Plejecenter Solbakken

Solbakken Plejecenter
Plejecenter Solbakken Egevej 8
9460 Brovst
Telefon
72578680
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
heo@jammerbugt.dk,  (mobil 4191 1762)
Hjemmeside
Plejecenter Solbakken

Om os

Boliger

24

Beboere

24

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vores samvær bygger på ligeværdighed og omsorg.
Vi tager udgangspunkt i den enkelte og ønsker at møde
borgeren, der hvor han/hun er.

Omgivelser

Plejecentret er beliggende på Egevej 8 og Parkvej 40 i Brovst by, i et roligt villakvarter på en bakketop og i umiddelbar nærhed af lægehus og sundhedshus.

Plejecentret er en etplans bygning, færdigombygget i 2001. Centret består af en demensafdeling med 12 pladser, hvoraf 1 er midlertidig, en afdeling med 15 midlertidige pladser, samt en somatisk afdeling med plads til 13 beboere. Alle boliger er enkeltværelser med køkkenniche og eget baderum . I de enkelte leve-bomiljøer er der køkken og fælles opholdsstue og adgang til terrasser og haver. Desuden er der et fælles aktivitetslokale for leve-bomiljøerne. Til demensafsnittet er der tilknyttet en lukket gårdhave.

På tur ud i det blå

Solbakken

På Solbakken Plejecenter vil vi gerne være en del af vores omverden, og derfor tager vi ofte på udflugter med vores bus. Bussen giver os mulighed for at få fælles oplevelser og være deltagende i det omkringliggende samfund.
Særligt vores ture til stranden er populære om sommeren.
Bussen bruges også af de frivillige og pårørende.

Aktiviteter

På Solbakken har vi forskellige former for aktiviteter for beboerne. Der er noget for enhver smag.

Vi har et aktivitetslokale, hvor alle beboere kan deltage i aktiviteterne. Vi laver håndarbejde, bager, spiller kort og synger. Solbakken har sin egen bus, som bruges til udflugter.

Vores samvær er til dels præget af minder om gamle dage, bl.a. synger vi gamle kendte sange og ser gamle film. Vi tager udgangspunkt i, hvad den enkelte har af lyst og interesser. Blandt andet er vi ude og se ”køerne danse”, når de kommer på græs og veteranpløjning, når det foregår i lokalområdet. Minimum 2 gange om året er vi til harmonikatræf.
Vi har 2 rickshawcykler på Solbakken, som bruges til ture ud i det blå. Det er frivillige, som er uddannede cykelpiloter på projekt ”Cykling uden alder”.

Den lokale børnehave og vuggestue er jævnligt på besøg, og børnene synger og hygger sammen med beboerne. Derudover er der babysalmesang, hvor byens dagplejemødre, og deres tilknyttede børn, kommer sammen med en præst og synger.

I løbet af året er der fester for beboere og pårørende, og vi afholder fast en sensommerfest og en julefrokost.

Vennekredsen arrangerer en lang række arrangementer i løbet af året.

Solbakken har mange frivillige, som kommer og deltager i aktiviteter sammen med beboerne, dette gælder både bagning, udflugter, arrangementer og meget andet.

Aktiviteterne tilrettelægges efter brugernes ønsker og behov, i samarbejde med plejecentrets personale.

Bankospil

Relation til beboerne

Personale og beboer på Plejecenter Solbakken
Vi arbejder ud fra en omsorgsfilosofi, der bygger på den personcentrerede tilgang.
I den personcentrerede tilgang holdes fokus på personen og den enkeltes grundlæggende psykologiske behov. Det betyder, at vi tager afsæt i det individuelle menneske og dermed med fokus på personens personlighed og livshistorie for at understøtte værdighed og livskvalitet.

Ved at arbejde personcentreret bidrager vi til at understøtte den personlige integritet samt at øge tryghed og trivsel hos den enkelte borger.

Vi arbejder ud fra beboernes ønsker, vaner og behov. Vi har beboeren i centrum. Vi møder beboeren, der hvor hun/han er. Vi finder aktiviteter, der er målrettet den enkelte i samarbejde med beboeren. Vi vil sikre en tryg, struktureret og forudsigelig hverdag for den enkelte beboer.

Vi arbejder identitetsbevarende ud fra den enkelte beboers livshistorie samt nuværende situation. Vi støtter den enkelte i at deltage i samt føle sig som en del af fællesskabet. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, for at bevare beboerens egne ressourcer og livskvalitet. Vi har fokus på kommunikation mellem beboerne, pårørende, kollegaer, personale og ledelse for at skabe en tryg og god atmosfære.
Senest 14 dage eller snarest efter indflytning tilbydes beboerne en indflytningssamtale, hvor forventninger og behov afstemmes.

Samarbejde med pårørende

På Solbakken ønsker vi et tæt samarbejde med de pårørende, baseret på en god dialog.

Der er åbent for pårørende døgnet rundt, både ved direkte henvendelse eller telefonisk.
Derudover er der mulighed for, at pårørende kan tilkøbe at spise med ved alle måltider og mulighed for at overnatte på plejecentret. 
Pårørende har også mulighed for at låne plejehjemsbussen og køre sammen med beboeren.
Alle pårørende bliver inviteret til indflytningssamtale sammen med beboeren inden for de første 14 dage. Derudover er der altid mulighed for ekstra dialogmøder, såfremt der er behov for det.
Der afholdes jævnligt beboerarrangementer, som pårørende inviteres med til.
Derudover har plejecenteret et Beboer/Pårørenderåd, som er med til at skabe et godt aktivt miljø for alle interessegrupper på plejecentret.