Plejecenter Kildegården

Plejecenter Kildegården Kildevej 10
8660 Skanderborg
Telefon
8794 8600
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Plejedistrikt.skanderborg@skanderborg.dk
Hjemmeside
Få mere information om ansøgning af plejebolig her.

Om os

Boliger

66

Beboere

66

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

"Vi understøtter borgeren i at mestre sit liv og har fokus på borgerens livskvalitet"

Omgivelser


Plejecenter Kildegården er beliggende i den nordlige del af Skanderborg Kommune tæt ved skov og med udsigt over Skanderborg by og sø. Centeret er opdelt i tre afdelinger; Skovkilden med 29 boliger, Udsigten med 17 boliger og K12 med 20 boliger. Plejecentret blev bygget i 1971, og blev i 2003 totalrenoveret.

Aktiviteter

Vi har et stort aktivitetscenter, hvor du har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Endvidere afholdes der forskellige arrangementer i huset eller på den enkelte afdeling, for eksempel banko, sang, gudstjeneste, underholdning, m.v. I løbet af året vil de forskellige højtider som jul, nytår og påske blive markeret, ligesom vi arbejder med årets forskellige mærkedage som f.eks. kartoflernes dag, pandekagernes dag, " husker du" osv.

I forhold til frivillige, har vi et godt samarbejde med besøgsvenner, frivillige fra "cykling uden alder" og frivillige fra kirken og frivillige som hjælper til ved forskellige arrangementer i løbet af året.

Der er et udvalg af bøger i Dagcentret på Kildegården samt mulighed for udlån på Skanderborg Bibliotek.

Relation til beboerne

Vi tager udgangspunkt i borgerens perspektiv, og skaber en professionel og menneskelig relation.

Vi samarbejder med borgeren, borgerens netværk, frivillige samt kollegaerne på hele ældreområdet, hvor vi i samspil benytter forskellige fagligheder.

Samarbejde med pårørende

I løbet af de første 4 uger afholdes en indflytningssamtale, hvor de gensidige forventninger afstemmes mellem borger, pårørende og personalet i forhold til hverdagen og det fremtidige samarbejde. 
Pårørende er velkomne til at deltage i borgerens dagligdag eksempelvis gåture, deltage i aktiviteter, m.v.  

Personalet har i gennemsnit 9,46 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2022

Demensmærkning