Skovbrynet

Plejehjemmet Skovbrynet ligger i Gistrup og rummer 45 rækkeboliger

Skovbrynet

Roden 8-18
9260 Gistrup

Telefon
9931 5675
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside

Om os

Boliger

45

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Mulighed for tilkøb
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Sansehave
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Pia Iversen

E-mail
Skovbrynet er et dejligt hus med højt til loftet, som ligger i lækre omgivelser. Vi skaber gode relationer, vægter en rehabiliterende tankegang, rummelighed, samarbejde og aktiviteter.

Omgivelser

Skovbrynet ligger i Gistrup i udkanten af Aalborg. Der er indkøbsmuligheder i gåafstand fra plejehjemmet, som ligger i naturskønne omgivelser med marker og heste i nærheden. 

Alle boliger ligger i stueplan og har adgang til en lille terrasse. Plejehjemmet er omgivet af grønne områder med træer, græsplæner, hække og fælles terrasser. Vi har desuden en dejlig sansehave med vandkunst, frugttræer, bærbuske og højbede.

Værdier

Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og hans eller hendes netværk. Vi udviser nærhed, ansvarlighed og respekt i mødet med borgeren. 

Aktiviteter

På Skovbrynet afholder vi dagligt forskellige aktiviteter og har frivillige med forskellige interesseområder tilknyttet huset. Aktiviteterne tilpasses gennem dialog til beboernes ønsker og behov samt vores muligheder for at indfri dem.

Vi udarbejder en månedlig aktivitetsplan og afholder forskellige aktiviteter i løbet af året – f.eks. grillfester, høstfest, julefrokost, juleaften, nytårsaften, påskefrokost mv. Hertil kommer aktiviteterne i dagligdagen – f.eks. fælles gåture, fællessang og –hygge, ”en lille en”, stolegymnastik, ture i det blå, højtlæsning og meget andet.

Hvis de ønsker det, kan beboerne f.eks. også deltage i køkkenarbejdet i boenheden og/eller havearbejdet i sansehaven.

Relation til beboerne

Skovbrynets små boenheder skaber grobund for gode familiære og nære relationer de enkelte beboere imellem.

Vi har dygtige og engagerede medarbejdere, hvis faglige viden vi vægter højt, så vi kan tilrettelægge den bedste pleje og omsorg ud fra den enkelte beboers behov, og de vilkår han eller hun har i livet. 

Vi lægger vægt på:

 Rummelighed – efter individuel aftale kan beboerne f.eks. tage deres husdyr med på plejehjemmet.


Rehabiliterende tankegang – dvs. at vi styrker beboeren i de gøremål han eller hun allerede mestrer og hjælper hinanden ved måltider og øvrigt hyggeligt fællesskab.

Samarbejde med beboeren og de pårørende – beboeren skal være ”herre i eget liv”.

Indflytning
Ved indflytningen får beboeren tildelt en kontaktperson samt et kontaktteam i boenheden. 

Kontaktpersonen og plejehjemslederen afholder en indflytningssamtale med den nye beboer og eventuelle pårørende for at afklare beboerens drømme, ressourcer samt ønsker og behov for den fremtidige dagligdag på Skovbrynet.

Vi benytter samtidig lejligheden til at høre om beboerens liv. Vi er nysgerrige på at høre, hvem beboeren er og lære ham eller hende bedre at kende.

Vi udarbejder desuden en sygeplejefaglig udredning, hvor beboeren i samarbejde med en sygeplejerske og en medarbejder fra kontaktteamet drøfter eventuelle helbredsmæssige udfordringer og behandlinger samt planlægger nye indsatser for sygeplejen, hvis der er behov for det.

Vi har desuden tilknyttet et basisteam, der består af en fysioterapeut og en ergoterapeut, som besøger den nye beboer ved indflytningen og afklarer, om han eller hun har behov for støtte til at bevare eller forbedre sit funktionsniveau eller er behjælpelige med at ansøge om et træningsforløb, hvis der er behov for det.

Plejehjemslæge tilknyttet Skovbrynet

Skovbrynet har Lægerne Sløjfen tilknyttet som praktiserende læger. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne Sløjfen, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Skovbrynets medarbejderne.

Samarbejde med pårørende

Vi ser de pårørende som en aktiv ressource og inviterer dem i samarbejde med beboerne gerne ind i livet på Skovbrynet - både ved højtider og i dagligdagen. 

Vi ser det som vigtigt, at beboerne bevarer de gode relationer til deres nære og ønsker at støtte op om deres vaner og traditioner i videst muligt omfang.

Om os

Boliger

45

Beboere

Om boligerne

Plejeboligerne på Skovbrynet ejes af boligselskabet Alabu og består af 5 boenheder med 9 boliger i hver enhed. En af boenhederne er forbeholdt borgere med en demenssygdom. 

I tilknytning til hver boenhed er der fælles køkken og opholdsstue samt en stor fælles terrasse.

I fællesbygningen er der administration og et stort fællesrum med køkken. Fællesrummet benyttes fortrinsvis til aktiviteter og fester og kan lånes af beboerne uden beregning.

Boligen

Boligerne er omgivet af grønne områder og består af stue med tekøkken – hvor der er plads til et køleskab - samt et badeværelse. Hver bolig har adgang til en lille terrasse og redskabsskur.

Indskud og husleje

Indskud minimum 16.100 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.494 kr.
Der tages forbehold for fejl og ændringer i husleje, indskud mv.

Kontakt

Skovbrynet

Roden 8-18
9260 Gistrup

Telefon
9931 5675
E-mail
Hjemmeside

Mad

Mad
På Skovbrynet serverer vi morgenmad i tidsrummet kl. 7.30–10.30. Vi bager hver dag friskt franskbrød til morgenbordet i boenhederne.

Til frokost spiser vi smørrebrød, som to gange om ugen suppleres med en lun ret. Boenhederne kan vælge mellem flere slags brød samt pålæg og pynt efter ønske til frokosten.

Eftermiddagskaffen serveres med friskbagt brød, som kan erstattes af kakao og boller, når en beboer har fødselsdag. Hvis beboeren ønsker det, kan han eller hun bestille lagkage mod ekstrabetaling.

Til middagen kan hver boenhed vælge mellem to forskellige hovedretter. Middagen består af varm hovedret og biret, som enten kan bestå i en suppe til forret eller en dessert.

Vi betragter måltidet som et fælles socialt anliggende, som beboerne indtager sammen i de fælles opholdsrum.

Vi lægger vægt på, at måltidet er indbydende og maden spises ved et veldækket bord i en hyggelig stemning.

Ved højtiderne serverer plejehjemmet vin, øl, sodavand og en snaps til måltidet. I den øvrige del af året bidrager beboerne i boenhederne selv med drikkevarer efter eget ønske. 


Hvis beboeren ønsker det, kan han eller hun spise måltiderne i sin egen lejlighed. Den enkelte beboer kan også invitere gæster og bestille ekstra kuverter til måltiderne efter ønsker og behov.

Rengøring
Vi har ansat en husassistent, som gør rent i beboernes lejligheder efter Aalborg Kommunes kvalitetsstandard. Vi aftaler, hvilke opgaver beboeren selv kan deltage i og hvilke opgaver, han eller hun har brug for hjælp til. 

Tøjvask
Vi vasker beboernes tøj i boenhederne efter Aalborg Kommunes kvalitetsstandard eller skønnet behov. 

Hvis beboeren fortsat selv kan vaske sit tøj, aftaler vi tid i vaskehuset, hvor beboeren kan benytte vaskemaskine og tørretumbler. Hvis beboeren har brug for hjælp til tøjvasken, afklarer vi, om beboeren f.eks. kan være behjælpelig med at lægge sit tøj sammen og på plads eller om vedkommende har brug for hjælp.

Om ydelser med egenbetaling

Beboerne skal påregne egenbetaling for aktiviteter, fester og ture ud af huset.

Kontakt

Skovbrynet

Roden 8-18
9260 Gistrup

Telefon
9931 5675
E-mail
Hjemmeside