Dixensminde

Dix1
Dixensminde Dixensvej 3
6630 Rødding
Telefon
79965397
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
dixensminde@vejen.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

29

Beboere

29

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet (Ikke oplyst)

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi efterlever Jens Dixens ønske om er menneskesyn på Dixensminde, med udgangspunkt i at ethvert menneske betragtes som værende værdifuldt og unikt. Vi styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd. Vi respekterer andres holdninger og meninger, værdier og levevis. Vi skaber omsorg for menneskets fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige behov via medindflydelse fra beboere, pårørende og frivillige.

Omgivelser

Dixensminde ligger i rolige naturskønne omgivelser tæt ved Jels Sø.

Det vil vi kendes på - værdier

Dix3

Vejen Kommunes værdier betegner vi NASA.

NASA står for:

Nytænkning

Vi er nytænkende og ser muligheder.

Anerkendelse

Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.

Sammenhæng

Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne.

Ansvarlighed

Vi tager og giver ansvar.

 

Læs mere om værdigrundlaget for Vejen Kommune på Vejen Kommunes hjemmeside. Læs også her værdighedspolitik for ældreområdet, pårørendepolitik og kvalitetsstandarderne for pleje og praktisk bistand.

Aktiviteter

Læs om aktiviteter på Dixensmindes egen hjemmeside: https://omraade_dixensminde_enghaven.inst.vejen.dk/aktivitetscenter-og-dagcentre/

Relation til beboerne

Relationen til beboerne har Vejen kommunes værdighedspolitik som sit grundlag.

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med pårørende har pårørendepolitikken for ældreområdet i Vejen Kommune som sit fundament.

Personalet har i gennemsnit 11 sygefraværsdage pr. år.

Dokumenter

Demensmærkning