Plejecenter Solbakken

Solbakken Plejecenter

Plejecenter Solbakken

Egevej 8
9460 Brovst

Telefon
72578680
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
heo@jammerbugt.dk
Hjemmeside
Plejecenter Solbakken

Om os

Boliger

27

Beboere

27

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Centerleder Solbakken Helle

Helle Holst Ørum

E-mail
heo@jammerbugt.dk
Vores samvær bygger på ligeværdighed og omsorg.
Vi tager udgangspunkt i den enkelte og ønsker at møde
borgeren, der hvor han/hun er.

Omgivelser

Plejecenteret er beliggende på Egevej 8 og Parkvej 40 i Brovst by, i et roligt villakvarter på en bakketop og i umiddelbar nærhed af lægehus og sundhedshus.

Plejecenteret er en etplans bygning færdigombygget i 2001. Centeret består af: en demensafdeling med 12 pladser, hvoraf 1 er midlertidig, en afdeling med 12 midlertidige pladser og en fast plads samt en somatisk afdeling med plads til 15 beboere. Alle boliger er enkeltværelse med køkkenniche og eget baderum . I de enkelte Leve-bomiljøer er der køkken og fælles opholdsstue og adgang fra boligerne til terrasser og haver. Desuden er der et fælles aktivitetslokale for Leve-bo miljøerne. Til demensafsnittet er der tilknyttet en lukket gårdhave.

På tur ud i det blå

På Solbakken plejecenter vil vi gerne være en del af vores omverden og derfor tager vi ofte på udflugter med vores bus. Bussen giver os mulighed for at få fælles oplevelser og være deltagende i det omgivende samfund.
Særligt er vores ture til stranden populære om sommeren.
Bussen bruges også af de frivillige og pårørende

Aktiviteter

På Solbakken har vi forskellige former for aktiviteter for beboerne. Der er noget for enhver smag.

Vi har et aktivitetslokale, hvor alle beboere kan deltage i aktiviteterne. Vi laver håndarbejde, bager, spiller kort og synger. Solbakken har sin egen bus, som bruges til udflugter.

Vores samvær er til dels præget af minder om gamle dage, bl.a. synger vi gamle kendte sange og ser gamle film. Vi tager udgangspunkt i hvad den enkelte har af lyst og interesser. Blandt andet er vi ude og se ”køerne danse” når de kommer på græs og veteranpløjning, når det foregår i lokalområdet. Minimum 2 gange årligt er vi til harmonikatræf. Vi har tilknyttet en musikterapeut, som kommer og synger sammen med beboerne.

Vi har 2 rickshaw cykler på Solbakken, som bruges til ture ud i det blå. Det er frivillige som er uddannede cykelpiloter på projekt ”Cykling uden alder”.

Den lokale børnehave er jævnligt på besøg, hvor børnene synger og hygger sammen med beboerne. Derudover er der baby-salme-sang, hvor byens dagplejemødre og deres tilknyttede børn, kommer sammen med en præst og synger.

I løbet af året er der fester for beboere og pårørende, vi afholder fast en sensommerfest og en julefrokost.

Vennekredsen arrangerer en lang række mindre arrangementer i løbet af året og besøger os ca. hver 14. dag.

Solbakken har mange frivillige, som kommer og deltager i aktiviteter sammen med beboerne, dette gælder både erindringsdans, bagning, udflugter arrangementer og meget andet.

Aktiviteterne tilrettelægges efter brugernes ønsker og behov i samarbejde med plejecentrets personale.

Relation til beboerne

Vi arbejder ud fra en omsorgsfilosofi, der bygger på den personcentrerede tilgang.
I den personcentrerede tilgang holdes fokus på personen og den enkeltes grundlæggende psykologiske behov. Det betyder, at vi tager afsæt i det individuelle menneske og dermed med fokus på personens personlighed og livshistorie for at understøtte værdighed og livskvalitet.

Ved at arbejde personcentreret bidrager vi til at understøtte den personlige integritet samt at øge tryghed og trivsel hos den enkelte borger.

Vi arbejder ud fra beboernes ønsker, vaner og behov. Vi har beboeren i centrum. Vi møder beboeren, der hvor hun/han er. Vi finder aktiviteter, der er målrettet den enkelte i samarbejde med beboeren. Vi vil sikre en tryg, struktureret og forudsigelig hverdag for den enkelte beboer.

Vi arbejder identitetsbevarende ud fra den enkelte beboers livshistorie samt nuværende situation. Vi støtter den enkelte i at deltage i samt føle sig som en del af fællesskabet.Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp for at bevare beboerens egne ressourcer og livskvalitet. Vi har fokus på kommunikation mellem beboeren, pårørende, kollegaer og personale, for at skabe en tryg og god atmosfære.
Senest 14 dage efter indflytning tilbydes beboerne en indflytningssamtale, hvor forventninger og behov afstemmes.


 

Samarbejde med pårørende

På Solbakken ønsker vi et tæt samarbejde med de pårørende, baseret på en god dialog.

Der er åbent for pårørende døgnet rundt både ved direkte henvendelse og telefonisk.
Derudover er der mulighed for at pårørende kan tilkøbe at spise med ved alle måltider og mulighed for at overnatte på plejecenteret. 
Pårørende har også mulighed for at låne plejehjemsbussen og køre sammen med beboeren.
Alle pårørende bliver inviteret til indflytningssamtale sammen med beboeren inden for de første 14 dage. Derudover er der altid mulighed for ekstra dialogmøder såfremt der er behov for det.
Der afholdes jævnligt beboerarrangementer, som pårørende inviteres med til.
Derudover har plejecenteret et Beboer-/pårørenderåd som er med til at skabe et godt aktivt miljø for alle interessegrupper på plejecentret.

 

Om os

Boliger

27

Beboere

27

Om boligerne

Plejecentret har i alt 40 stk. 1-rums boliger med eget bad og toilet. Alle plejeboligerne er beliggende i et plan med adgang til egen terrasse og fælles gårdhave miljøer og fra plejecentret er der en god udsigt med et flot syn til solopgangen.

Boligen

Boligen er udstyret med:
plejeseng - hvis der er behov (egen seng kan medbringes, hvis der ikke er behov for plejeseng)
skinner til loftlift – løftemotor indsættes, hvis der er behov for lift
telefon- og antennestik
badeværelse
the-køkken (der er mulighed for at opsætte et køleskab)
indbyggede skabe
egen terrasse (enkelte lejemål i demensafsnittet har ikke egen terrasse)

Fællesfaciliteter:
tre opholds- og spisestuer med fælleskøkken (en i hvert leve-bo miljø)
fælles gårdhave og terrasse
aktivitets- og festlokale

Indskud og husleje

Indskud minimum 21645.00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
4625,00 kr.
Udover indskud og husleje, skal du selv betale for følgende:
El
Varme
Vand
Vedligeholdelse af hjælpemidler
Medicin
Afhentning/udbringning af akut medicin
Medicindoceringsæsker
Elpærer m.v.
Toiletartikler
Aviser og blade
Frisør
Fodpleje
Fødselsdagsarrangementer o.l.
Mad til gæster
Udflugter
TV/radiolicens
samt øvrige personlige fornødenheder.
 
Øvrigt:
Ønsker du at tilkøbe TV-pakke kan du kontakte Stofa på tlf.: 8830 3030 eller e-mail: info@stofa.dk.
Husk at kontakte EL-selskabet når du ind- og fraflytter lejligheden

Kontakt

Plejecenter Solbakken

Egevej 8
9460 Brovst

Telefon
72578680
E-mail
heo@jammerbugt.dk
Hjemmeside
Plejecenter Solbakken

Mad

Information om døgnkosten:

Hovedretter, biretter samt bagværk leveres af Det Danske Madhus. Beboere og personalet sammensætter menuerne i fællesskab, så der henover ugen/året tilbydes en varieret kost. Derudover bager plejecentret selv tre gange om ugen.

Døgnets øvrige måltider tilberedes af plejepersonalet og plejecentrets kostfaglige medarbejder.

De enkelte beboer beslutter selv, om de ønsker at spise nogle eller alle måltider i egen bolig eller sammen med naboerne i den fælles spise- og opholdsstue.

Der er mulighed for at bestille mad til pårørende.

Afholdelse af fødselsdagsarrangementer eller lignende kan aftales med personalet, hvis arrangementet ønskes afholdt i et af fælleslokalerne på plejecentret.

Pårørende har også mulighed for at bruge plejecentrets aktivitetslokalet til mindesammenkomst.

Om ydelser med egenbetaling

Jammerbugt Kommune har fastlagt følgende priser for servicebetalinger på plejecentrene i 2021:

Forplejning pr. døgn 108,43 kr.
Rengørings- og toiletartikler, pr. md. 114,7 kr.
Leje og vask af linned/håndklæder, pr. md. 216,43 kr.
Vask af eget tøj, pr.md. 45,94 kr.
Vask af eget tøj (egen maskine), pr. md. 0 kr.
Blomster, lys, servietter, småinventar til fællesarealer, pr. md. 49,58 kr.
Arrangementer, pr. md. 41,45 kr.
Ansvars- og løsøreforsikring, pr. år 127,00 kr.

 

Midlertidigt ophold
For midlertidigt ophold er prisen 108,43 kr. for forplejning pr. døgn og 15,39 kr. for de resterende serviceydelser.
Det giver en total pris pr. døgn på 123,82 kr. for midlertidigt ophold i Jammerbugt Kommune. 

Kontakt

Plejecenter Solbakken

Egevej 8
9460 Brovst

Telefon
72578680
E-mail
heo@jammerbugt.dk
Hjemmeside
Plejecenter Solbakken