Egvad Plejehjem

Egvad Plejehjem Ågade 2
6880 Tarm
Telefon
99743300
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
egvadplejehjem@rksk.dk
Hjemmeside
Link til hjemmeside

Om os

Boliger

41

Beboere

42

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi ser det enkelte menneske som unikt og tror på at alle kan og gerne vil bidrage til et godt liv på Egvad Plehjem.
Vi støtter den enkelte beboer i at bevare egen identitet og få en meningsfyldt hverdag

Omgivelser

Egvad plejehjem ligger i udkanten af Tarm by tæt på nybygget boligområde.
Plejehjemmet er omkranset af en dejlig stor have, med mange gode gangstier, så man kan komme rundt om plejehjemmet, hvor der også findes flere små hyggekroge med bænke. I haven finder man også en stor havepavillon, som er til fri afbenyttelse. 
Alle lejligheder har udgang til egen terrasse, hvor der er plads til små havemøbler og blomsterkrukker.
Til hver afdeling er der lukket gårdhave, hvor beboeren trygt kan færdes. 
Vi ligger tæt på museet Hattemagerens hus og forsøgshaven.

Egvad Plejehjems værdier

vores vaerdier nov1

Værdier på Egvad Plejehjem

Aktiviteter

Vi har mange forskellige tilbud om aktiviteter. Der er en del faste aktiviteter som personale og/eller frivillige afholder. Hver måned laves der en aktivitetskalender, så beboere, pårørende og venner af huset kan følge med i og deltage i det der foregår i huset. 
Vi har en dejlig arbejdsom vennekreds, som i løbet af året afholder forskellige arrangementer. Vennekredsen udgiver medlemsbladet Set og Hørt som udkommer 3 gange om året. 
I fællesskab med vennekredsen afholdes der midsommerfest, høstfest, julemarked og afdansningsbal i forbindelse med vores 2 årlige sæsoner af erindringsdans.
Mange frivillige ildsjæle har deres gang på Egvad plejehjem og hjælper ved mange forskellige arrangementer og faste aktiviteter. 
Faste aktiviteter er gudstjeneste, erindringsgruppe, bankospil, sang og musik, erindringsdans, stolegymnastik, højtlæsning, kortklub, besøgshund, filmklub og demenssang.
Af sjove og spændende tiltag er vores samarbejde med børnehaven og skolen, som i løbet af året kommer på besøg flere gange. 
Pårørende er velkommen til at arrangere og deltage i aktiviteterne.

Relation til beboerne

Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboer og arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang, hvor vi støtter og guider den enkelte beboer til at opnå størst mulig selvstændighed og ansvar for eget liv. Ved indflytningssamtalen tager vi udgangspunkt i beboerens livshistorie og drøfter ønsker for fremtiden.
Ikke alle er så heldige at have et velfungerende netværk. Derfor er det vigtigt for alle på Egvad plejehjem at vi skaber gode relationer til beboerne. Et socialt netværk har stor betydning for beboernes livskvalitet. 
I situationer hvor man mister meget af sit nærmeste netværk. Er det svært, at finde overskud til at skabe nye sociale relationer. Netop her er det vigtigt og har en høj prioritet for os, at bevare eller styrke eksisterende sociale relationer og skabe nye relationer i det nye fællesskab som man bliver en del af, når man flytter ind på Egvad plejehjem. 

Samarbejde med pårørende

Beboere og pårørende er en vigtig samarbejdspartner og vi værner om den enkeltes unikke familieliv med holdninger og traditioner. For at bevare dette er et godt og tæt samarbejde mellem beboeren, pårørende og personalet vigtigt. 
Ved indflytningssamtalen og løbende aftales der i hvilken grad de pårørende ønsker at være inddraget.  Alle beboere har kontaktpersoner, som de pårørende altid kan henvende sig til og få drøftet de ting de har på hjertet. Det er de pårørende der bedst kender beboeren, og kan bidrage med vigtig viden, som personalet kan bruge i den daglige pleje og omsorg.
Alle pårørende er velkommen og må meget gerne deltage i dagligdagen på Egvad plejehjem.