Plejeboligerne Østervang

Hovedindgangen
Plejeboligerne Østervang Godthåbsvej 83
2000 Frederiksberg
Telefon
38213500
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
oestervang@frederiksberg.dk
Hjemmeside
www.frederiksbergkommune.dk

Om os

Boliger

124

Beboere

130

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Sammen skaber vi et trygt hjem og en sund arbejdsplads.

Omgivelser


Grønne omgivelser

Plejeboligerne Østervang ligger i grønne omgivelser på Frederiksberg.

Vi har 2 dejlige haver, Gårdhaven ved hovedindgangen og Solhaven ved indgangen på Tesdorphsvej.

Tæt på byliv og offentlig transport.

Aktiviteter

Årstidsbestemte aktiviteter

Om sommeren benytter vi meget vores haver og terrasser. Vi tager på små busture, gå og cykelture ”(samtalecykel”) i nærområdet. Om efteråret og vinteren tager vi på tur i vores egen bus til f.eks. museer og til jul på ”lysture”. Vi deltager i ældrefester, som Frederiksberg Kommune arrangerer.

 

Fødselsdage og mærkedage:

Mærkedage og fødselsdage fejres i afdelingen. Der udover har du mulighed for at låne festsalen til arrangementer, det aftales med afdelingslederen.

  

Beboerfest:

Østervang festligholder de traditionelle, danske højtider. 

 

Gudstjenester:

Der er gudstjeneste hver 14. dag i festsalen og de varetages af præsterne ved Skt. Markus Kirke.

 

Bibliotek:

Frederiksberg Bibliotek kommer ca. 1 gang om måneden med bøger, bånd og musik rundt i alle afdelinger. Datoer kan ses i Østervang Tidende

 

Beboerudvalg:

Beboerudvalget består af 8 medlemmer der vælges et medlem og en suppleant  pr. afdeling. Ved møderne deltager 2 menige medarbejdere (uden  stemmeret) samt 

Forstanderen.  Andre deltager ad hoc. På møderne drøftes husets fester/aktiviteter og  emner afdelingernes  kaffemøder .Der holdes årligt ca. 10 møder. Udvalget konstituerer sig med en formand valgt blandt beboerne. Dagsorden udarbejdes og udsendes af formand og Forstander 8 dage før mødet. Valg til beboerudvalget foregår en gang årligt i februar måned i afdelingerne. Fremmødte beboere er stemmeberettigede og valgbare.

 

Kulturelle grupper

Er baseret på oplevelser, f.eks. bøger, film, kunst eller musik.

 

Særlige arrangementer

kan være begivenheder i kongehuset, fodbold- landskampe, verdensbegivenheder, folketingsvalg, osv. som eksempelvis vises på storskærm i festsalen, oftest med en form for servering til.


Samarbejdspartnere:

Vi samarbejder med Frederiksberg Kommunes øvrige plejehjem og ex.  børnehaver med blandt andet børn og ældre gymnastik

 

Relation til beboerne

Hundens fødselsdag - i daglig tale "Den Blå Dame"

Østervangs overordnede målsætning:

 • Østervang skal yde en pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i beboerens fysiske tilstand, fremmer beboerens psykiske stabilitet, understøtter beboerens sociale tryghed og tager hensyn til beboerens åndelige behov.
 • Beboeren og dennes pårørende skal opleve omsorg og nærvær som en integreret del af udførelsen af opgaverne.
 • Opgaverne skal udføres på en sådan måde, at beboer inddrages i arbejdet for ad den vej at fastholde/ udvikle vedkommendes færdigheder, handlemuligheder, holdninger og livssituation.
 • Beboeren skal opleve medarbejderne som kvalificerede og behagelige.
 • Beboeren skal opleve, at tonen i dialogen er ligeværdig og tillidsvækkende og afstemt efter beboerens.

”sammen skaber vi et trygt hjem og en sund arbejdsplads”


Samarbejde med pårørende

Plejeboligerne Østervang ønsker tæt samarbejde med de pårørende. Pårørende kommer frit i afdelingerne og har mulighed for at deltage i hverdagen på Østervang. Pårørende har mulighed for at deltage på kaffemøderne der afholdes i afdelingerne minimum 6 gange årligt. Formålet med kaffemøderne er at have en dialog mellem beboere, pårørende og personale omkring sammenhængen i hverdagen. Som pårørende har man mulighed for at deltage i de arrangementer der bliver holdt på Østervang.