Holmegårdsparken

Holmegårdsparken Ordrupvej 32
2920 Charlottenlund
Telefon
39451800
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
info@holmegaardsparken.dk
Hjemmeside
Holmegaaardsparken

Om os

Boliger

120

Beboere

120

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi arbejder for det gode liv i Holmegårdsparken

Holmegårdsparken

Vor opgave i Holmegårdsparken er, at tilbyde pleje, omsorg og behandling, der imødekommer beboernes behov fysisk, psykisk, socialt, religiøst og intellektuelt. Her skal det være muligt at leve et trygt liv med mening og maksimal frihed samt at have det bedst mulige grundlag for selvudfoldelse og bevarelse af egen identitet.

Aktiviteter

Der foregår dagligt og ugentligt faste aktiviteter, men der er også plads til spontane aktiviteter på Holmegårdsparken. Aktiviteterne foregår dels ved vores medarbejdere og dels ved vores frivillige.

Relation til beboerne

Det gode liv i Holmegårdsparken er et liv, hvor den enkeltes behov for pleje og omsorg imødekommes så godt som overhovedet muligt.

Det gode liv hos os skal være kendetegnet ved:

 • Respektfuld og omsorgsfuld omgang med beboerne.
 • Individuel pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie.
 • Hjælp til altid at fremtræde velsoigneret.
 • Sund afvekslende kost, smukt anrettet og afpasset den enkelte.
 • Aktiviteter der tilstræber at stimulere og bevare og vedligeholde personlige resurser.
 • Oplevelser, der er med til at gøre dagligdagen varieret.
 • Smukke omgivelser.
 • En værdig livsafslutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde med pårørende

Du er som pårørende altid velkommen på Holmegårdsparken.
Vores samarbejde med de pårørende skal være kendetegnet ved gensidig respekt, afklaring af gensidige forventninger, højt informationsniveau, gode muligheder for fælles oplevelser for beboere og pårørende samt åbenhed for forslag og konstruktiv kritik.