Lerbæk Torv centerboliger

lerbaektorvheader1

Lerbæk Torv centerboliger

Lerbæk Torv 42
4600 Køge

Telefon
56676747
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

67

Beboere

74

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Middagsmad
 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Plejehjemslæge

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Helle Henriksen

E-mail
helle.henriksen@koege.dk
Vi er til for hinanden

Omgivelser

Centerboligerne ligger omkring en centerbygning, og er bygget af 3 omgange. Der er derfor forskel på boligerne, men de ligger alle tæt på centerbygningen, hvor aktiviteterne foregår. Desuden er der en café, hvor det er muligt at blive visiteret til at spise den varme mad sammen med de andre beboere.

Der er grønne arealer, men boligerne er placeret forskelligt. Derfor har nogen boliger egen lille have, andre har terrasse/altan, andre bred svalegang og nogle en stor fælles terrasse.

Centret ligger tæt på busstoppested, hvor der flere gange om dagen er forbindelser til Køge centrum. Der kører almindelige bus nr 101A og en telebus nr 103, som er handicapvenlig.

Aldi ligger som en del af bebyggelsen, hvor det er muligt at indkøbe de fleste dagligdags varer. 

Værdighed i ældreplejen

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats,

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Der er faste aktiviteter i løbet af ugen, fx. gymnastik to gange ugentligt, højtlæsning, mandeklub, og bankospil.

Desuden udsendes der ca hver anden måned en nyhedsavis, hvor der oplyses om øvrige aktiviteter og arrangementer, udflugter med videre, som for eksempel kirke besøg, fredagsbar, julefrokost, sommerfest, neglebar o.s.v.

Aktiviteter foregår i centerbygningen i Oasen, hvor der dagligt er kaffe, te, vand m.m. sat frem og alle er velkommen til at kigge forbi og hygge med andre, og deltage i de forskellige aktiviteter.

Der er to cykler på stedet - en rickshaw og en duocykel. Det er muligt at komme ud at cykle via klippekortordningen, både med personalet eller med en af vores frivillige.

Klippekortordningen er en ordning, hvor beboeren kan visiteres til en halv times ekstra hjælp om ugen, hvor der kan laves en valgfri aktivitet sammen med en medarbejder eller frivillig.
Klippene kan spares op til max 3 timer ad gangen, hvis man fx. har brug for ledsagelse til læge eller andet.

Klippekortet benyttes til mange forskellige aktiviteter, det er op til den enkelte beboer at benytte tiden til lige det der ønskes.

Vi inddrager beboerne i, hvilke aktiviteter der er behov og ønsker omkring, og vil meget gerne have forslag til nye aktiviteter.

Relation til beboerne

Alle beboere får tildelt en kontaktperson, og derudover en sygeplejerske eller assistent. Beboeren inddrages i dialog omkring plejen.

Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor det mellem personale og beboer afklares hvilken hjælp der skal ydes, og hvor meget beboeren selv kan klare.

Der vil blive anskaffet de nødvendige hjælpemidler, således at beboeren kan blive så selvhjulpen som muligt, eller hjælpemidler som personalet har brug for i deres arbejde. 

Samarbejde med pårørende

Personalet inddrager så vidt muligt de pårørende i deres samarbejde omkring beboeren, dog altid efter at have indhentet samtykke fra beboeren.

Vi har stor nytte af et godt samarbejde med de pårørende, da det spiller en vigtig rolle i at hjælpe vores beboere til så godt et liv som muligt. 

Personalet har i gennemsnit 17,8 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

67

Beboere

74

Om boligerne

Boligerne udlejes af boligselskabet DAB efter lov om almennyttige boliger. Man skal visiteres til boligerne, og man skal kunne benytte et nødkald for at blive visiteret til en bolig i.h.t. gældende kvalitetsstandard for centerboliger.

Boligen

Boligerne ligger som selvstændige boliger rundt omkring en centerbygning.

Boligerne varierer i størrelsen fra 58 til 75 m2. Alle har egen hoveddør, en lille entre, stue og køkken i et rum, et soveværelse og et stort badeværelse.

Der er forskel på udearealet, idet nogle boliger har have og eget skur, andre har altan/teresse og andre har en svalegang, hvor det er muligt at have sine havemøbler stående.

De fleste boliger har adgang til fælles skur, hvor det er muligt, på eget ansvar, at have enkelte ting opbevaret.

Bygningerne er nogle steder i flere etager, og der er elevator adgang, hvis ikke det er muligt at benytte trapperne.

Der er nødkald og røgalarm i alle boliger.

Indskud og husleje

Indskud minimum 16.700-21.190 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.700-8.400 kr.

Indskud og husleje varierer alt efter hvor stor en lejlighed du flytter ind i. Huslejen er inkl. aconto forbrug og signal.
 


Kontakt

Lerbæk Torv centerboliger

Lerbæk Torv 42
4600 Køge

Telefon
56676747
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Mad

I centerboligerne på Lerbæk Torv er det kun muligt at blive visiteret til at spise den varme mad til middag i den tilhørende café.

Alle andre måltider indtages i eget hjem, enten ved at beboeren selv tilbereder den, eller får hjælp af personalet. Indkøb af dagligvarer klares via indkøbsordningen, eller ved hjælp fra pårørende.

Om ydelser med egenbetaling

Det er muligt at få hjælp til vask af tøj i plejecentrets vaskeri. Betaling til dette foregår på vaskekort, som der trækkes betaling for via pensionen.

Middagsmad i centrets café betales også via pensionen.

Kontakt

Lerbæk Torv centerboliger

Lerbæk Torv 42
4600 Køge

Telefon
56676747
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune