Plejecenter Dagmargården

Plejecenter Dagmargården Sygehusvej 1
8660 Skanderborg
Telefon
8794 8600
Virksomhedsform
E-mail
Plejedistrikt.Skanderborg@skanderborg.dk
Hjemmeside
Få mere information om ansøgning af plejebolig her.

Om os

Boliger

54

Beboere

57

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

"Vi understøtter borgeren i at mestre sit liv og har fokus på borgerens livskvalitet"

Omgivelser

Dagmargården er et nybygget plejecenter i Skanderborg midtby med udsigt over Lillesø. Der er let adgang til hovedgaden med indkøbsmuligheder og mulighed for at besøge kulturhuset og byparken.

Aktiviteter

Vi har en aktivitetsafdeling med aktiviteter for såvel beboere som borgere fra lokalområdet. Disse aktiviteter arrangeres af både frivillige og personale. Endvidere afholdes der forskellige arrangementer, for eksempel banko, sang, gudstjeneste, underholdning m.v. Der er desuden TV og mulighed for andre fælles aktiviteter

Relation til beboerne

Vi tager udgangspunkt i borgerens perspektiv og skaber en professionel og menneskelig relation. Vi samarbejder med borgeren, borgerens netværk, frivillige samt kollegaerne på hele ældreområdet, hvor vi i sampsil benytter forskellige fagligheder.

Samarbejde med pårørende

I løbet af de første 14 dage afholdes en indflytningssamtale, hvor de gensidige forventninger afstemmes mellem borgere, pårørende og personalet i forhold til hverdagen og det fremtidige samarbejde. Pårørende er velkomne til at deltage i borgerens dagligdag eksempelvis gåture, deltage i aktiviteter m.v.