Richtsens Plejecenter

Richtsens Plejecenter Plantagevej 39
6270 Tønder
Telefon
74928740
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside
Richtsens Plejecenter

Om os

Boliger

59

Beboere

59

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

”Livet skal leves hele livet”’

Omgivelser

Richtsens Plejecenter er beliggende den vestlige ende af Tønder by. Centeret ligger tilbagetrukket fra vejen, i tæt forbindelse med et område med skov. Der er således dejlige, grønne omgivelser. Der er indkøbs muligheder i gå-afstand.

Plejecenteret er renoveret/nybygget i 2004 og har lyse, venlige fysiske rammer.

Vision, mission og kerneopgave

For Richtsens Plejecenter gælder følgende:

Vision: At beboeren oplever et meningsfuldt og værdigt liv.

Mission: At vi gennem koordineret indsat, som tager udgangspunkt i beboernes mål, gør det, der skal til for at lykkes. Vore arbejdsmetoder tager afsæt i Eden og den rehabiliterende tilgang.

Kerneopgaven: At understøtte beboeren i et selvstændigt og meningsfuldt liv, med livskvalitet for den enkelte.

Vi ønsker på Richtsens Plejecenter at være et sted med plads til gode fællesskaber, der knytter sammen. Vi lægger vægt på stjernestunder i hverdagen, det kan være at tage på tur, cykle, lytte til musik, danse eller hygge sig i selskab med andre - det som for den enkelte beboer høre med til et godt liv. Vores omsorgsarbejde tager udgangspunkt i Eden Alternatives filosofi, hvor vi har fokus på at modvirke hjælpeløshed, ensomhed og kedsomhed hos beboerne.

Aktiviteter

Hverdagslivet på Richtsens byder på forskellige aktiviteter, som er med til at fremme livskvalitet for den enkelte.

 

Der afholdes for eksempelvis erindringsdans hver uge. Formålet med erindringsdans er at lytte til musik og få minderne frem, samt knytte bånd mellem beboerne.

 

Der er gymnastik for kørestolsbrugere, strikkeklub, og ture ud i naturen.

 

Mange aktiviteter foregår i samspil med frivillige fra Vennekredsen samt beboernes familier.

 

Relation til beboerne

Beboerne er vores kerneopgave.

Det er vores opgave at understøtte beboeren i selvstændighed samt oplevelse af mestring og sammenhæng i hverdagslivet.


Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med familien betragtes som en vigtig og integreret del af plejen af den enkelte beboer.

Vi ønsker at inddrage familier som aktive medspillere i hverdagslivet på plejecenteret.

Vi vægter en anerkendende dialog, hvor man, som familie, oplever at blive taget alvorlig og hørt. Som familie besidder man ofte stor viden om sine pårørende og kan derfor bidrage til at fortælle os om det levede liv. Familiens perspektiv på det gode liv for sine pårørende anser vi får at være en ressource.

Vi ønsker at bidrage til en god indflytning på plejecenteret og tilbyder samtale før indflytning, samt efterfølgende dialog/møder efter behov.

Familier kan altid søge rådgivning og vejledning hos personaler, og drøfte de særlige behov der må være. Der kan efter ønske aftale et møde med kontaktpersoner, teamleder og/eller centerlederen.

Der bliver løbende arrangeret aktiviteter og andre arrangementer, som vi også inviterer familier med til.

Man kan følge nyheder fra Richtsens Plejecenter via Husavisen, hjemmesiden og opslag i husene.