Lerbæk Torv centerboliger

lerbaektorvheader1
Lerbæk Torv centerboliger Lerbæk Torv 42
4600 Køge
Telefon
23387514
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

67

Beboere

70

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Middagsmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Morgenmad ikke tilgængelig
 • Aftensmad ikke tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig
 • Udflugter ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Sammen om løsninger

Omgivelser

Centerboligerne ligger omkring en centerbygning, og er bygget af 3 omgange. Der er derfor forskel på boligerne, men de ligger alle tæt på centerbygningen, hvor aktiviteterne foregår. Desuden er der en café, hvor det er muligt at blive visiteret til at spise den varme mad sammen med de andre beboere.

Der er grønne arealer, men boligerne er placeret forskelligt. Derfor har nogen boliger egen lille have, andre har terrasse, andre bred svalegang og nogle en stor fælles terrasse.

Centret ligger tæt på busstoppested, hvor der flere gange om dagen er forbindelser til Køge centrum. Der kører almindelige bus nr 101A og en telebus nr 103, som er handicapvenlig.

Netto ligger ca 1 kilometer fra Lerbæk Torv. Her er det muligt at indkøbe de fleste dagligdags varer.


Værdighed i ældreplejen

11
Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem hverdagsrehabiliterende tilgang støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Der er faste aktiviteter i løbet af ugen, fx. gymnastik, højtlæsning, mandehørm, bankospil, Fællessang, neglebar og mulighed for at cykle. Aktiviteter foregår i centerbygningen i Oasen.

Der udsendes ca hver anden måned et nyhedsbrev, hvor der oplyses om øvrige aktiviteter og arrangementer som for eksempel julefrokost, påskefrokost og sommerfest o.s.v.

Der er to cykler på stedet - en rickshaw og en duocykel. Det er muligt at komme ud at cykle, både med personalet eller med en af vores frivillige. Og gerne som pårørende også.

Vi ønsker at inddrage beboerne i hvilke aktiviteter der er behov for og ønsker omkring, og vil meget gerne have forslag til nye aktiviteter.


51

Relation til beboerne

21

Beboerne får tildelt 2 kontaktpersoner, og derudover mulighed for en daglig kontakt til sygeplejerske.

Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor det mellem personale og beboer afklares hvilken hjælp der skal ydes, og hvor meget beboeren selv kan klare.

Der vil blive anskaffet de nødvendige hjælpemidler, således at beboeren kan blive så selvhjulpen som muligt, eller hjælpemidler som personalet har brug for i deres arbejde. 

Samarbejde med pårørende

Personalet inddrager så vidt muligt de pårørende i deres samarbejde omkring beboeren, dog altid efter at have indhentet samtykke fra beboeren.

Vi har stor nytte af et godt samarbejde med de pårørende, da det spiller en vigtig rolle i at hjælpe vores beboere til så godt et liv som muligt. 

Personalet har i gennemsnit 24,4 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning