Plejehjemmet Frederiksgade

Plejehjemmet Frederiksgade Frederiksgade 8
4690 Haslev
Telefon
56204140
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
susjb@faxekommune.dk
Hjemmeside
www.faxekommune.dk

Om os

Boliger

45

Beboere

48

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Skabe ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi lever livet - hele livet.

Omgivelser

Plejehjemmet Frederiksgade ligger dejligt centralt midt i Haslev by, i gåafstand til stationen, kirken, hovedgaden og butikkerne.

Plejehjemmet Frederiksgade

Set inde fra gården

Aktiviteter

Der er et åbent tilbud om aktivering på hverdage, hvor beboerne har mulighed for adspredelse i hverdagen.

Det er aktivitetsmedarbejderen, frivillige og plejepersonalet, der sammen med beboerne laver aktiviteterne.

Der er fokus på den enkeltes behov og der arbejdes med henblik på, at bibeholde og styrke egne ressourcer og skabe livskvalitet i hverdagen.


Relation til beboerne

Vi arbejder på at skabe et hjemligt, trygt og aktivt miljø, hvor vi tager udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang, ved at støtte dig i at mester livet.

Det betyder som udgangspunkt, at "det du kan selv, det skal du selv", Vi vil naturligvis være behjælpelig med de ting, du har behov for hjælp til, men vi opfordre dig også til at deltage i hverdagen, med det du godt selv kan.

Et godt samarbejde mellem dig, dine pårørende og personalet er en forudsætning for god trivsel.

Samarbejde med pårørende

Der er beboer- og pårørenderåd, der afholdes møde ca. fire gange årligt.
Som pårørende vil der være mulighed for at deltage ved større aktiviteter, der sendes indbydelser ud via beboerne.
Det er mulighed for, at du som pårørende kan spise med, ved at bestille mad gennem beboeren på plejehjemmet. 

Som pårørende har du mulighed for at virke som frivillig, ved at tilmelde dig til aktivitetsmedarbejderen. Hvorefter det aftales med leder og aktivitetsmedarbejder, hvordan du ønsker at være frivillig.


Personalet har i gennemsnit 17 sygefraværsdage pr. år.

Dokumenter

Demensmærkning