Pleje- og Omsorgscenter Liselund

Forside Facade Liselund 1
Pleje- og Omsorgscenter Liselund Liseborg Hegn 10A
8800 Viborg
Telefon
87876645
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sand@viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Liselund

Om os

Boliger

60

Beboere

60

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Livskvalitet er i højsædet på Liselund

Omgivelser

Liselund ligger i udkanten af Viborg by tæt på landet. Hovedbygningen er bygget omkring en åben motionsgård, og rummer kontorer, cafe, medierum, to gæsteboliger for pårørende, fælles aktivitetsrum, motionsrum, wellness, hughus, den gamle stue, orangeri, væksthus, frisørsalon samt fælles køkkenfaciliteter.

Udenfor er der flotte rammer, med gårdhavemiljøer og campingvogn, drivhus, petanquebane og meget mere.

Vision og værdigrundlag

Logo Liselund

Kerneopgaven
Kerneopgaven i vores arbejde er, at ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.

Derfor:

 • Har vi fokus på måden, hvorpå vi møder borgeren og afstemmer forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Tager vi altid udgangspunkt i borgerens muligheder – frem for begrænsninger. Alle kan bidrage med noget og de, der kan selv, skal selv. Vi støtter og udfordrer den enkelte til at kunne selv og arbejder derfor med rehabilitering og progression.

Succeskriterier:
Vi lykkes, når:

 • Vi arbejder efter fælles mål og retning

 • Vi koordinerer vores ressourcer og aktiviteter

 • Borgerne er tilfredse og oplever koordinerede, sammenhængende forløb

 • Vi som ansatte trives

 • Den fælles økonomi er sund.


Vision:

 • Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv

 • Aktivt medborgerskab og sund livsførelse

 • Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår

En rehabiliterende tilgang:
Vores mål er at arbejde 100% rehabiliterende i Viborg Kommune med udgangspunkt i følgende fire prioriteringer:

 • Vi afstemmer altid forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Vi sætter det rigtige hold omkring borgeren

 • Vi løser opgaven med stor kvalitet

 • Vi trives og er motiverede af vores kerneopgave

Vi forstår rehabilitering som værende
”en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”

 

Aktiviteter

På Liselund vægtes hverdagens aktiviteter højt, som vi inddrager beboerne i.  Herudover bliver der arrangeret fællesaktiviteter i form af sang og musik, motion og bevægelse.

En gang om måneden er der gudstjeneste ved sognets præst. Der er erindringsdans, gåture og besøgshunde fra Tryg. Der kan også komme jazzmusikere, mandekor, andre musikere og omsorgsklovne på besøg.

I løbet af året arrangeres der desuden fællesaktiviteter, især i forbindelse med højtiderne, hvor alle husets borgere får mulighed for at være sammen. De fælles aktivitetsrum lægger op til, at borgerne fra hele huset kan bruge dem, som det passer ind i dagsrytmen.

Ligeledes giver vores udendørsfaciliteter med drivhus, gangstier og petanquebane gode muligheder for fællesaktiviteter, når vejret tillader det.

På Liselund har vi kontakt med en gruppe frivillige, som kommer på besøg hver uge og laver forskellige aktiviteter med borgerne. Fx stolegymnastik, bob, sang og musik og meget mere.

aktiviteter liselund

Relation til beboerne

bebeoer og medarbejder i drivhus

Liselund er et demenscenter med høj grad af tværfaglighed. Vi går ind for åbenhed og dialog med det formål at skabe arbejdsglæde, som skal have en positiv afsmittende effekt på både borgere og deres pårørende samt gæster i huset.

Vi mener, at det er værdifuldt at:

 • Skabe rammerne for et hjemligt miljø, hvor der er mulighed for at leve et privat liv i egen bolig, og hvor der er respekt for den enkeltes selvbestemmelse.

 • Skabe en hverdag med overskuelighed, genkendelighed og tilpassede oplevelser.

Vi mener, at det er vigtigt, at borgerne har indflydelse på dagligdagen, og har medbestemmelse i egen afdeling.

Personalet vil støtte og stimulere den enkeltes ressourcer til et aktivt liv. Vi mener, at det er værdifuldt at:

Vi mener, at det er vigtigt, at borgerne har indflydelse på dagligdagen, og har medbestemmelse i egen afdeling. Personalet vil støtte og stimulere den enkeltes ressourcer til et aktivt liv.

 

 

Samarbejde med pårørende

Beboernes pårørende, naboer og venner er altid velkomne på Liselund. Vi tilstræber, sammen med beboeren, at have en god kontakt til netværket. Ønsker pårørende at spise med eller at overnatte i en af gæsteboligerne, kan det aftales med personalet.