Pleje- og Omsorgscenter Banebo

Pleje- og Omsorgscenter Banebo Marsk Stigsvej 4
8800 Viborg
Telefon
87876860
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
asr@Viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Banebo

Om os

Boliger

92

Beboere

92

Lejligheder

 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Banebo er et sted, hvor der er sjæl, plads til forskellighed, selvbestemmelse og hvor humor er en vigtig drivkraft

Omgivelser

Banebo er centralt beliggende i Viborg by, i den nye bydel Banebyen, med udsigt over byens tage og Søndersø.
Hærvejsstien løber lige forbi Banebo, hvilket gør, at Banebo er knyttet sammen med midtbyen via den nye Banebro. Der er ikke langt til sygehus, busser og tog.

Vision og værdigrundlag

Logo Banebo

Kerneopgaven
Kerneopgaven i vores arbejde er, at ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.

Derfor:

 • Har vi fokus på måden, hvorpå vi møder borgeren og afstemmer forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Tager vi altid udgangspunkt i borgerens muligheder – frem for begrænsninger. Alle kan bidrage med noget og de, der kan selv, skal selv. Vi støtter og udfordrer den enkelte til at kunne selv og arbejder derfor med rehabilitering og progression.

Succeskriterier:
Vi lykkes, når:

 • Vi arbejder efter fælles mål og retning

 • Vi koordinerer vores ressourcer og aktiviteter

 • Borgerne er tilfredse og oplever koordinerede, sammenhængende forløb

 • Vi som ansatte trives

 • Den fælles økonomi er sund.

 

Vision:

 • Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv

 • Aktivt medborgerskab og sund livsførelse

 • Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår

En rehabiliterende tilgang:
Vores mål er at arbejde 100% rehabiliterende i Viborg Kommune med udgangspunkt i følgende fire prioriteringer:

 • Vi afstemmer altid forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Vi sætter det rigtige hold omkring borgeren

 • Vi løser opgaven med stor kvalitet

 • Vi trives og er motiverede af vores kerneopgave

Vi forstår rehabilitering som værende
”en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”

 

Aktiviteter

Banebo er et nyetableret plejehjem, hvilket gør, at vi arbejder hårdt på at få flere, spændende, ugentlige aktivitet.

I øjeblikket består de ugentlige aktiviteter af arrangementer i festsalen med sang og musik. Derudover kan beboerne godt lide at hygge sig i løbet af dagen, f.eks. med at samle puslespil.

Relation til beboerne

I forbindelse med indflytningen vil du få tilknyttet to kontaktpersoner, der i samarbejde med dig og dine pårørende vil afdække dine behov for at finde ud af, hvilken hjælp du skal have tildelt. Hjælpen tildeles med afsæt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard og dine individuelle behov og ønsker.

Du kan få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, rengøring, sygepleje, træning og aktiviteter.

Hjælpen revurderes løbende og tager afsæt i vores kerneopgave med at "Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet".

 

Samarbejde med pårørende

Vi vægter at have et godt samarbejde med pårørende, og de er altid velkommen i din bolig og på centret.