Pandrup Plejecenter

Pandrup Plejecenter
Pandrup Plejecenter Bredgade 101
9490 Pandrup
Telefon
72578630
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
dml@jammerbugt.dk (mobil 41913631)
Hjemmeside
Pandrup Plejecenter

Om os

Boliger

30

Beboere

30

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

I dit livs efterår skal du mødes med anerkendelse og respekt for den person, du er.
Hos os har alle unikke livshistorier, og det værner vi om.

Omgivelser

Pandrup Plejecenter ligger i udkanten af Pandrup by langs Bredgade, der er hovedgade i Pandrup. Der er velholdte grønne områder og mange blomster omkring plejecentret.

Huset er sidst ombygget i 2013 og deles af Sundhed & Bevægelse samt huser en af kommunens sygeplejeklinikker. Da huset er ombygget og tilbygget, er der niveauforskelle de 4 afdelinger imellem. Der er elevator til alle afdelinger. Pandrup Plejecenter består af 3 afdelinger med 10 beboere på hver og en afdeling med 12 midlertidige pladser med bl.a. aflastning, stillestuer og træningsophold. Derudover er der to straks-stuer.

På tur med bussen

Pandrup Plejecenter
På Pandrup Plejecenter vil vi gerne være en del af vores omverden og derfor tager vi ofte på udflugter med vores bus. Bussen giver os mulighed for at få fælles oplevelser og være deltagende i samfundet omkring os. Bussen bruges også af de frivillige og pårørende.Aktiviteter

Alle borgere på plejecentret er medbestemmende i forhold til hvilke aktiviteter, der foregår i huset.
Vi har bl.a. været på fisketur, i Zoologisk Have, på indkøbsture, på sejltur på fjorden, strandture, museer osv. 
Derudover foregår der mange forskellige faste aktiviteter som sang, dans, gymnastik, gåture, cykelture, gudstjeneste, biblioteksordning osv.
 
Vi har en aktivitetsmedarbejder ansat som planlægger aktiviteterne sammen med beboerne.
Derudover har vi mange frivillige, bl.a. vennekredsen, som kommer og laver arrangementer i huset som fx kvindeklubber, mandeklubber, busture, julehyggedage, banko og gåture.


Derudover er vi medlem af den landsdækkende forening "Cykling uden alder" og har derfor to Rickshaw-cykler, som både beboere og pårørende kan benytte sig af.

TV2-Nord har lavet en artikel om vores årlige tur til Fårup Sommerland:

TV2 Nords artikel om vores tur til Fårup Sommerland

 
Der danses på Pandrup Plejecenter

Relation til beboerne

Pandrup Plejecenter

Vi arbejder ud fra en omsorgsfilosofi, der bygger på den personcentrerede tilgang.

I den personcentrerede tilgang holdes fokus på personen og den enkeltes grundlæggende psykologiske behov. Det betyder, at vi tager afsæt i det individuelle menneske og dermed med fokus på personens personlighed og livshistorie for at understøtte værdighed og livskvalitet.

 

Ved at arbejde personcentreret bidrager vi til at understøtte den personlige integritet samt at øge tryghed og trivsel hos den enkelte borger.

 

Vi arbejder ud fra beboernes ønsker, vaner og behov. Vi har beboeren i centrum. Vi møder beboeren, der hvor hun/han er. Vi finder aktiviteter, der er målrettet den enkelte i samarbejde med beboeren. Vi vil sikre en tryg, struktureret og forudsigelig hverdag for den enkelte beboer.

 

Vi arbejder identitetsbevarende ud fra den enkelte beboers livshistorie samt nuværende situation. Vi støtter den enkelte i at deltage i samt føle sig som en del af fællesskabet. Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp for at bevare beboerens egne ressourcer og livskvalitet. Vi har fokus på kommunikation mellem beboeren, pårørende, kollegaer og personale for at skabe en tryg og god atmosfære.


Inden indflytning på vores plejecenter tilbyder vi gerne et hjemmebesøg af kontaktperson og centerleder, hvor forventninger og behov afstemmes. Formålet med hjemmebesøget er at opstarte en tryg relation imellem borger/pårørende og personalet.


Samarbejde med pårørende

På Pandrup Plejecenter har vi et tæt samarbejde med de pårørende.
Der er åbent for pårørende døgnet rundt, både ved direkte henvendelse og telefonisk.
Derudover er der mulighed for, at pårørende kan tilkøbe at spise med ved alle måltider og mulighed for at overnatte på plejecentret.
Pårørende har også mulighed for at låne plejehjemsbussen og køre sammen med beboeren.

Vi ønsker at pårørende er deltagende i vores hjemmebesøg og derudover er der altid mulighed for ekstra dialogmøder, såfremt der er behov for det.

Der afholdes jævnligt beboerarrangementer, som pårørende inviteres med til.

Derudover har plejecentret et Beboer/Pårørenderåd, som er med til at skabe et godt og aktivt miljø for alle interessegrupper på plejecentret.