Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken

Facade

Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken

Gl Banevej 8
7470 Karup J

Telefon
87876400
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
mav@viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken

Om os

Boliger

35

Beboere

35

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Marianne Villekold

E-mail
mav@viborg.dk
På Åbrinken har  værdier som omsorg, respekt og anerkendelse stor værdi for os.
Vi vægter et godt samarbejde med de pårørende, som altid er meget velkomne.

Omgivelser

Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken er omgivet af terrasser og en dejlig stor have, hvor beboere og deres pårørende kan gå ture eller nyde en stille stund.

Desuden har vi diverse fælles- og møderum, en sygeplejeklinik, et snoozelrum, cafe/festsal m.v.

Et snoezelrum er et sansestimulerende rum, hvor vi kan tilbyde beboerne forskellige kontrollerede stimuli. Sanserne kan vækkes eller dæmpes alt efter den enkelte beboers behov. Her er tale om lyd - og synsstimulering som f.eks. fuglesang, stjernehimmel, lyskegler m.m. Rummet er indrettet med både en vandseng og god lænestol.


Vision og værdigrundlag

Kerneopgaven:
Kerneopgaven i vores arbejde er, at ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.

Derfor:
 • Har vi fokus på måden, hvorpå vi møder borgeren og afstemmer forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren
 • Tager vi altid udgangspunkt i borgerens muligheder – frem for begrænsninger. Alle kan bidrage med noget og de, der kan selv, skal selv. Vi støtter og udfordrer den enkelte til at kunne selv og arbejder derfor med rehabilitering og progression.

Succeskriterier:
Vi lykkes, når:
 • Vi arbejder efter fælles mål og retning
 • Vi koordinerer vores ressourcer og aktiviteter
 • Borgerne er tilfredse og oplever koordinerede, sammenhængende forløb
 • Vi som ansatte trives
 • Den fælles økonomi er sund.

 

 

Vision:
 • Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv
 • Aktivt medborgerskab og sund livsførelse
 • Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår

En rehabiliterende tilgang:
Vores mål er at arbejde 100% rehabiliterende i Viborg Kommune med udgangspunkt i følgende 4 prioriteringer:
 • Vi afstemmer altid forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren
 • Vi sætter det rigtige hold omkring borgeren
 • Vi løser opgaven med stor kvalitet
 • Vi trives og er motiverede af vores kerneopgave

Vi forstår rehabilitering som værende
”en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”

 

Aktiviteter

Der er udarbejdet et årshjul for husets aktiviteter, og heraf kan vi fx nævne følgende faste aktiviteter:

På Åbrinken har vi Stjernestundsmedarbejdere, som bl.a. står for at afholde aktiviteter for beboerne hver dag i tidsrummet kl. 14:30-17:30. Aktiviteterne består f.eks. af sang, højtlæsning, spil, kreativt arbejde, banko m.m.

Vi holder af sang og musik på Åbrinken. Et par eftermiddage om ugen synger vi sammen, og hver måned får vi besøg af børnehaven, som kommer og synger for os.

Til stor glæde for beboerne kommer hunden Mach og dens ejere på besøg hver 2. mandag.

Hver 3. uge har vi gudstjeneste.

Billedet ved siden af teksten, er fra da vi havde besøg af en musikterapeut i foråret 2017. Dette var så stor en succes, at vi gentager dette to gange i efteråret / vinteren 2018.

Herudover har vi faste traditioner for højtiderne, og ikke mindst afholder vi vores årlige Løvfaldsfest.


Relation til beboerne

  Som det står nævnt i afsnittet Vision og værdigrundlag, så er følgende kerneopgave helt central på Åbrinken "At samarbejde med beboeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet" 

  Når vi arbejder ud fra denne kerneopgave, har værdier som omsorg, respekt og anerkendelse stor betydning og værdi for os.

Samarbejde med pårørende

Vi vægter samarbejdet med de pårørende højt og alle er altid velkomne på Åbrinken - vi har altid kaffe på kanden.

Det er utrolig vigtigt for både beboere og pårørende stadig at være en del af hinandens liv og hverdag. Det er også derfor, at pårørende er med inde over beboerens forløb på Åbrinken.


Her på Åbrinken har vi et bruger- og pårørenderåd, som arbejder på at styrke dialogen mellem dig og dine pårørende og Kommunen. Det vil sige, at pårørenderådet er til for at repræsentere din stemme og dine interesser. Der afholdes møder ca. fire gange årligt eller efter behov. Rådet består af centerlederen (Marianne Villekold), en medarbejderrepræsentant, to til tre pårørende og to til tre beboere. Vi afholder valg hvert år og repræsentanterne er valgt for en periode af to år.

 

Om os

Boliger

35

Beboere

35

Om boligerne

På Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken er der i alt 35 boliger, som er opdelt i tre afsnit:

Bellisstræde har 11 boliger og er en almen somatisk plejeafdeling. På Bellisstræde er otte af boligerne 1-værelseslejligheder, tre af boligerne er 2-værelseslejligheder, som dermed er velegnet til ægtepar. Alle boliger er med eget bad og toilet samt tekøkken og udgang til egen terrasse. I afsnittet er der et fælles køkkenalrum, hvor det er muligt at deltage i socialt samvær, herunder fællesspisning.

Anemonestræde udgøres af 16 boliger, hvor målgruppen er voksne med fysiske og/eller psykiske handicap. Her bor ligeledes beboere med misbrugsproblematikker. Alle boligerne er 1-værelseslejligheder med eget bad og toilet samt udgang til egen terrasse. Her er der også et stort fælles køkkenalrum.

Grøften er med sine syv faste boliger, og en midlertidig afklaringsplads, ligeledes et specialafsnit. Her er målgruppen beboere med senhjerneskade, ofte med misbrugsproblematikker. Boligerne i Grøften er alle 1-værelseslejligheder med eget bad og toilet. Nogle lejligheder har tekøkken og egen udgang til terrasse. Der er et stort fælles køkkenalrum indrettet som kombineret spise- og fjernsynsstue.


Boligen

Alle boligerne på Åbrinken udlejes af Viborg Kommunes ejendomsadministration Energi & Ejendomme, hvor lejeloven er gældende. Betaling af indskud og husleje foregår direkte til ejendomsadministrationen.


Indskud og husleje

Indskud minimum 16.207,00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
3.175,00 kr.

Priseksemplet tager udgangspunkt i en bolig på 39 m2 (2019)

Kontakt

Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken

Gl Banevej 8
7470 Karup J

Telefon
87876400
E-mail
mav@viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken

Mad

Tilbud til borger på Viborg kommunes plejehjem
Vælger du en af Viborg kommunes plejehjem, så vil du opleve at:

 • Du tilbydes god og velsmagende mad lavet af gode råvarer, så dit behov for ernæring tilgodeses.

 • Din livskvalitet fremmes gennem en optimal ernæringstilstand

 • Måltidet er med til at fremme socialt samvær.

 • Du har medindflydelse på maden og måltiderne

Menu efter beboernes ønsker

Køkkenet arbejder med gamle dyder, friske råvarer og mange forskellige tilbud, som vi håber, du vil synes om. Hos os sætter vi mad, smag og velvære i højsædet, hvilket vores erfarne kostfaglige personale sørger for.

 

Menuplanen bliver fornyet ud fra beboernes ønsker, så der året rundt er spændende og lækre retter på menuen. For det meste består menuen af traditionelle danske retter, men menuerne følger også årstiderne og bliver tilberedt af sæsonens friske råvarer.

 

Det er plejepersonalet, som informerer køkkenpersonalet løbende om, hvilke individuelle ønsker og behov du har. Dine pårørende er også velkomne til at kontakte plejepersonalet, hvis de har spørgsmål eller ønsker. Plejepersonalet vil formidle spørgsmål og ønsker videre til det kostfaglige personale.

 

Fokus på hjemlighed på kommunes plejecentre

På vores plejehjem har vi fokus på ”det gode måltid” og på at skabe hjemlighed og hverdagsliv for beboerne.

 

Madtilbuddet er udarbejdet som en fleksibel løsning med henblik på beboernes daglige gøren. Tilbuddet er, at beboerne kan være med til at tilberede maden fra bunden på afdelingen, hvis det ønskes, og næste dag er aktiviteten måske en tur i haven, og så kan maden være helt færdig og klar til at sætte på middagsbordet. Der er ligeledes mulighed for en kombination af de nævnte eksempler.

 

Vi anbefaler, at du spiser sammen med de andre på afdelingen. Det styrker det sociale samvær, og dette kan bidrage til, at du spiser mere og får den energi, du har brug for.

 

Har du individuelle kostbehov?
Har du brug for diabeteskost, fedt- og kolesterolkost, energitæt kost, blød kost, vegetarkost eller ønsker du ikke at spise fisk, kan vi tilbyde dig mad, der matcher dine behov. Tilbud til borger på Viborg kommunes plejehjem.

Om ydelser med egenbetaling

Køkkenet tilbyder en døgnkostpakke, hvor vi tænker måltider ind til hele døgnet. Derfor indgår alle dagens måltider samt drikkevarer.

Vi sikrer, at der støttes op om måltider og drikkevarer tilpasset dine ønsker og ernæringsbehov.

Døgnkostpakken består af 3 hovedmåltider, mellemmåltider samt drikkevarer.

Pris for en døgnkostpakke er 125,00 kr. pr. dag.

Der er dog loft over egenbetaling pr. måned på 3834,00 kr. i 2021.   

Kontakt

Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken

Gl Banevej 8
7470 Karup J

Telefon
87876400
E-mail
mav@viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken