Ældrecentret i Bjæverskov

Ældrecentret i Bjæverskov

Bjæverskovhusene 34
4632 Bjæverskov

Telefon
56565629
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

20

Beboere

20

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Dorte Rud Frederiksen

E-mail
dorte.rud.frederiksen@koege.dk
Vi sætter pris på den enkeltes personlighed og mødes i
værdighed og ordentlighed.

Omgivelser

Ældrecentret Bjæverskov ligger i Bjæverskov ved siden af et mindre butikscenter. Huset er bygget som 3 pyramider, hvori de 20 boliger er fordelt. Huset er omgivet af et grønt område og flere terrasser.
I området er foruden ældreboliger, villaer og andre institutioner. 

Værdighed i ældreplejen

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Ældrecenter Bjæverskov har en aktivitetsmedarbejder. Der tilbydes forskellige aktiviteter to hverdage om ugen både formiddag og eftermiddag.
Der tilbydes gymnastik, sang, bankospil, højtlæsning, foredrag, musikarrangementer, gudstjeneste og meget andet.

Ofte er årstiderne med til at præge aktiviteterne og ikke mindst er beboerne med til at beslutte, hvilke tiltag der skal være.

Vi har ofte besøg af børnehave og skoleklasser, som er en meget givtig relation og kontakt.

Derudover har Ældrecentret ansat en klippekortsmedarbejder, som tilbyder ½ times samvær/aktivitet alt efter den enkelte beboers ønske og behov.

Ældrecentret har også tilknyttet en støtteforening drevet af frivillige, som i mange år har tilbudt aktiviteter til husets beboere og de som bor i området omkring Ældrecentret.
Det er busture, bankospil, musikarrangementer, julemarked, Sct. Hansfest etc.

Relation til beboerne

Alle beboere tildeles en daglig kontaktperson, som har den primære kontakt. Der er ansat en sygeplejerske, som har det overordnede ansvar for pleje og omsorg for vores beboere. 
På Ældrecentret Bjæverskov opfatter vi de pårørende som beboernes nære relation og ofte vores mulighed for en større indsigt i beboernes livshistorie.
Vi har brug for og stor glæde af de pårørende, da vi aldrig som personale kan erstatte forholdet til familie og venner.

Samarbejde med pårørende

Vi vægter samarbejde med pårørende meget højt. Ældrecentret Bjæverskov har et Bruger- og pårørenderåd, der fungerer som forum for dialog mellem beboere, pårørende og personale.
Der er årsmøde og valg til Rådet hvert år i det første kvartal.

Det er vores forventning, at de pårørende, så vidt det er muligt, varetager opgaver for beboeren omkring økonomi, ledsagelse til lægebesøg samt indkøb af tøj m.v. efter indflytning på Ældrecenter Bjæverskov.

En indflytning på plejehjem behøver ikke at hindre beboeren i at have et socialt liv udenfor plejehjemmet sammen med familie og venner.

Vi ønsker at samarbejdet med pårørende er kendetegnet ved:
- Gensidig respekt
- Afklaring af gensidige forventninger
- Højt informations niveau
- Åbenhed for forslag og konstruktiv kritik

 

Personalet har i gennemsnit 22,7 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

20

Beboere

20

Om boligerne

Ældrecentret Bjæverskov består af 20 meget lyse og åbne boliger fordelt i 3 pyramider.
Hver pyramide har et stort fællesrum omkranset af boligerne. 

Boligen

Boligerne består af to-værelses lejligheder på ca. 50 m2.

Boligen indeholder en stue med tekøkken og et lille køleskab, mulighed for spise- og opholdsplads, samt et separat soveværelse og et større badeværelse.

Der er både garderobe- og opbevaringsskabe i stuen og soveværelset.

Der er adgang fra stuen til egen lille terrasse.

Indskud og husleje

Indskud minimum 21.226 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.106 kr.

Boligerne er almennyttige lejeboliger, der udlejes via boligselskabet VAB.

Udover husleje skal der betales aconto varme og vand.
Kontakt

Ældrecentret i Bjæverskov

Bjæverskovhusene 34
4632 Bjæverskov

Telefon
56565629
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Mad

På Ældrecentret Bjæverskov bestræber plejepersonalet sig på at gøre måltiderne til et hyggeligt dagligt samlingspunkt, hvor beboerne har mulighed for at spise enten i egen bolig eller sammen med de andre beboere i fællesrummet.

Her tilbydes fuld forplejning, som indeholder morgenmad, frokost og aftensmad samt mellemmåltider. Den rette sammensætning af maden er helt afgørende for, at de ældre kan bevare deres funktion og livskvalitet. Derfor tilpasses maden og måltiderne beboerens individuelle behov.

Personalet serverer kold mad til frokost - nogle gange suppleret med en lun ret - og varm mad til aften bestående af hovedret og biret (forret og dessert). Den varme mad leveres af Det Danske Madhus og færdigtilberedes af plejepersonalet, så duften spredes i huset.

Ved højtider serveres der særlige menuer. Pårørende har mulighed for med egenbetaling at spise med jule- og nytårs aften.

Om ydelser med egenbetaling

Der betales for mad, rengørings artikler og tøjvask. 

Kontakt

Ældrecentret i Bjæverskov

Bjæverskovhusene 34
4632 Bjæverskov

Telefon
56565629
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune