Køge Nord Plejecenter

header2
Køge Nord Plejecenter Fuglebæk Allé 3
4600 Køge
Telefon
56672200
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

32

Beboere

32

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi vægter de stjernestunder som opstår i dagligdagen med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og det liv som var og er samt griber dagen som den kommer.

Omgivelser

Køge Nord Plejecenter er et helt nyt plejecenter som åbnede 1. januar 2019. Det ligger i rolige omgivelser i den nordlige del af Køge Kommune. Plejecentret ligger ca. 800 meter fra Køge Nord station og tæt på motorvejsafkørsel.

Plejecentret er bygget med 3 dejlige Atriumgårde inde i byggeriet. Atriumgårdene er beplantet forskelligt for at give forskellige sanseindtryk.

Vi lægger vægt på at plejecentret fremstår som et moderne plejecenter indretningsmæssigt. Plejecentret er i et plan og alle boligerne ligger med nem udgang til en af gårdhaverne. Plejecentret er bygget demensvenligt og der er blandt andet døgnrytme lys på fælles arealer og i de enkelte boliger.

 

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Aktiviteterne på Køge Nord plejecenter ser vi som alt hvad der sker for den enkelte i løbet af et døgn.  Vi har fælles aktiviteter som gymnastik, sang, oplæsning, gudstjenester, får besøg af børnehave, gåture m.m. Vi er tilmeldt Trygfondens besøgshundeordning og har flere besøgshunde som kommer og hilser på til glæde for beboerne. Aktiviteter er også en til en med plejepersonalet eller aktivitetsmedarbejdere. Månedligt udgiver vi et beboerblad med billeder fra hverdagen på plejecentret og med oversigt over de månedlige aktiviteter.

Vi lægger vægt på, at udgangspunktet er borgernes behov og aktiviteterne justeres efter dette. Vi lægger stor vægt på, at hverdagen også er en aktivitet. Dette kan for eksempel være borddækning, oprydningen efter måltiderne, deltage i at dække bord, lægge eget vasketøj sammen. Vi har fokus på aktiviteter som tager udgangspunkt i den enkelte og at aktiviteterne skal give mening.

Vi fejrer højtider og mærkedage som jul, nytår, påske, Valdemars dag.
Vi anvender velfærdsteknologi og har blandt andet touch and play skærm til at styrke både den kognitive og fysiske træning.
Hver måned udarbejdes en aktivitetsplan same beboerblad med billeder fra aktiviteter og hyggestunder som opstår i det daglige.

71

Relation til beboerne

81

Demensplejen tager udgangspunkt i Tom Kitwoods teori omkring demens - blomstringsmodellen. Det er vigtigt for os at tage udgangspunkt i mennesket og ikke demenssygdommen. Livshistorien sammenholdt med demensfagligheden anvendes i den faglige tilgang til beboeren.

Der er ansat forskellige fagligheder som ergoterapeut, sygeplejerske, køkkenmedarbejdere, sundhedsfagligt personale. Vi arbejder efter kontaktpersonordning for at sikre kontinuitet i plejen og samarbejdet både med beboer og pårørende. Den enkelte beboer har tilknyttet en hjælper og assistent udover en fast sygeplejerske.

Samarbejde med pårørende

Vi ønsker en tæt dialog med pårørende til beboerne på plejecentret. Som pårørende er man velkommen alle tider af døgnet. Det kan være en god ide at aftale besøgstider med personalet. Vi tilstræber at have et godt samarbejde med pårørende. Inden indflytning vil vi gerne på besøg i hjemmet, så personalet inden indflytning kan lære den nye beboer at kende inden. Det er vigtigt for os at pårørende inddrages så tidligt som muligt inden indflytningen, så vi sammen finder ud af, hvad vi som personale kan hjælpe med og hvad den pårørende har brug for hjælp og støtte til. Efter indflytning på plejecentret holder vi en indflytningssamtale og aftaler efterfølgende en opfølgende samtale. Her beskrives samarbejdet med de pårørende. F.eks. de pårørendes mulighed for at deltage i aktiviteter, måltider eller virke som frivillige.  

Personalet har i gennemsnit 17,7 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Demensmærkning