Holmegårdsparken

Holmegårdsparken

Ordrupvej 32
2920 Charlottenlund

Telefon
39451800
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
info@holmegaardsparken.dk
Hjemmeside
Holmegaaardsparken

Om os

Boliger

120

Beboere

120

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Linn Werner Hovind

E-mail
linnho@holmegaardsparken.dk
Vi arbejder for det gode liv i Holmegårdsparken

Holmegårdsparken

Vor opgave i Holmegårdsparken er, at tilbyde pleje, omsorg og behandling, der imødekommer beboernes behov fysisk, psykisk, socialt, religiøst og intellektuelt. Her skal det være muligt at leve et trygt liv med mening og maksimal frihed samt at have det bedst mulige grundlag for selvudfoldelse og bevarelse af egen identitet.

Aktiviteter

Der foregår dagligt og ugentligt faste aktiviteter, men der er også plads til spontane aktiviteter på Holmegårdsparken. Aktiviteterne foregår dels ved vores medarbejdere og dels ved vores frivillige.

Relation til beboerne

Det gode liv i Holmegårdsparken er et liv, hvor den enkeltes behov for pleje og omsorg imødekommes så godt som overhovedet muligt.

Det gode liv hos os skal være kendetegnet ved:

 • Respektfuld og omsorgsfuld omgang med beboerne.
 • Individuel pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie.
 • Hjælp til altid at fremtræde velsoigneret.
 • Sund afvekslende kost, smukt anrettet og afpasset den enkelte.
 • Aktiviteter der tilstræber at stimulere og bevare og vedligeholde personlige resurser.
 • Oplevelser, der er med til at gøre dagligdagen varieret.
 • Smukke omgivelser.
 • En værdig livsafslutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde med pårørende

Du er som pårørende altid velkommen på Holmegårdsparken.
Vores samarbejde med de pårørende skal være kendetegnet ved gensidig respekt, afklaring af gensidige forventninger, højt informationsniveau, gode muligheder for fælles oplevelser for beboere og pårørende samt åbenhed for forslag og konstruktiv kritik.

Om os

Boliger

120

Beboere

120

Om boligerne

Der er 20 boliger i hver afdeling. Boligerne er ca. 47 kvadratmeter og består af en stue og et badeværelse. Stuen kan med rumdeler opdeles til henholdsvis en sove- og opholdsafdeling. Der er et lille tekøkken i boligen. I boligen er en seng og skabe samt kaldeapparat og stik til TV/radio, internet og telefon. Derudover møbleres boligen med egne ting.

Boligen

Eksempler på indretning af bolig

Indskud og husleje

Indskud minimum 40.775,00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
9.060,00 kr.

Boligen er en almen bolig. Huslejen fastsættes efter de faktiske omkostninger og godkendes af Gentofte Kommune. Huslejen er inkl. vand, el og kabel-tv og opkræves af OK-Bolig. De samlede udgifter til el, varme, vand og kabel-tv fordeles ligeligt mellem boligerne.


Kontakt

Holmegårdsparken

Ordrupvej 32
2920 Charlottenlund

Telefon
39451800
E-mail
info@holmegaardsparken.dk
Hjemmeside
Holmegaaardsparken

Mad

Al mad til beboerne og salg i vores café produceres i vores eget køkken. Dagens menu kan ses på vores informationsskærme og i vores månedlige nyhedsblad.

Om ydelser med egenbetaling

Faste serviceydelser omfatter mad, klub, linned, forsikring, toilet- og rengøringsartikler samt vinduespudsning.
Er beboeren ryger, må der købes eller lejes en luftrenser.

Udlæg for udgifter til f.eks. frisør, fodpleje, rensetøj, kørsel, tøj, sko og briller, arrangementer, gæster mm. afregnes i forbindelse med brugerbetaling.

Leje af gardiner, vask af eget tøj og omsorgstandpleje kan tilvælges.


Kontakt

Holmegårdsparken

Ordrupvej 32
2920 Charlottenlund

Telefon
39451800
E-mail
info@holmegaardsparken.dk
Hjemmeside
Holmegaaardsparken