Strandgården - LeveBo

Strandgården - LeveBo

Nørgaardsvej 20-26
9970 Strandby

Telefon
51620603
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
post@frederikshavn.dk
Hjemmeside
www.frederikshavn.dk

Om os

Boliger

40

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

inge thaarup jensen1

Inge Thaarup Jensen

E-mail
itje@frederikshavn.dk
Strandgården er et sted, hvor det gode hverdagsliv kan leves - alene eller i et godt fællesskab - med en professionel omsorg for den enkelte. Personalets faglighed med passende mængder humor og spontanitet præger indsatsen.

Omgivelser

Strandgården LeveBo er placeret i en mindre by nord for Frederikshavn, beliggende tæt ved stranden og den lille fiskerihavn. Strandgården ligger centralt i Strandby.

Vision

I Center for Sundhed og Pleje arbejder vi ud fra fire rammesætninger: glade borgere - tilfredse medarbejdere - sund økonomi - udviklingsperspektiv.

I Frederikshavn Kommune er der en overordnet vision om, at den der kan selv, skal selv.

Selvhjulpenhed skal være omdrejningspunktet i indsatsen for at øge din livskvalitet og gøre dig i stand til at klare dig selv længst muligt. Det betyder dog også, at den der ikke kan selv, skal hjælpes.

Vi anerkender og fremmer, at du har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet, så du fortsat har mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - også når du bor i plejebolig. Dette gøres gennem rehabilitering, som foregår i tæt samarbejde mellem dig, dine pårørende og plejepersonalet.

Vi dyrker samskabelsen og de nære relationer i respekt for den enkeltes liv. Disse værdier hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med dig i det daglige.

Aktiviteter

Vi lægger vægt på daglige aktiviteter, som alle kan deltage i, bl.a. at holde hus, lave mad, samt socialt samvær.
Der er en lang række aktiviteter, som er et tilbud til beboerne. Vi engagerer i høj grad vores aktive frivilliggruppe i dette arbejde. Her kan nævnes:
- RickShaw køretur
- Sangaktiviteter
- Gudstjenester
- Sommerfest med grill og levende musik
- Fælles aktiviteter med dagplejen og den lokale SFO
- Besøg af frivillige spillemænd med dans
- Busture
- Aktivitetscenter i tilknytning til plejecenteret. Her kan man strikke, spille skak og meget andet mens man nyder sin kaffe.

Relation til beboerne

I plejeboligerne tager vi udgangspunkt i

- At vi i fællesskab kan skabe et trygt miljø og yde den pleje, omsorg og støtte du har behov for, for at få en god hverdag.

- At vi kan tale åbent g ærligt med hinanden, så vi sammen kan finde den bedste løsning.

- At du får så stor frihed og indflydelse på din egen tilværelse som muligt og støttes i at være aktiv og medbestemmelse.

- At du og din familie altid er velkomne  til at stille spørgsmål, og vi vil gøre vores bedste for at være behjælpelige.

Samarbejde med pårørende

Vi prioriterer samarbejdet med familie og pårørende højt. I samarbejde med pårørende laver vi arrangementer efter årstiden, hvor alle er velkommen til at deltage. Vi er meget åbne over for nye forslag og initiativer.

På Strandgården har vi mange frivillige tilknyttet de enkelte huse. De er en del af vores dagligdag og er med til at gøre en forskel.

Husene er altid åbne, så de pårørende kan komme på besøg, og vi tager godt imod dem. Der kan f.eks. holdes fødselsdag og laves fælles mad i tæt dialog med beboere og pårørende. Er der andet, der skal fejres, kigger vi også på det med åbne øjne.


Om os

Boliger

40

Beboere

Om boligerne

Boligen er indrettet med kombineret sove- og opholdsrum og eget badeværelse. Der er et lille anretter køkken.

Boligen

På Strandgården er 20 boliger kategoriseret som demensboliger, og de er dermed særligt demensegnede. 20 boliger er kategoriseret som somatiske boliger

Indskud og husleje

Indskud minimum xx kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
xx kr.

Oplysninger om husleje og indskud mm. fås ved henvendelse til www.vesterport.dk
 

Kontakt

Strandgården - LeveBo

Nørgaardsvej 20-26
9970 Strandby

Telefon
51620603
E-mail
post@frederikshavn.dk
Hjemmeside
www.frederikshavn.dk

Mad

Vi ved, hvad god mad kan gøre ved humøret og helbredet. Derfor værner vi om sund og nærende kost, som smager og dufter godt.
Lige såvel som smag og kvalitet er vigtig, har rammerne omkring måltidet også betydning for dit velbefindende - og dem er du selv med til at sætte. Sammen med de øvrige beboer har du desuden mulighed for at få indflydelse på måltidernes sammensætning. Beboerne spiser i fællesskab, men ønskes det kan måltiderne indtages i egen bolig.

Om ydelser med egenbetaling

Hvis der er behov eller ønsker om ekstra ydelser, bliver det vurderet i hvert enkelt tilfælde.

Kontakt

Strandgården - LeveBo

Nørgaardsvej 20-26
9970 Strandby

Telefon
51620603
E-mail
post@frederikshavn.dk
Hjemmeside
www.frederikshavn.dk