Richtsens Plejecenter

Richtsens Plejecenter

Plantagevej 39
6270 Tønder

Telefon
74928740
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside
Richtsens Plejecenter

Om os

Boliger

68

Beboere

68

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Udflugter
 • Beboerråd
 • Pårørenderåd

Plejehjemsleder

Pia Bonde Duus

E-mail
pbd1@toender.dk
”Livet skal leves hele livet”’

Omgivelser

Richtsens Plejecenter er beliggende den vestlige ende af Tønder by. Centeret ligger tilbagetrukket fra vejen, i tæt forbindelse med et område med skov. Der er således dejlige, grønne omgivelser. Der er indkøbs muligheder i gå-afstand.

Plejecenteret er renoveret/nybygget i 2004 og har lyse, venlige fysiske rammer.

Vision, mission og kerneopgave

For Richtsens Plejecenter gælder følgende:

Vision: At beboeren oplever et meningsfuldt og værdigt liv.

Mission: At vi gennem koordineret indsat, som tager udgangspunkt i beboernes mål, gør det, der skal til for at lykkes. Vore arbejdsmetoder tager afsæt i Eden og den rehabiliterende tilgang.

Kerneopgaven: At understøtte beboeren i et selvstændigt og meningsfuldt liv, med livskvalitet for den enkelte.

Vi ønsker på Richtsens Plejecenter at være et sted med plads til gode fællesskaber, der knytter sammen. Vi lægger vægt på stjernestunder i hverdagen, det kan være at tage på tur, cykle, lytte til musik, danse eller hygge sig i selskab med andre - det som for den enkelte beboer høre med til et godt liv. Vores omsorgsarbejde tager udgangspunkt i Eden Alternatives filosofi, hvor vi har fokus på at modvirke hjælpeløshed, ensomhed og kedsomhed hos beboerne.

Aktiviteter

Hverdagslivet på Richtsens byder på forskellige aktiviteter, som er med til at fremme livskvalitet for den enkelte.

 

Der afholdes for eksempelvis erindringsdans hver uge samt et årligt afdansningsbal. Formålet med erindringsdans er at lytte til musik og få minderne frem, samt knytte bånd mellem beboerne.

 

Der er gymnastik for kørestolsbrugere, strikkeklub, og ture ud i naturen.

 

Mange aktiviteter foregår i samspil med frivillige fra Vennekredsen samt beboernes familier.

 

Relation til beboerne

Beboerne er vores kerneopgave.

Det er vores opgave at understøtte beboeren i selvstændighed samt oplevelse af mestring og sammenhæng i hverdagslivet.


Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med familien betragtes som en vigtig og integreret del af plejen af den enkelte beboer.

Vi ønsker at inddrage familier som aktive medspillere i hverdagslivet på plejecenteret.

Vi vægter en anerkendende dialog, hvor man, som familie, oplever at blive taget alvorlig og hørt. Som familie besidder man ofte stor viden om sine pårørende og kan derfor bidrage til at fortælle os om det levede liv. Familiens perspektiv på det gode liv for sine pårørende anser vi får at være en ressource.

Vi ønsker at bidrage til en god indflytning på plejecenteret og tilbyder samtale før indflytning, samt efterfølgende dialog/møder efter behov.

Familier kan altid søge rådgivning og vejledning hos personaler, og drøfte de særlige behov der må være. Der kan efter ønske aftale et møde med kontaktpersoner, teamleder og/eller centerlederen.

Der bliver løbende arrangeret aktiviteter og andre arrangementer, som vi også inviterer familier med til.

Man kan følge nyheder fra Richtsens Plejecenter via Husavisen, hjemmesiden og opslag i husene.

Om os

Boliger

68

Beboere

68

Om boligerne

Richtsens Plejecenter har 69 boliger opdelt i ni Leve-Bo enheder samt to dagcentre. Vi er organiseret i teams og samarbejder på tværs af bo-enhederne. Der er en bred vifte af medarbejdere, som er engagerede og faglig dygtige.

 

Boligen

På plejecenteret forefindes Aktivitetscenter, med forskellige tilbud om deltagelse i diverse aktiviteter og samvær. Der forefindes fysioterapi - med mulighed for, såvel gymnastik som træning.

Indskud og husleje

Indskud minimum 11.898 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
3.919 kr.

Kontakt

Richtsens Plejecenter

Plantagevej 39
6270 Tønder

Telefon
74928740
E-mail
Hjemmeside
Richtsens Plejecenter

Mad

Vi laver varm mad om aftenen i bo-enhederne og sætter en ære i at inddrage beboerne i måltiderne og skabe hjemmelig atmosfære. 

Alle leve-bo køkkener er ny renoverede fra 2018.

Der arbejdes fortløbende på at skabe demensvenlige rammer, med en indretning der giver en hjemlig atmosfære. 

Maden er sund, varieret og baseres overvejende på traditionelle retter. Maden tilpasses efter beboerens individuelle behov og ønsker. Der er mulighed for diæt kost og særlige hensyn i samarbejde med økonoma og ernæringsassistenter.

Der er mulighed for at tilkøbe mad til gæster.

Om ydelser med egenbetaling

Kostpakke                   3.834 kr. pr. mdr.

Servicepakke                    47 kr. pr. mdr.

Rengøringsmidler           23 kr. pr. mdr.

Engangsvaskeklude        37 kr. pr. mdr.

Arrangementer                  30 kr. pr. mdr.

Vaskepulver                         30 kr. pr. mdr.   


Kontakt

Richtsens Plejecenter

Plantagevej 39
6270 Tønder

Telefon
74928740
E-mail
Hjemmeside
Richtsens Plejecenter