Solgården

Plejehjemmet Solgården er Aalborg Kommunes nordligst beliggende plejehjem
Solgården Luneborgvej 16G
9382 Tylstrup
Telefon
9982 7060
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
ingvar.arnason@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

23

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Vask af sengetøj ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

På Solgården lægger vi vægt på tryghed og nærvær. Så længe der er et liv, skal det leves!

Omgivelser

Solgården er Aalborg Kommunes nordligst beliggende plejehjem, der ligger i Tylstrup tæt ved kommunegrænsen til Brønderslev.

Værdier

Hos os er borgeren i fokus. Selvom man er afhængig af hjælp, er det vigtigt for os, at beboerne hver især kan mærke, at de fortsat har indflydelse på deres eget liv.


Aktiviteter

På Solgården afholder vi mange faste aktiviteter og aktiviteter, der er tilrettelagt efter beboernes ønsker og behov. 

De fleste faste aktiviteter foregår enten i vores tilknyttede aktivitetscenter eller i salen, hvor beboerne kan deltage i kreative aktiviteter, motion og gymnastik, foredrag, spille banko og andre spil sammen med de øvrige brugere fra lokalområdet. 

Solgården har også en støtteforening, der laver aktiviteter for beboerne. Hver tirsdag arrangerer frivillige borgere fra Tylstrup en tur rundt i byen for plejehjemmets beboere og to gange om måneden afholder vi gudstjeneste med henholdsvis Folkekirken og Bethania.
Beboere gør gymnastik

Relation til beboerne

På Solgården anlægger vi en rehabiliterende tilgang til plejen af beboerne i tæt samarbejde med og respekt for den enkelte beboer.

Hver beboer har en primær og en sekundær kontaktperson, der varetager beboerens interesser og har kontakten til de pårørende.

Plejehjemslæge tilknyttet Solgården
Solgården har Lægeklinikken Sulsted tilknyttet som praktiserende læger. Vi anbefaler, at beboerne skifter læge til Lægeklinikken Sulsted, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Solgårdens medarbejdere.

Samarbejde med pårørende

Solgården har et aktivt bruger- og pårørenderåd. I dagligdagen er alle velkomne. Vi byder altid på en kop kaffe og inviterer de pårørende med ved alle større arrangementer.