Saltum Plejecenter

Saltum Plejecenter Nolsvej 10
9493 Saltum
Telefon
72578750
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
cvn@jammerbugt.dk
Hjemmeside
Saltum Plejecenter

Om os

Boliger

22

Beboere

22

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet (Ikke oplyst)

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Hos os skal det være godt og trygt at bo og leve. Du skal mødes med anerkendelse og respekt for din livshistorie og den person du er.

Omgivelser

På Saltum Plejecenter har vi et tæt samarbejde med frivillige på vores plejecentre. Flere af disse er, eller har været, pårørende til beboere på plejecentrene.

Saltum Plejecenter har en stor og dejlig aktiv vennekreds, som hygger med beboerne og arrangerer aktiviteter året rundt.

Aktivitet

Saltum Plejecenter

Stolegymnastik - en fast ugentlig aktivitet.

Aktiviteter

Hos os  er den enkelte beboer omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Beboerens selvbestemmelse prioriteres højt, og derfor bestemmer man som beboer på Saltum Plejecenter også selv, hvornår man vil stå op, hvilket tøj man vil have på, hvad man ønsker at spise, hvad man ønsker at foretage sig i løbet af dagen, og hvornår man ønsker at gå i seng om aftenen.

Vi ser det hele menneske, og personalet prioriterer samvær ved siden af de nødvendige plejeopgaver. Plejepersonalet har fokus på, at beboerne får en så god og tryg hverdag som muligt og inkluderer dem i de daglige aktiviteter, hvor det er muligt. Vi prioriterer fælles oplevelser meget højt.

Sammen med beboerne skaber vi en hverdag, der er genkendelig, tryg, rolig, struktureret og fyldt med nærhed og positive oplevelser.

 Med et Leve-Bomiljø tilstræber man, at den ældre fortsætter med at leve eget liv længst muligt. Målet med Leve-Bomiljøerne er at skabe atmosfære og et hjem for beboerne, der i mindst mulig omfang bærer præg af at være institution.

 Vi skaber optimale rammer for de ældre ved at tage udgangspunkt i at:

 • Beboerne har mulighed for at leve det hverdagsliv, de ønsker og magter

 • Frihed til forskellighed - der er åbenhed overfor forandringer

 • Beboerne har reel selv- og medbestemmelse

 • Beboerne bor i overskuelige enheder og IKKE på en institution. Personalet arbejder i beboerens hjem, hvor dennes normer, regler og meninger respekteres

 • Opgaverne udføres med en høj grad af fleksibilitet. Der bliver taget hensyn til beboerens individuelle ønsker

 • Maden bliver en central rolle i hverdagslivet. Om muligt tilberedes måltider eller enkelte retter i relation til beboerne

 • Personalet har relevante sundhedsfaglige kompetencer og der arbejdes tværfagligt for at imødekomme beboernes behov

 • De pårørende støtter op omkring og respekterer de ældres valg

 Små hverdagsaktiviteter f.eks. den daglige pleje, borddækning og en tur i haven, er eksempler på aktiviteter, som har betydning for beboernes hverdagsliv, og som er med til at styrke trivslen.

 Alderdommen er ligesom den øvrige del af livet ikke en lang repetition af tidligere behovsmønstre. Også i den sene alderdom ændrer man sig og tilpasser behovene til de livsmuligheder, der nu er til stede.

 Eksempler på aktiviteter på Saltum Plejecenter:

 • Fællesspisning

 • Gymnastik hver tirsdag formiddag

 • Busture

 • Sangaftener med vennekredsen den første torsdag i måneden

 • Hyggeeftermiddage med vennekredsen

 • Gudstjenester 3. torsdag i hver måned

Saltum Plejecenter

Relation til beboerne

Saltum Plejecenter

På Saltum Plejecenter er der plads til alle typer af beboere med individuelle behov. Beboeren vil få den hjælp, som der er behov for.

 Ved at skabe en stemning med hjemlig hygge og en høj grad af selvbestemmelse gør vi alt for, at beboerne bevarer deres individuelle identitet, når de flytter fra eget hjem til et plejecenter.

 Beboerne skal have mulighed for at danne et netværk på plejecenteret og samtidig gøre plads til besøg af pårørende, så overgangen fra at bo i eget hjem til at bo på plejecenteret gøres så nem som muligt.

 Alle mennesker er unikke og alle er lige meget værd. Vores tilgang er derfor at se hele mennesket og møde den enkelte på dennes præmisser. Kun gennem respekt og tillid kan vi skabe tryghed og trivsel. Som borger og pårørende skal man opleve imødekommenhed og hjælpsomhed. Hos os tilbydes borgerne kvalificeret pleje, god omsorg og indholdsrige dage sammen med vores medarbejdere.

Samarbejde med pårørende

På Saltum Plejecenter  er det vigtigt for os, at man som pårørende oplever at få god information og føler sig tryg i forhold til den pleje og omsorg, som vi udøver. Vi ønsker, at både borgere og pårørende skal have tillid til os.

Pårørende er en del af hverdagen. Pårørende er altid velkomne til at være med, både i hverdagslivet og når vi holder fest. Vi ønsker, at man som pårørende kan føle sig hjemme hos os og inviterer pårørende til at deltage i aktiviteter og underholdning sammen med borgerne. På Saltum Plejecenter inviteres pårørende også med til aktuelle temaarrangementer og faglige forelæsninger.