Bøgemarkscentret, specialplejehjem

boegemarkscentret header indgang lige forfra paa afstand2
Bøgemarkscentret, specialplejehjem Bøgemarksvej 3
9230 Svenstrup J
Telefon
9982 3560
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
lfs-aeh@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

28

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi har højt til loftet. Vi tager udgangspunkt i den enkelte, men har plads til alle.

Omgivelser

Bøgemarkcentret ligger i hjertet af Svenstrup ca. 10 km fra Aalborgs centrum. Det er et specialtilbud med en målgruppe af borgere fra 18 til 60 år, som har et misbrug og senhjerneskade efter misbrug.

Værdier og målsætninger

Bøgemarkcentret er et hjem med højt til loftet.

Vi arbejder for, at Bøgemarkcentret er et aktivt og levende hus, der opleves og føles som en enhed, hvor vi arbejder på tværs af boenhederne.

Vi lægger vægt på, at huset er præget af tryghed, trivsel, selvbestemmelse, omsorg, glæde og udvikling.


Til gavn for både beboerne og medarbejderne arbejder vi værdibaseret med udgangspunkt i vores værdier: 

• ansvar og åbenhed
• rummelig, fleksibel og tryg
• udvikling og læring
• sundhed og sikkerhed
• synlig ledelse

og vores målsætninger:

• vi lægger vægt på respekt
• vi giver omsorg
• vi støtter netværk
• vi lægger vægt på selvbestemmelse
• vi lægger vægt på personlig udvikling
• vi lægger vægt aktivitet
• vi lægger vægt på medindflydelse
• vi lægger vægt på, der er plads til beboernes seksualitet

Aktiviteter

Vi har fast kontaktpersonsordning – dvs. at hver beboer har sin egen faste kontaktperson.

Vi afholder beboermøder flere gange om året, hvor beboerne i de 4 boenheder har mulighed for at have medbestemmelse på de aktiviteter, der foregår i huset.

Vi har også frivillige tilknyttet, som arrangerer aktiviteter efter behov og årstid.

Relation til beboerne

På Bøgemarkcentret har vi specialiseret os i at aktivere og strukturere hverdagen for yngre såvel som ældre med misbrug, misbrugsvaner, misbrugsadfærd og hjerneskader. 

Alt bliver gjort i et kærligt og omsorgsfuldt miljø, hvor vi tager hensyn til den enkelte, som vi anlægger en individuel tilgang til. Det er vigtigt, at beboeren føler sig aktiveret og set i forhold til netop hans eller hendes behov og ønsker.

Rehabiliterende tilgang til beboerne
Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang og forventer, at beboeren bruger de færdigheder, han eller hun har – som f.eks. borddækning og -afrydning, sætte service i opvaskemaskinen, lægge tøj sammen, deltage i rengøring osv.

Vi sørger endvidere for at fremme situationer, hvor beboerne yder omsorg for hinanden – f.eks. når de spiser sammen, er behjælpelige med at ledsage hinanden osv.

Plejehjemslæge tilknyttet Bøgemarkscenteret
Bøgemarkscenteret har Lægerne i Svenstrup tilknyttet som praktiserende læge. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne i Svenstrup, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med medarbejderne på Bøgemarkscentret.

Samarbejde med pårørende

Hvis de ønsker det, inddrager vi gerne de pårørende, som vi inviterer til fester og aktiviteter flere gange om året. 

Vi inviterer beboerne og deres pårørende til at deltage i vores bruger- og pårørenderåd hvert år, men da der ikke har været tilstrækkelig opbakning, har Bøgemarkcentret i øjeblikket ikke noget bruger- og  pårørenderåd.

Personalet har i gennemsnit 21 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023