Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5
2000 Frederiksberg
Telefon
28-98-03-17
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
flintholm(snabela)frederiksberg.dk
Hjemmeside
www.frederiksberg.dk

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet (Ikke oplyst)
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Alle medarbejdere vil gøre sit bedste for, at du får hjælp og omsorg til at klare de ting i hverdagen, som du ikke længere selv kan, eller måske blot behøver lidt hjælp og støtte til

Omgivelser

Flintholm Plejeboliger er  bygget år 2007 som en 5-etagers ellipseformet bygning midt i den grønne Flintholm Byhave tæt ved Flintholm station og indkøbsmuligheder. Bygningens mange fællesterrasser og solrige have indbyder til en hyggelig stund eller gåtur.

Vi mestrer beboernes forskellighed

Afslapning med avis

Værdigrundlag: På Flintholm Plejeboliger mestrer vi og giver plads til beboernes forskellighed. Vi kalder det 360˚ rummelighed, og vi har personale der tilgodeser beboere med demens og/eller et alkoholforbrug.

Vores overordnede vision er, at det gode liv skal leves uanset dine ressourcer.
Faglig tilgang: Rehabilitering og vedligeholdelse af dine fysiske og mentale funktioner tænker vi ind i dagligdagens  gøremål.

Aktiviteter

Vi arbejder i samspil med dig for at forebygge og om muligt genskabe dine funktionsevner fysisk og kognitivt. Vi tilbyder fælles gymnastik og individuelle træningsforløb med vores fysioterapeut.

Socialt samvær og fysisk bevægelse er vigtigt hele livet igennem. Både i forhold til dit fysiske og også psykiske velbefindende. Vi samles til hygge og socialt samvær ved forskellige aktiviteter i løbet af ugen, som fx højtlæsning og banko.
Vores venskabsbørnehave, Trygfondens besøgshund og frivillige kommer på besøg til stor glæde.

Højtider fejres og vi holder sommerfest for beboere og pårørende. Vi arrangerer med mellemrum fælles aftencafé

Personale og beboer ude at gå tur

Relation til beboerne

Hyggestund
Vi vil gøre vores yderste til, at du falder godt til i dit nye hjem, og at dine gæster vil opleve, at det er rart at komme på besøg hos dig. Vi er døgnet rundt tæt på og står klar med en hjælpende hånd eller en snak. Vi vil gerne lære dig at kende og få de bedste forudsætninger for at hjælpe dig. Derfor beder vi dine pårørende og dig om at fortælle din livshistorie og daglige vaner. Er du hukommelsessvækket, er genkendelighed, musik og minder særlig vigtigt. I din bolig kan du hænge en liste med dine yndlings musiknumre og aktiviteter, du er glad for.

Samarbejde med pårørende

Værdighed, god service og høj faglighed er nøgleord i vores kommunale sundheds- og omsorgsarbejde. Det stræber vi efter at levere indenfor det budget og efter de kvalitetsstandarder, som kommunalpolitikerne har besluttet. Frederiksberg Kommune har fra år 2024 valgt at reducere i aktiviteter til ældre på plejecentre og tildelt plejecentre en besparelse på budgettet grundet en presset økonomi i kommunen. Samfundet oplever at mangle rigtig mange uddannede social– og sundhedsassistenter. Alt dette stiller store krav til os som personale for at vi kan sikre en tryg hverdag for beboerne. Alle os som arbejder på Flintholm har hjertet på rette sted og mange af os ser det som et kald, at yde omsorg og skabe et hjem for vores ældre medborgere.

 

Vi vil gerne være i løbende dialog med dig som pårørende. Er der noget du undrer dig over eller noget du synes vi kan rette til, så tøv ikke. Du har kendt beboeren længe og vi er først lige ved det. Det er i samspil med dig som pårørende, at vi bedst lykkes.

 

Et godt og værdigt liv hele livet handler også om, at vi hjælper hinanden i de menneskelige relationer vi knytter som familie, venner og bekendte. Livskvaliteten er et fælles ansvar.

 

Pårørende er en naturlig del af alles liv - også når vi flytter i plejebolig. Som pårørende er dit engagement og deltagelse i det daglige liv vigtigt for at styrke beboerens trivsel og livskvalitet. Samarbejdet mellem personale og pårørende er af stor betydning. En fælles indsats for at skabe en tryg hverdag betyder meget for alle parter. Derfor håber vi, at du som pårørende deltager i nogle af dagligdagens aktiviteter, når livet skal leves videre i plejebolig.

 

Det vil betyde meget for os, hvis du som pårørende kan:

·Tage med som ledsager, når din nære skal på hospitalet eller til speciallæge

·Håndtere praktiske opgaver i plejeboligen, som f.eks. at hænge billeder op, indstille tv og indkøbe og mærke tøj

·Håndtere regningsbetaling, brevpost og e-boks

·Gøre ekstra rent i lejligheden eller tilkøbe dette hos en privat leverandør, hvis du ønsker et højere serviceniveau

·Komme på besøg, gå ture og deltage i de arrangementer vi afholder