbud, har hver beboer ½ times aktivitetstid med en medarbejder, til aktiviteter man selv gerne vil lave med denne medarbejder. Man kan også samle op til 3 timer sammen til en bytur eller lign. Aktiviteterne her kan være alt muligt; højtlæsning, hjælp til indkøb, snak, gåture, o.lign. efter beboerens ønsker

Relation til beboerne

Fagligt har Møllebo en vidensbaseret tilgang til plejen underlagt Køge kommunes standarder for plejen. Vi forsøger i så vid udstrækning som muligt at handle efter beboerens og pårørendes ønsker for beboeren og med en klar målsætning om, at beboeren får en hverdag med den livskvalitet, der er vigtig for vedkommende.

Samarbejde med pårørende

Vi oplever, at samarbejdet med de pårørende er meget vigtig for vores beboeres trivsel, og vi samarbejder med de pårørende i så vid grad, som de kan og ønsker.

Personalet har i gennemsnit 23,4 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

24

Beboere

24

Om boligerne

Møllebos plejehjem ligger som en del af Møllebo ældrecenter. Møllebo fremstår lyst og venligt med 4 små afdelinger: Syvstjernen, Kvisten, Møllestuen og Svalegangen.

Syvstjernen ligger i en høj stueetage og 1. sal i en boligblok for sig. Her er 7 boliger, 4 i stuen og 3 på 1. sal. Der er skrå vægge på 1.sal.
Der er meget fællesareal, både i stuen, hvor der er fælles dagligstue og fælles køkken, men også på 1. sal er der stort fællesareal. Der er både trapper og elevator til begge etager.

De andre 3 afdelinger ligger i boligblokken ud til Nørre Boulevard, på hver sin etage.
Kvisten ligger på 2. sal. Her er der 5 boliger samt fælles areal med stor fælles dagligstue med fransk altan og fælles køkken. Der er skrå vægge på Kvisten.

Svalegangen ligger på 1. sal med 6 boliger. Her er fællesarealer med lille fransk altan ud mod gårdhaven, dels et fælles køkken og et fælles spisestueomåde, et tv -område og nogle dagligstuenicher.

I en høj stueetage ligger Møllestuen, som ligner Svalegangen med 6 boliger og den samme størrelse fællesarealer. Til disse tre afdelinger er der både trapper og elevator.

I midten  af bebyggelsen ligger en stor fælles gård med bede, bænke og en stor terrasse.

Boligen

Boligerne er på 30-40 m² og indeholder en stue og et stort og rummeligt badeværelse med toilet. I enkelte boliger er indrettet et tekøkken.

Indskud og husleje

Indskud minimum 26.000 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
7.800 kr.

Boligerne udlejes af DAB og den angivne husleje er inkl. forbrug (vand, varme, el og antennebidrag)

Kontakt

Møllebo

Nørre Boulevard 103-105
4600 Køge

Telefon
56676536
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Mad

På Møllebo bestræber plejepersonalet sig på at gøre måltiderne til et hyggeligt dagligt samlingspunkt, hvor beboerne har mulighed for at spise enten i egen bolig eller sammen med de andre beboere i spisestuen.

På hver af de 4 leve-bo enheder tilbydes fuld forplejning, som indeholder morgenmad, frokost og aftensmad samt mellemmåltider. Den rette sammensætning af maden er helt afgørende for, at de ældre kan bevare deres funktion og livskvalitet. Derfor tilpasses maden og måltiderne beboerens individuelle behov.

Personalet serverer kold mad til frokost - nogle gange suppleret med en lun ret - og varm mad til aften bestående af hoved og biret (forret eller dessert). Den varme mad leveres af Det Danske Madhus og færdigtilberedes af plejepersonalet, så duften spredes i huset.

Ved højtider serveres der særlige menuer. Pårørende har mulighed for med egenbetaling at spise med jule- og nytårs aften.

Om ydelser med egenbetaling

Der er egenbetaling på rengøringsartikler og toiletpapir, tøjvask samt vaskemidler hertil, samt forplejning.

Herudover er der brugerbetaling på enkelte aktiviteter, som for eksempel banko.

Kontakt

Møllebo

Nørre Boulevard 103-105
4600 Køge

Telefon
56676536
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune