Plejehjemmet Frederiksgade

Plejehjemmet Frederiksgade Frederiksgade 8
4690 Haslev
Telefon
3032 3765
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
lonbk@faxekommune.dk
Hjemmeside
www.faxekommune.dk

Om os

Boliger

45

Beboere

48

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Her er beboernes værdighed og livskvalitet i fokus.

Omgivelser

Plejehjemmet Frederiksgade ligger dejligt centralt midt i Haslev by, i gåafstand til stationen, kirken, hovedgaden og butikkerne.

Plejehjemmet Frederiksgade

Set inde fra gården

Aktiviteter

Der er et åbent tilbud om aktivering på hverdage, hvor beboerne har mulighed for adspredelse i hverdagen.

Det er aktivitetsmedarbejderen, frivillige og plejepersonalet, der sammen med beboerne laver aktiviteterne.

Der er fokus på den enkeltes behov og der arbejdes med henblik på, at bibeholde og styrke egne ressourcer og skabe livskvalitet i hverdagen.

Relation til beboerne

Vi arbejder på at skabe et hjemligt, trygt og aktivt miljø, hvor vi tager udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang ved at støtte dig i at mestre livet.

Det betyder som udgangspunkt, at "det du kan selv, det skal du selv".  Vi vil naturligvis være behjælpelig med de ting, du har behov for hjælp til, men vi opfordre dig også til at deltage i hverdagen, med det du godt selv kan.

Et godt samarbejde mellem dig, dine pårørende og personalet er en forudsætning for god trivsel.

Samarbejde med pårørende

Plejehjemsråd
Alle Faxe Kommunes plejehjem har hver sit lokale plejehjemsråd. Plejehjemsrådene består bl.a. af både beboere og pårørende fra de enkelte plejehjem.
 
Plejehjemsrådene er med til:

• At gøre plejehjemmet til et godt sted at være med fokus på nærvær og trivsel

At beboere og pårørende kan medvirke til at udvikle plejehjemmet i samarbejde med plejehjemsleder og medarbejdere

Plejehjemsrådene er til for beboerne og er med til at sikre, at deres hverdag på plejehjemmet bliver fyldt med de aktiviteter, som de ønsker.

Har du brug for at komme i kontakt med plejehjemsrådet eller kunne du tænke dig at være en del af rådet, er du velkommen til at kontakte plejehjemmets leder for at høre mere. 

Personalet har i gennemsnit 17 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2022

Dokumenter

Demensmærkning