Enghaven

forside
Enghaven Rødding Engvej 3
6630 Rødding
Telefon
74841512
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
enghaven@vejen.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

52

Beboere

52

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet (Ikke oplyst)

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Kære Borger.
Vi vil møde dig med respekt, og vise interesse for den du er.
Ethvert menneske er unikt og har en værdifuld historie.
Sammen med dig vil vi skabe meningsfulde oplevelser og hverdagsliv, ved hjælp af din aktive deltagelse.
Vi ønsker at bidrage til, at skabe et hjem, hvor livet leves og hvor pårørende er meget velkomne.

Omgivelser

Ligger i Rødding by som har gode indkøbsmuligheder. Rødding er kendt for at være et højskole område og kulturen bærer præg heraf.


Det vil vi kendes på - værdigrundlag

trae

Vejen Kommunes værdier betegner vi NASA.

NASA står for:

Nytænkning

Vi er nytænkende og ser muligheder.

Anerkendelse

Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.

Sammenhæng

Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne.

Ansvarlighed

Vi tager og giver ansvar.

 

Læs mere om værdigrundlaget for Vejen Kommune på Vejen Kommunes hjemmeside. Læs også her værdighedspolitik for ældreområdet, pårørendepolitik og kvalitetsstandarderne for pleje og praktisk bistand.

Relation til beboerne

Relationen til beboerne har Vejen Kommunes Værdighedspolitik som sit grundlag. Se værdighedspolitikken ovenfor under "Det vil vi kendes på - værdigrundlag". 

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med de pårørende har ældreområdets pårørendepolitik som sit udgangspunkt. Se ovenfor under "Det vil vi kendes på - værdigrundlag".

Personalet har i gennemsnit 12 sygefraværsdage pr. år

Dokumenter