Ældrecentret i Bjæverskov

Ældrecentret i Bjæverskov Bjæverskovhusene 34
4632 Bjæverskov
Telefon
56565629
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

20

Beboere

20

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi sætter pris på den enkeltes personlighed og mødes i
værdighed og ordentlighed.

Omgivelser

Ældrecentret Bjæverskov ligger i Bjæverskov ved siden af et mindre butikscenter. Huset er bygget som 3 pyramider, hvori de 20 boliger er fordelt. Huset er omgivet af et grønt område og flere terrasser.
I området er foruden ældreboliger, villaer og andre institutioner. 

Værdighed i ældreplejen

vaerdighed i aeldreplejen1

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats.

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Ældrecenter Bjæverskov har en aktivitetsmedarbejder. Der tilbydes forskellige aktiviteter to hverdage om ugen både formiddag og eftermiddag.
Der tilbydes gymnastik, sang, bankospil, højtlæsning, foredrag, musikarrangementer, gudstjeneste og meget andet.

Ofte er årstiderne med til at præge aktiviteterne og ikke mindst er beboerne med til at beslutte, hvilke tiltag der skal være.

Vi har ofte besøg af børnehave og skoleklasser, som er en meget givtig relation og kontakt.

51

Relation til beboerne

11

Alle beboere tildeles en daglig kontaktperson, som har den primære kontakt. Der er ansat en sygeplejerske, som har det overordnede ansvar for pleje og omsorg for vores beboere. 
På Ældrecentret Bjæverskov opfatter vi de pårørende som beboernes nære relation og ofte vores mulighed for en større indsigt i beboernes livshistorie.
Vi har brug for og stor glæde af de pårørende, da vi aldrig som personale kan erstatte forholdet til familie og venner.

Samarbejde med pårørende

Vi vægter samarbejde med pårørende meget højt. Ældrecentret Bjæverskov har et plejehjemsråd, der fungerer som forum for dialog mellem beboere, pårørende og personale. i plejehjemsrådet sidder også en repræsentant for seniorrådet. 
Der er årsmøde og valg til Rådet hvert år i det første kvartal.

Det er vores forventning, at de pårørende, så vidt det er muligt, varetager opgaver for beboeren omkring økonomi, ledsagelse til lægebesøg samt indkøb af tøj m.v. efter indflytning på Ældrecenter Bjæverskov.

En indflytning på plejehjem behøver ikke at hindre beboeren i at have et socialt liv udenfor plejehjemmet sammen med familie og venner.

Vi ønsker at samarbejdet med pårørende er kendetegnet ved:
- Gensidig respekt
- Afklaring af gensidige forventninger
- Højt informations niveau
- Åbenhed for forslag og konstruktiv kritik