Plejecenter Samsøvej

Plejecenter Samsøvej

Samsøvej 43
4300 Holbæk

Telefon
72361159
Virksomhedsform
E-mail
tigel@holb.dk
Hjemmeside
Holbæk kommune

Om os

Boliger

75

Beboere

75

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Tine Gelting

E-mail
tigel@holb.dk
Her sætter vi fokus på nærhed, fleksibilitet, tilgængelighed og tryghed gennem personcentreret omsorg.

Omgivelser

Pleje og dagcenter Samsøvej er beliggende i Holbæk by. Vi ligger for enden af en lukket vej med udsigt til seminaret, kolonihaverne og egen stor have, hvor der forefindes sø og have pavillon.

Indgangsparti på Samsøvej

Vi arbejder i kerneområdet aktiv hele livet, hvor vores fokus er på det enkelte menneske. Det at være aktiv hele livet er vigtigt for, at leve det liv, man ønsker sig. Et aktivt liv skaber trivsel og sundhed for den enkelte- uanset funktionsniveau.

For at nå til dette fælles mål for den enkelte borger, arbejdes der med et fælles teoretisk fundament. Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang og marte meo anvendes som den pædagogiske metode. Vi arbejder udfra Tom Kitwoods tanker om personcentreret omsorg omsat til blomstringsmodellen.På samsøvej arbejder vi med indflydelse og selvbestemmelse igennem udarbejdelse af individuelle døgnrytmeplaner og handleplaner på baggrund af en helhedsvurdering.

Målene fastsættes i dialog med borger og pårørende


Aktiviteter

Pleje og dagcenter Samsøvej er et aktivt hus hvor der hver dag er aktiviteter af enhver art. Aktiviteterne bestemmes af borgeren selv og der er plads til store som små aktiviteter. Som eksempler kan nævnes faste månedlige gudstjenester, gymnastik, banko, musikarrangementer, besøgshund og meget mere.

Borgere der er flyttet ind på plejecenteret kan efter dialog med ledelsen deltage i aktiviteterne der sker i dagcenteret, desuden kan der være særlige sociale tilknytninger til dagcenteret i form af gamle naboer, familie eller venner.
Relation til beboerne

Vi arbejder ud fra kontaktpersonordningen hvor hver borger får tilknyttet en kontaktperson ved indflytning. Kontaktpersonens opgave er at have overblikket over behovene på både det fysiske, psykiske og sociale område. Det kan være alt fra bestilling af frisør, til tøjvask og opmærksomhed på trivsel.


Samarbejde med pårørende

Vi har et stort samarbejde med jer som pårørende, uden jer kan vi ikke altid indhente de relevante oplysninger i form af livshistorien, som er af afgørende karakter for os som personale. Skal vi  kunne forstå dig som borger må vi kende  dine interesser og dit levede liv. 
                                                              

Om os

Boliger

75

Beboere

75

Om boligerne


Boligen

Lejlighederne er 55 m2 og med mulighed for at adskille det ene store rum af en skillevæg, således at der kan skabes både soveværelse og dagligstue. Derudover indeholder huslejen betaling til de omkringliggende fællesarealer, hvor der er stort køkken og fælles dagligstue til fri afbenyttelse af både borgere og pårørende.

Huset er opdelt i 5 boenheder samt et dagcenter. I hver boenhed er 15 lejemål.

I hvert lejemål forefindes stort badeværelse samt tekøkken.

Indskud og husleje

Indskud minimum 37800 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6784 kr.

Indflytning og fraflytning sker i et samarbejde mellem borger / pårørende samt boligselskabet Alliken.

Udover huslejen er der acontobeløb til forbrug:
El: 100 kr pr mdr
Antenne: 199 kr pr mdr
Vand: 113 kr pr mdr
Varme: 444 kr pr mdrKontakt

Plejecenter Samsøvej

Samsøvej 43
4300 Holbæk

Telefon
72361159
E-mail
tigel@holb.dk
Hjemmeside
Holbæk kommune

Mad

På Samsøvej Plejecenter sætter vi en stor ære i det gode måltid. Morgenmad og frokost laves af personalet og der handles ind ud fra borgernes ønsker. Mellemmåltider, brød og kager laves desuden i stor stil inden for egne rammer.
Vi har ansat en ernæringsassistent samt en kok, som i det daglige er behjælpelige med råvareindkøb, bagning, egenkontrol og ikke mindst lagkager til fødselsdage samt tilberedning af lune retter til frokost i både hverdag og weekend.
Der arbejdes ligeledes med en måltidspolitik, så vi sikrer den optimale oplevelse af det enkelte måltid.
Den varme mad til aften leveres fra centralt køkken i byen. Det er personalets ansvar at bestille, opvarme og anrette.

Om ydelser med egenbetaling

Der er ingen ydelser med egenbetaling udover servicepakken som indeholder betaling til fuld forplejning samt service som indeholder toiletartikler, rengøringsartikler, vinduespudsning mm. Denne pakke har i år 2018 en takst på 4063.87 kr pr måned samlet.

Kontakt

Plejecenter Samsøvej

Samsøvej 43
4300 Holbæk

Telefon
72361159
E-mail
tigel@holb.dk
Hjemmeside
Holbæk kommune